Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktinformation inom skolan

Här hittar du en listning över vem på ABE-skolan du ska kontakta i olika ärenden.

Detta kan du finna under följande rubriker:

  • Ledning och samverkan: Skolledningen; ledningsrådet; samverkansgruppen; skolkollegium ABE; prefekter, centrumföreståndare, docentkommitté ABE; rekryteringskommitté ABE
  • Verksamhetsstöd: Administrativ chef och funktionsansvariga; kontaktuppgifter till avdelningen för verksamhetsstöd (ABE); adminstrativa gruppchefer
  • Forskarutbildning: Forskarutbildningsansvarig (FA) och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA); programansvariga (PA); studierektorer för forskarutbildning; skolans forskarutbildningsadministration; doktorandrådet.
  • Grundutbildning: Grundutbildningsansvarig (GA) och vice grundutbildningsansvarig (vice GA), utbildningsadministrativt ansvarig (UA); programansvariga (PA); studierektorer; Referensgrupp för Livslångt Lärande samt utbildningskansliets personal.
  • Personalkatalog: All skolans personal finns listade i KTH:s personalkatalog.