Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Dags att ansöka om befordran! Information om KTH:s ansökningsperioder för befordran från biträdande lektor till lektor samt från lektor till professor.

Nu utlyses ABE-skolans stipendier. Sista dag för ansökan är 25 september. Läs mer om ABE-skolans stipendier och hitta ansökningsformulär här

Ny rutin på skolan: En ingång för alla forskningsavtal

Under 2020 ser ABE-skolans JML-grupp över det akademiska hushållsarbetet och förebilder. Läs mer om årets JML-fokusområden

ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

Här hittar du aktuell information kring ABE-skolans implementering av beslutet, samt lokala rutiner och anpassningar på ABE-skolan utifrån rektors beslut V-2020-0450.

[Senast uppdaterad 2020-06-23]

KTH flagga

Webbinarier: Forskningsprojekt på ABE-skolan

Under höstens genomförs öppna webbinarier om pågående projekt vid ABE-skolan.

  • Bostadsmarknad, tillväxt och hållbarhet - 5 november kl. 15:00-16:00 - Cecilia Hermansson, Mats Wilhelmsson, Johan Schück och Mikael Malmaeus
  • 239 internationella forskare övertygade WHO om att COVID-19 även kan smitta via luften (aerosoler) - 19 november kl. 15:00-16:00 - Ivo Martinac

"Videoföreläsningarna ger upprepade chanser till förståelse"

När hela KTH plötstligt ställde om till distansundervisning flyttade tentor och föreläsningar från klassrum till digitala videorum och streamingkanaler över en natt. Hur har det varit att genomföra en kurs helt på distans utan förvarning?
Lärarna Johan Spross och Lotta Snickare berättar om vad som har fungerat bäst för dem.

När kurserna flyttade online: röster från lärarkåren

Har du exempel på digitala undervisnings- eller examinationsmetoder som fungerat väldigt bra? Vill du vara med och berätta om dina erfarenheter? Vi söker vi fler lärare att intervjua! Hör av dig till info@abe.kth.se

 

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidan uppdateras löpande.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

ABE internkalender