Kontaktinformation inom skolan

Här hittar du en listning över vem på ABE-skolan du ska kontakta i olika ärenden.

Detta kan du finna under följande rubriker:

  • Ledning och samverkan: skolledningen, ledningsgruppen, samverkansgruppen, prefekter, centrumföreståndare, administrativ chef och funktionsansvariga, strategiska rådet.
  • Forskarutbildning: forskarutbildningsansvarig (FA), programansvariga, skolans forskarutbildningsadministration.
  • Grundutbildning: grundutbildningsansvariga (GA) och utbildningsadministrativt ansvarig (UA), programansvariga (PA), studierektorer, pedagogiska utvecklare samt utbildningskansliets personal.
  • Personalkatalog: All skolans personal finns listade i KTH:s personalkatalog.