Registratur

Skolans huvudregistrator och arkivsamordnare har ansvar för skolans närarkiv. Varje institution har också en egen registratur. Här finns deras funktionsadresser.

Skolans huvudregistrator

Registratorer på respektive institution/kansli är:

Skolkansliet / Utbildningskansli ABE: Vildane Hyseni registrator@abe.kth.se

Arkitektur: Flora Bahram registrator@arch.kth.se

Byggvetenskap: Merja Carlqvist, Ann-Christin Persson registrator.byv@abe.kth.se

Fastigheter och byggande: Nadia Arman registrator.fob@abe.kth.se

Filosofi: Betty Jurdell registrator.phil@abe.kth.se

Historia: Sofia Jonsson registrator.tekhist@abe.kth.se

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik: Aira Saarelainen, Britt Aguggiaro registrator-seed@abe.kth.se

Samhällsplanering och miljö: Susan Hellström, Therese Gellerstedt registrator.som@abe.kth.se

Centra:

CHS: Vildane Hyseni

CFP, CBE, Road2Science: Marta Marko-Tisch

CTS, KTH Vattencentrum, CTR: Lisa-Mi Swartz