Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 är nu fastställd. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2020, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits. Läs mer

Val av ledamöter till ABE-skolans skolkollegium genomförs i början av 2020. Preliminär röstlängd är nu anslagen. Granskningstiden gäller fram till och med 24 februari. Läs mer

Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna - röstlängd för ABE-skolan anslagen. Läs mer

Nya JML-fokusområden: ABE-skolans JML-grupp ser över det akademiska hushållsarbetet och förebilder 2020. Läs mer

Snart dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan! Läs mer

En översyn av skolans doktorsprogram påbörjad under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Har du förslag eller synpunkter som du vill lämna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad?

Alla åsikter och idéer är välkomna, och du har möjligheten att skicka in det anonymt om du vill.

Resfria möten

ABE-skolan arbetar aktivt för att främja resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

ABE internkalender