Till innehåll på sidan

JML-grupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).
Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

JML-ansvarig (JMLA)

Muriel Beser Hugosson
Muriel Beser Hugosson
professor, skolchef 087906842

JML-partner

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
ledningsstöd handläggare 087908654

Institutionsrepresentanter

Arkitektur

Erik Wingquist
Erik Wingquist
adjunkt, programansvarig (pa) 087906020

Byggvetenskap

Elisabeth Westlund
Elisabeth Westlund
utbildningsadministratör 087909740

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520

Samhällsplanering och miljö

SEED 

Doktorandrepresentanter

Ioannis Ioannidis
Ioannis Ioannidis
doctoral student

HR

Sanna Eklund Dafteke
Sanna Eklund Dafteke
hr handläggare +4687909432

Representant från utbildningskansliet

Kontaktperson

Ersättare

Erika Charpentier
Erika Charpentier
internationell handläggare 087908064