Till innehåll på sidan

Registratur

Skolans huvudregistrator och arkivsamordnare har ansvar för skolans närarkiv. Varje institution har också en egen registratur. Här finns deras funktionsadresser.

Skolans huvudregistrator

Registratorer på respektive institution/kansli är:
Organisatorisk enhet Funktionsadress Postadress

Arkitektur

registrator@arch.kth.se

Institutionen för arkitektur

Registraturen

Osquars backe 5

100 44 Stockholm

Byggvetenskap, Road2Science

registrator.byv@abe.kth.se

Institutionen för byggvetenskap

Registraturen

Brinellvägen 23

100 44 Stockholm

Fastigheter och byggande, CBE

registrator.fob@abe.kth.se

Institutionen för fastigheter och byggande

Registraturen

Teknikringen 10 B

100 44 Stockholm

Filosofi och historia registrator.pah@abe.kth.se

Institutionen för filosofi och historia

Registraturen

Teknikringen 74D

100 44 Stockholm

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

registrator-seed@abe.kth.se

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Registraturen

Teknikringen 10 B

100 44 Stockholm

Samhällsplanering och miljö, CFP

registrator.som@abe.kth.se

Institutionen för samhällsplanering och miljö

Registraturen

Teknikringen 10A,

100 44 Stockholm

Skolkansliet / Utbildningskansli ABE

registrator@abe.kth.se

Skolkansliet

Registraturen

Teknikringen 74D

100 44 Stockholm

KTH Vattencentrum, CTR, CTS registrator@abe.kth.se

Skolkansliet

Registraturen

Teknikringen 74D

100 44 Stockholm