Till innehåll på sidan

Registratur

Skolans huvudregistrator och arkivsamordnare har ansvar för skolans närarkiv. Varje institution har också en egen registratur. Här finns deras funktionsadresser.

Skolans huvudregistrator

Registratorer på respektive institution/avdelning är:

Organisatorisk enhet Funktionsadress Postadress

Arkitektur

registrator@arch.kth.se

Institutionen för arkitektur

Registraturen

Osquars backe 5

100 44 Stockholm

Byggvetenskap (inkl CBE, CTS, Road2Science)

registrator.byv@abe.kth.se

Institutionen för byggvetenskap

Registraturen

Brinellvägen 23

100 44 Stockholm

Fastigheter och byggande (inkl. Sustainable Finance Lab)

registrator.fob@abe.kth.se

Institutionen för fastigheter och byggande

Registraturen

Teknikringen 10 B

100 44 Stockholm

Filosofi och historia registrator.pah@abe.kth.se

Institutionen för filosofi och historia

Registraturen

Teknikringen 74D

100 44 Stockholm

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) (inkl. Centrum för framtidens sjömat - Blå mat, KTH Vattencentrum

registrator-seed@abe.kth.se

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Registraturen

Teknikringen 10 B

100 44 Stockholm

Samhällsplanering och miljö (inkl. CTR)

registrator.som@abe.kth.se

Institutionen för samhällsplanering och miljö

Registraturen

Teknikringen 10A,

100 44 Stockholm

Avdelningen för verksamhetsstöd ABE

registrator@abe.kth.se

Avdelningen för verksamhetsstöd

Registraturen

Teknikringen 74D

100 44 Stockholm