Anders Forsgren

Intern granskningsvecka och dialogseminarium inför RAE

I slutet av augusti sker en intern granskning inom ramen för RAE 2021. Dekanus Anders Forsgren ansvarar för genomförandet som avslutas med ett dialogseminarium där alla paneler deltar.

Konsten att hantera en kris

Kattis Jonson Berglund på avdelningen för utbildningsstöd, har haft en intensiv vår präglad av pandemin – precis som många andra. Att utbildningen ställdes om på extremt kort tid och krismötena avlöste varandra ställde stora krav på samarbete, snabbhet och synk.

Mario Romero

Så skapar du en effektiv profilsida

En genomtänkt KTH-profilsida är ett bra sätt att marknadsföra sig själv och sin forskning - på det sätt du själv önskar. Det är dags att lägga jantelagen på hyllan, en smart profilsida kan göra stor nytta.

KTH Entré på KTH Campus

Arbetsplatserna anpassas för ökad återgång

Fler medarbetare ska kunna återgå till att arbeta på campus från och med första augusti. Det är grunden i ett rektorsbeslut om hur hösten ska se ut för anställda. KTH:s alla campus förbereds nu för att minska smittspridning och undvika trängsel.

Kalender

Sök anställd

Planerat systemunderhåll

Inga aktuella kalenderhändelser just nu.