Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

ABE-skolan har genomfört val av ledamöter till ABE:s skolkollegium. Val av ledamöter till ABE:s skolkollegium [kräver KTH-inlogg]

Varmt välkomna till ett nytt internt JML-seminarium torsdagen 2 december, denna gång med temat Könsskillnader i skolbetyg och resultat på högskoleprov. Seminariet ges på engelska. Läs mer och anmäl dig här

Process för nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan. Förslag från rektor är att Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod. Läs mer om processen

Valet av lärar-/forskarrepresentanter för ABE-skolans strategiska råd är nu avslutat. De fem valda represenanterna är tillkännagivna här: Val av ledamöter till ABE-skolans strategiska råd [kräver KTH-inlogg]

Nu påbörjas migreringen från KTH Box till KTH OneDrive. För aktuell information samt svar på frågor gällande migrering se: Migrering av KTH Box till KTH OneDrive

ABE inför nytt prognos- och budgetverktyg - ska bidra till en effektivare ekonomistyrning. Pilotprojektet med det nya budgetverktyget är ett samarbete mellan ABE och EECS-skolan. Läs mer om det nya verktyget

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidorna uppdateras löpande.

Viktiga deadlines inför jul- och nyårsledigheterna

Rekryteringsdeadlines - För att administrationen kring anställningar säkert ska hinna bli klar innan jul och nyår behöver HR få in kompletta underlag för utannonsering senast onsdag 8 december 2021. Viktiga deadlines för rekrytering 2021

Sakattestant eller ekonomisk attestant? Här hittar du vilka deadlines som gäller inför årsbokslutet gällande ekonomisk attestering av fakturor och semesteransökningar. Viktiga datum Ekonomi inför årsbokslut 2021/2022

Här hittar du en samling av kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan. Deadlines

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen

sakerhet@kth.se

ABE internkalender