Vad innebär egentligen lärarnas nya arbetstidsavtal?

Nu har det gamla arbetstidsavtalet för lärare som gällt sedan 1999 uppdaterats och moderniserats. Stefan Lagervall, arbetsrättsspecialist på KTH, och Erik Edstam, styrelseledamot för fackförbundet ST vid KTH berättar om vad det nya avtalet innebär.

Sju personer som står på rad bakom tre runda bord med blå dukar.

Missade du KTH Debatt?

Vad ska vi med universiteten till i framtiden? Det var frågan när KTH:s nya arena för debatt och idéutbyte hade premiär 15 september. Här har du chansen att se den livaktiga diskussionen i efterhand.  

Seminarium om etiken kring teknik som använder AI

Vilket ansvar har forskarna för att teknik inte ska kunna skada eller kränka?

Alla medarbetare är välkomna till etikutskottets digitala seminarium den 1 oktober kl. 9-10:30 om etiken kring maskininlärning och artificiell intelligens.

Följ med på guidad tur på KTH Campus

I oktober erbjuds alla medarbetare flera tillfällen till guidad tur på KTH Campus under lunchtid. Ta vara på tillfället att lära dig mer om campus historia och se konstverk och andra undangömda guldkorn.

Dags för lönerevision

Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret (20201001-20210930).

Personalkören startar igen

Välkomna tillbaka och alla nya! Personalkören är till för alla som arbetar på KTH. Vi sjunger tillsammans på måndagar varannan vecka med start den 4 oktober kl 16.30 i Sing Sing på KTH Campus.

Kalender

Sök anställd

Planerat systemunderhåll