Till innehåll på sidan

Kontaktinformation inom skolan

Här hittar du en listning över vem på ABE-skolan du ska kontakta i olika ärenden.

Detta kan du finna under följande rubriker:

  • Ledning och samverkan: skolledningen; ledningsgruppen; samverkansgruppen; skolkollegium ABE; prefekter, centrumföreståndare.
  • Verksamhetsstöd: Administrativ chef och funktionsansvariga; adminstrativa gruppchefer; funktionsmailadresser till skol- och utbildningskansliet
  • Forskarutbildning: forskarutbildningsansvarig (FA) och vice forskarutbildningsansvarig (vice FA); programansvariga (PA); studierektorer för forskarutbildning; skolans forskarutbildningsadministration.
  • Grundutbildning: grundutbildningsansvarig (GA); vice grundutbildningsansvarig (vice GA) och utbildningsadministrativt ansvarig (UA); programansvariga (PA); studierektorer; pedagogiska utvecklare samt utbildningskansliets personal.
  • Personalkatalog: All skolans personal finns listade i KTH:s personalkatalog.