Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Fredagen 12 juni skedde det första mötet för ABE:s nyinrättade skolkollegium. Läs mer

En översyn av skolans doktorsprogram pågår under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 är fastställd. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2020, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits. Läs mer

Årets JML-fokusområden: Under 2020 ser ABE-skolans JML-grupp över det akademiska hushållsarbetet och förebilder. Läs mer

ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

Här hittar du aktuell information kring ABE-skolans implementering av beslutet, samt lokala rutiner och anpassningar på ABE-skolan utifrån rektors beslut V-2020-0450.

[Senast uppdaterad 2020-06-23]

Webbinarier: Forskning om det nya coronaviruset

Vid ABE-skolan pågår ett antal forskningsprojekt med koppling till det nya coronaviruset och covid-19. Under fyra torsdagar i maj/juni genomfördes öppna webbinarier om några av projekten.

  • Vattenprov ska förvarna om pandemins andra våg - David Nilsson

  • Effekter av Covid-19 på kollektivtrafikresandet i Stockholm - Erik Jenelius

  • Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? - Ann Legeby & Daniel Koch

  • A research effort that enable the healthcare systems to rapidly expand beyond their normal capability - Sasan Sadrizadeh

"Videoföreläsningarna ger upprepade chanser till förståelse"

När hela KTH plötstligt ställde om till distansundervisning flyttade tentor och föreläsningar från klassrum till digitala videorum och streamingkanaler över en natt. Hur har det varit att genomföra en kurs helt på distans utan förvarning?
Lärarna Johan Spross och Lotta Snickare berättar om vad som har fungerat bäst för dem.

När kurserna flyttade online: röster från lärarkåren

Har du exempel på digitala undervisnings- eller examinationsmetoder som fungerat väldigt bra? Vill du vara med och berätta om dina erfarenheter? Vi söker vi fler lärare att intervjua! Hör av dig till info@abe.kth.se

 

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidan uppdateras löpande.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

ABE internkalender