Varför går det så trögt att lösa miljöproblem?

Välkommen till Sustainability pubkväll den 25 oktober på KTH Campus. Där diskuteras glappet mellan kunskap och verklighet. Gästtalare är Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap.

Intresserad av H2020 utlysningar inom hälsa?

Missa inte Health Helix den 24-25 oktober. KTH, KI och Crowdhelix arrangerar ett 2-dagars evenemang för forskare och företag specialiserade inom medicin och digital hälsa.

KTH planerar inför RAE2020

KTH:s forskning ska granskas under 2020. Projektgrupp och styrgrupp har utsetts. I höst ska panelerna fastställas, koordinatorer bestämmas, experter till panelerna rekryteras och underlag till självvärderingar tas fram.

Kalender

Sök anställd