Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Process för nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan. Förslag från rektor är att Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod. Läs mer om processen

ABE inför nytt prognos- och budgetverktyg - ska bidra till en effektivare ekonomistyrning. Pilotprojektet med det nya budgetverktyget är ett samarbete mellan ABE och EECS-skolan. Läs mer om det nya verktyget

ABE-skolan genomför under hösten ett val av lärar-/forskarrepresentanter för skolans strategiska råd. Val av ledamöter till ABE-skolans strategiska råd [kräver KTH-inlogg]

ABE-skolan genomför under hösten ett val av ledamöter till ABE:s skolkollegium. Val av ledamöter till ABE:s skolkollegium [kräver KTH-inlogg]

RAE: Nya Institutionsfilmer. Inför besöksveckan har korta filmer om samtliga institutioner på KTH tagits fram. Se ABE-skolans institutionsfilmer

Inom ramen för ABE-skolans jämställhets-, mångfalds-och likavillkors-arbete (JML) startar nu en intern JML-seminarieserie. Nu lanserar vi seminarieserie om JML!

Nu påbörjas migreringen från KTH Box till KTH OneDrive. För aktuell information samt svar på frågor gällande migrering se: Migrering av KTH Box till KTH OneDrive

Här hittar du en samling av kommande deadlines för skolövergripande uppgifter och projekt på ABE-skolan. Deadlines

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Sidan uppdateras löpande.

Konkret, framåtriktad och ambitiös - ABE-skolans verksamhetsplan 2021 är fastställd

"Vårt fokus har varit att skapa en verksamhetsplan som är konkret, framåtriktad och tydligt förankrad i verksamheten", säger skolchef Muriel Beser Hugosson som i en intervju, tillsammans med vice skolchef Mats Wilhelmsson, berättar om tankarna bakom årets aktiviteter och vad nästa steg är.

Läs intervjun med Muriel och Mats

Läs mer och ladda ner verksamhetsplanen för 2021

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen

sakerhet@kth.se

ABE internkalender