Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skolledning

Skolchef

Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA)

Vice skolchef 

Fakultetsförnyelseansvarig (FFA)

Karin Edvardsson Björnberg
Karin Edvardsson Björnberg
Förste vice skolchef 087909596

Kanslichef, skolkansli ABE