Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Dags för matavfallssortering på hela ABE-skolan! Läs mer

ABE-skolans verksamhetsplan 2020 arbetas just nu fram. I denna kommer aktiviteter och mål för 2020 formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

En översyn av skolans doktorsprogram pågår under ledning av forskarutbildningsansvarig. Läs mer

Muriel Beser Hugosson får rektors jämställdhets- och mångfaldspris

Som fakultetsförnyelseansvarig har hon integrerat jämställdhetsperspektivet i rekryteringen av ny personal. Som skolchef har hon initierat en genomgripande utbildning i genusmedvetet ledarskap för alla chefer på ABE-skolan. Nu får Muriel Beser Hugosson rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2019.

Stort grattis Muriel!

Ansök om finansiellt stöd för Open Access publicering

För år 2019 har 200 000 SEK avsatts till stöd för Open Access publicering på skolan. Detta ger ABE-skolans forskare möjlighet att ansöka om finansiellt stöd när de önskar en Open Access publicering.

Resfria möten

ABE-skolan arbetar aktivt för att främja resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan.

ABE internkalender