Impact / genomslag

Skolans Impactansvarig har ansvar för det strategiska arbetet på skolan kring genomslag/impact. Skolan har även en kommunikatör kopplat till impactprojektet och en lokal impactgrupp med representanter från skolans institutioner.

KTH:s Impact-arbete skapar riktlinjer, identifierar och utvecklar verktyg för att kunna stärka, beskriva och kommunicera den påverkan som KTH har på det omgivande samhället genom vår forskning, utbildning och samverkan.

Impactansvarig ABE

Impactkommunikatör ABE

Josefin Backman
Josefin Backman
kommunikationsansvarig 087909416

ABE-skolans impactgrupp

Arkitektur

Claes Sörstedt
Claes Sörstedt
universitetsadjunkt

Byggvetenskap

Fastigheter och byggande

Filosofi och historia

Per Wikman Svahn
Per Wikman Svahn
forskare 087909520

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Samhällsplanering och miljö

Yifang Ban
Yifang Ban
professor, avd chef 087908648