Till innehåll på sidan

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Pågående på ABE-skolan

Budget och bokslut Läs mer här

Utse Programansvarig (PA) för Civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad (CSAMH). Skolan behöver utse en programansvarig för Civilingenjörsutbildningen i samhällsbyggnad (CSAMH) för kommande mandatperiod, 1 oktober 2022 – 31 december 2026. Läs mer här

Beslut om etablering av centrumbildning KTH Environmental Humanities Lab, EHL. Rektor beslutar att etablera KTH Environmental Humanities Lab, EHL, som centrumbildning med mandatperiod 2023-01-01 – 2027-12-31. Läs mer här

Beslut om grundutbildningsansvar vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Eva Liedholm Johnson utses till grundutbildningsansvarig (GA) för ämnesområdet samhällsbyggnad till och med 30 juni 2026. Malin Wennerholms uppdrag som delansvarig för grundutbildningen, i rollen som vice grundutbildningsansvarig med ansvar för ämnesområdet arkitektur förlängs till och med 30 juni 2026. Läs mer här

Beslut om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH) Rektor har beslutat om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH). Sista antagningsomgång som genomförs är studiestart HT2022. Läs mer här

Distansmöten - var finns utrustningen?

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Du har väl inte missat ABE:s projektledarstöd?

På dessa sidor hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.
 

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender