Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Fakultetsnämnd ABE

”När beslutsfattandet kommer närmare blir det extra viktigt med transparens och överhörning”

I januari 2024 infördes skolfakultetsnämnder på KTH. Vi har pratat med vice ordförande i ABE-skolans fakultetsnämnd, Pernilla Hagbert, om varför hon sökte sig till nämnden, vilka frågor som är i fokus just nu och vad som händer framåt.

Grundutbildning

GRU-ekonomin i fokus – efter första kvartalet 2024

KTH införde en ny GRU-resursfördelningsmodell vid årsskiftet vilket bl.a. innebär att interna takbelopp för varje skola införts som grundats på hur skolorna har dimensionerat sin utbildning. Eva Liedholm Johnson, ABE-skolans grundutbildningsansvarig berättar mer.

Nytt: Avtal om AV-stöd

Det finns en rad fördelar med digitala möten. ABE-skolan har tillgång till ett antal resfria mötes- och konferensalternativ, så som webb-, video- eller telefonkonferenser. ABE-skolan har ett avtal med KTH IT gällande support med AV-utrustning i skolans konferensrum.

Här hittar du information om vilken utrustning för distansmöten som finns att tillgå på ABE-skolan, vilka lokaler som är utrustade för distansmöten och storlek för respektive lokal.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Digital utbildning om KTH:s hållbarhetsarbete

Denna digitala utbildning handlar om KTH:s hållbarhetsmål och arbetet som görs, och ska göras för att nå dem. Lär dig mer om hållbarhetsmålen och hur du, utifrån din roll på KTH, kan bidra. Lär dig mer om hållbar utveckling på KTH

Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera förslag eller avvikelser här

ABE:s projektledarstöd

Här hittar du information om ABE-skolans lokala processer och rutiner kopplat till forskningsprojekt, hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk, samt information om det stöd som finns när du ska starta upp ett beviljat projektet på KTH.

Säkerhet och kris - viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

ABE internkalender

 • Ledningsråd

  onsdag 2024-04-24, 15.00 - 17.00

  Plats: Arkitekten, Teknikringen 74 D

  2024-04-24T15:00:00.000+02:00 2024-04-24T17:00:00.000+02:00 Ledningsråd ABE (Ledningsråd) Arkitekten, Teknikringen 74 D (KTH, Stockholm, Sweden)Ledningsråd ABE (Ledningsråd)
 • Samverkan

  torsdag 2024-04-25, 10.00 - 11.30

  2024-04-25T10:00:00.000+02:00 2024-04-25T11:30:00.000+02:00 Samverkansgrupp ABE (Samverkan) Samverkansgrupp ABE (Samverkan)
 • Ledningsråd

  onsdag 2024-05-15, 15.00 - 17.00

  Plats: Arkitekten, Teknikringen 74 D

  2024-05-15T15:00:00.000+02:00 2024-05-15T17:00:00.000+02:00 Ledningsråd ABE (Ledningsråd) Arkitekten, Teknikringen 74 D (KTH, Stockholm, Sweden)Ledningsråd ABE (Ledningsråd)