Kontaktinformation inom skolan

Här hittar du en listning över vem på ABE-skolan du ska kontakta i olika ärenden.

Detta kan du finna under följande rubriker:

  • Ledning och samverkan: skolledningen, ledningsgruppen, samverkansgruppen, prefekter, centrumföreståndare, administrativ chef och funktionsansvariga, administrativa gruppchefer.
  • Forskarutbildning: forskarutbildningsansvarig (FA) och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA), programansvariga, studierektorer för forskarutbildning, skolans forskarutbildningsadministration.
  • Grundutbildning: grundutbildningsansvarig (GA), vice grundutbildningsansvarig (vice GA) och utbildningsadministrativt ansvarig (UA), programansvariga (PA), studierektorer, pedagogiska utvecklare samt utbildningskansliets personal.
  • Personalkatalog: All skolans personal finns listade i KTH:s personalkatalog.