Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Ny Forskarutbildningsansvarig (FA) utsedd.  Professor Anders Karlström har utsetts till FA för mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022. Läs mer

Prefekter för kommande mandatperiod är under tillsättning. Lista på utsedda prefekter

Programansvariga för skolans grundutbildningsprogram är under tillsättning. Lista på utsedda programansvariga samt information om processen

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm om bygget av Undervisningshuset på KTH - från projektering till färdigställd byggnad. Läs mer

Glöm inte att nyttja ditt friskvårdsbidrag för 2018!

Har du friskvårdskvitton som avser 2018, glöm inte att registrera och skicka in dessa till Benify! Om du beställer friskvård direkt via Benify måste beställningen vara gjord senast 2018-12-31. Om du har egna kvitton behöver dessa vara registrerade och Benify tillhanda senast 2019-01-31.

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner avslutas 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

Har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

ABE internkalender

Till sidans topp