Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Pågående på ABE-skolan

Preliminär röstlängd anslagen inför val till fakultetsrådet på KTH. Granskningstiden gällde fram till och med 13 februari.  Läs mer  (Inloggning med kth-id krävs)

En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en översyn av anställning av lärare på konstnärlig grund har utsetts av skolchefen. Läs mer

Ansök om finansiellt stöd för Open Access publicering

För år 2019 har 200 000 SEK avsatts till stöd för Open Access publicering på skolan. Detta ger ABE-skolans forskare möjlighet att ansöka om finansiellt stöd när de önskar en Open Access publicering.

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner avslutas 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

ABE internkalender

 • 21
  feb
  Möten
  torsdag 2019-02-21, 13.00 - 15.00
  Plats: Mötesrum 1, Skolkansliet, Teknikringen 74D
  2019-02-21T13:00:00.000+01:00 2019-02-21T15:00:00.000+01:00 GRU-råd (Möten) GRU-råd (Möten)
 • 27
  feb
  Ledningsgrupp
  onsdag 2019-02-27, 13.00 - 15.00
  Plats: Mötesrum 1, Skolkansliet, Teknikringen 74D, Plan 4
  2019-02-27T13:00:00.000+01:00 2019-02-27T15:00:00.000+01:00 Prefektmöte ABE (Ledningsgrupp) Prefektmöte ABE (Ledningsgrupp)
 • 6
  mar
  Samverkan
  onsdag 2019-03-06, 10.00 - 11.30
  Plats: Skolkansliet, Teknikringen 74D
  2019-03-06T10:00:00.000+01:00 2019-03-06T11:30:00.000+01:00 Samverkansgrupp ABE (Samverkan) Samverkansgrupp ABE (Samverkan)