Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Styrdokument

ABE-skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 är nu fastställd

Planen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.

Information från skolledningen

Pågående på ABE-skolan

Processen är inledd för att utse programansvariga för skolans grundutbildningsprogram för mandatperioden 2019-01-01 -- 2022-12-31. Läs mer

Från och med 15 juni 2018 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Läs mer

Infrastruktur

Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner avslutas 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

Observera att e-postlådan och adresser så som adress@kth.se inte påverkas av detta beslut.

infrastruktur

IT-avdelningen gör semesteruppehåll för IT-inköp under juli månad.

Under juli månad 2018 har IT-avdelningen inte någon personal på plats som hanterar inköp av IT-utrustning.

Befordran

Befordran från lektor till professor

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med närmaste chef och prefekt senast under september månad 2018.

Om det efter dialog skulle vara aktuellt att ansöka om befordran kommer information att ges kring fortsatt process. Det då efterfrågade underlaget ska vara skolan tillhanda senast 15:e oktober 2018

Systemstöd

Nya Ladok

Ladok fungerar inte med den gamla webbläsaren Internet Explorer. Använd Mozilla Firefox, Chrome eller Microsoft Edge.

MILJÖ

Har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Till sidans topp