Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Utse GA för Samhällsbyggnad. Nu initieras processen för att utse grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad för kommande mandatperiod, 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Den nuvarande mandatperiod avslutas den 30 juni 2022. Läs mer om tidplan, nomineringsprocessen och kompetenskrav

Deadline utannonsering av tjänster inför sommaren 2022. Det är viktigt att se över eventuella rekryteringsbehov inför sommaren. Har du behov av rekrytering i närtid, ta kontakt med din närmsta chef så snart som möjligt. Här hittar du gällande hålltider för att komma in med kompletta underlag för utannonsering inför sommaren 2022

ABE-skolans verksamhetsplan 2022 är nu fastställd. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är utformade för att kunna genomföras under verksamhetsåret, inom tillgängliga resursramar. Verksamhetsplanen har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes i juni 2018. Läs mer och ladda ner verksamhetsplanen för 2022 här

Från vänster: Professor Muriel Beser Hugosson, skolchef; Professor Björn Berggren, 1:a vice skolchef och Docent David Nilsson, 2:a vice skolchef

Beslut om förordnande av vice skolchefer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Rektor har beslutat om att förordna professor Björn Berggren som 1:a vice skolchef (tillika ställföreträdare för skolchefen) och forskare David Nilsson som 2:a vice skolchef. Skolchef Muriel Beser Hugosson har sedan tidigare fått fortsatt förtroende i ytterligare en fyraårsperiod. Läs mer om den nya skolledningen

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender

 • 1
  jun
  Ledningsråd
  onsdag 2022-06-01, 13.00 - 15.00
  Plats: Teknikringen 74D / Zoom
  2022-06-01T13:00:00.000+02:00 2022-06-01T15:00:00.000+02:00 Prefektmöte ABE (Ledningsråd) Teknikringen 74D / Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Prefektmöte ABE (Ledningsråd)
 • 15
  jun
  Ledningsråd
  onsdag 2022-06-15, 13.00 - 15.00
  Plats: Konferensrummet Teknikringen 74D / Zoom
  2022-06-15T13:00:00.000+02:00 2022-06-15T15:00:00.000+02:00 Ledningsråd ABE (Ledningsråd) Konferensrummet Teknikringen 74D / Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Ledningsråd ABE (Ledningsråd)
 • 16
  jun
  Samverkan
  torsdag 2022-06-16, 10.00 - 12.30
  2022-06-16T10:00:00.000+02:00 2022-06-16T12:30:00.000+02:00 Samverkansgrupp ABE (Samverkan) Samverkansgrupp ABE (Samverkan)