Öppen föreläsning om förbättrad skiktröntgen

Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik på KTH berättar om ny typ av sensorteknik för medicinska bilder genom skiktröntgen. En högre bildkvalitet kan medföra tidig upptäckt av onormala förändringar och därmed förbättra diagnosen för en rad folksjukdomar. Tid: 3 februari kl. 17-17.45 i Zoom.

En man sitter vid ett bord med en laptop. Bakom honom syns en stor bildskärm.

Nytt arbetssätt när IT-stödet effektiviseras

– Stödet ska byggas utifrån behov och kompetenser. Digitalisering är ingen låda vid sidan om utan ren verksamhetsutveckling av våra arbetssätt och stödfunktioner, säger Hans Wohlfarth, IT-chef och ansvarig för att samordna KTH:s IT-utveckling.

En blond kvinna i ytterkläder står utomhus framför en trappa som leder in i en tegelbyggnad.

Snabb succé för Slack-kanalen på EECS

Drygt 1 000 medarbetare på EECS kommunicerar numera via Slack. Omställningen tog bara drygt tre veckor.

– En succéfaktor var att vi ställde om alla avdelningar och medarbetare till Slack samtidigt, säger skolchef Sonja Berlijn.

Seminarium – Så här söker man till Wallenbergstiftelserna!

Att söka medel från Wallenbergstiftelserna är inte helt enkelt. Vem som får söka beslutas vanligtvis av KTH:s rektor. I det här seminariet får du lära dig mer om familjen Wallenberg och hur man söker medel i deras olika stiftelser. RSO anordnar seminariet den 1 mars kl 9.00-11.00.

Information och anmälan till seminariet

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (2021) nu lanserad

ÅBU är en del i KTH:s löpande uppföljnings- och kvalitetsarbete, och kan ge en bild av genomslaget för KTH:s forskning. Det ger även insikt i hur forskningen ser ut på KTH, samt hur forskningen samverkar med övriga samhället.

Kalender

Sök anställd