Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Ny ordförande för skolans rekryteringskommitté utsedd. Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2019 är fastställd. Verksamhetsplanen finns även översatt till engelska. Läs mer

En översyn av skolans doktorsprogram påbörjas under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

Ansök om finansiellt stöd för Open Access publicering

För år 2019 har 200 000 SEK avsatts till stöd för Open Access publicering på skolan. Detta ger ABE-skolans forskare möjlighet att ansöka om finansiellt stöd när de önskar en Open Access publicering.

Information gällande befordringsperioder

Ansökan till befordran från lektor till professor kan göras vid ett tillfälle per år

  • 1-31 januari

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med din närmsta chef och prefekt senast under september månad.

Ansökan till befordran från biträdande lektor till lektor kan göras vid tre tillfällen per år

  • 1-31 januari
  • 1-30 april
  • 1-30 september

Observera att ansökan från biträdande lektorer ska lämnas in i så god tid att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan anställningstidens utgång. Räkna med en handläggningstid på minst sju månader.

Frågor? Kontakta Margaux Calissendorff

Vid terminsavslut: kursanalyser

Vårterminen är avslutad och vi vill bara påminna om kursanalyserna.

Skicka gärna dina kursanalyser till kursanalys@abe.kth.se  så publicerar vi dem åt dig.

ABE internkalender