Till innehåll på sidan

Registratur

Skolans huvudregistrator och arkivsamordnare har ansvar för skolans närarkiv. Varje institution har också en egen registratur. Här finns deras funktionsadresser.

Skolans huvudregistrator

Registratorer på respektive institution/kansli är:
Organisatorisk enhet Funktionsadress

Arkitektur

registrator@arch.kth.se

Byggvetenskap, Road2Science

registrator.byv@abe.kth.se

Fastigheter och byggande, CBE

registrator.fob@abe.kth.se
Filosofi och historia registrator.pah@abe.kth.se

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

registrator-seed@abe.kth.se

Samhällsplanering och miljö, CFP

registrator.som@abe.kth.se

Skolkansliet / Utbildningskansli ABE

registrator@abe.kth.se
CHS registrator@abe.kth.se
KTH Vattencentrum, CTR, CTS Lisa-Mi Swartz