Till innehåll på sidan

JML-grupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).
Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

JML-ansvarig (JMLA)

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson
Professor / Vice skolchef / JMLA 087909225

JML-partner

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
ledningsstöd handläggare 087908654

Institutionsrepresentanter

Erik Wingquist
Erik Wingquist
adjunkt, programansvarig (pa) 087906020
Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520

HR

Sanna Eklund Dafteke
Sanna Eklund Dafteke
hr handläggare +4687909432

Representant från utbildningskansliet

Kontaktperson: