JML-grupp

ABE-skolans arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsfrågor (JML).
Gruppen består av representanter från skolans sex institutioner, HR och utbildningskansliet och leds av skolans JML-ansvarig (JMLA) med stöd av skolans JML-partner.

JML-ansvarig (JMLA)

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson
Professor / Vice skolchef / JMLA 087909225

JML-partner

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren
ledningsstöd handläggare 087908654

Institutionsrepresentanter

Malin Åberg Wennerholm
Malin Åberg Wennerholm
vice ga, proprefekt, adjunkt 087908914

HR

Sanna Eklund Dafteke
Sanna Eklund Dafteke
hr handläggare +4687909432

Representant från utbildningskansliet

Kontaktperson: