Porträttfoto på professor Anna Wahl mot vit bakgrund.

”Viktigt att vi pratar om det”

Kvinnor på KTH är mer utsatta för ohövlighet och sexuella trakasserier än inom sektorn i övrigt. Det visar rapporten Dubbel diskriminering av kvinnor.

– Det viktiga är att vi pratar om det, blir medvetna om det och benämner hur det ser ut. Förhoppningen är ju att kunna förebygga och det är också en tanke med rapporten, säger Anna Wahl, professor i genus, organisation och ledning och en av författarna bakom rapporten.

Rektor Anders Söderholm framför en ljusgul husfasad.

Hårt arbete för att få ekonomi i balans

– Vi måste jobba hårt och tillsammans för att få en ekonomi i balans och samtidigt kunna behålla initiativet när det gäller att utveckla verksamheten. Det kommer vi att lyckas med.

Det säger Anders Söderholm, rektor, med anledning av förra årets underskott på 258 miljoner till följd av kraftigt höjda hyror och inflation bland annat.

Två par händer håller i en grön jordglob mot en grön bakgrund.

Sök medel från Wallenbergs mindre stiftelser

Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse (MAW) finansierar i första hand projekt med inriktning mot humaniora. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) beviljar i första hand medel för forskning inom samhällsvetenskaperna. Kontakta RSO på KTH för att få stödbrevsmallen senast 18 mars 2024. Sista ansökningsdag är 1 april 2024.

Collagefoto: två män och en kvinna i mitten.

Nytt om campusflyttarna

Planeringen för flyttarna av KTH:s campus är i full gång. Intervjuer med de tre projektledarna samt aktuell information om arbetet hittar du på sidorna om campusflytten.

Porträttbild: Stefan Bengtsson i kavaj och slips.

Bengtsson utreder Electrumlabbet

Stefan Bengtsson, tidigare rektor för Chalmers, ska göra en genomlysning av Electrumlaboratoriet i Kista. Utredningen ska redovisas senast 31 maj.

Nominera till KTH Innovation Award

KTH Innovation Award och 500 000 kronor delas ut till den som vågat ta sig an stora utmaningar och som outtröttligt arbetar för att forma vår framtid till det bättre. Är det du eller någon annan med koppling till KTH?

Podd: Fikasnack med THS om ett livfullt campus

THS har genomfört en studie om vad ett livfullt campus innebär för KTH:s studenter och gästar podden för att berätta om resultatet.

Lyssna på livepodd 6 mars kl. 15.00

Resultat från KTH medarbetarpuls

Här kan du se en tolkning av KTH:s övergripande resultat från den senaste pulsmätningen som hade temat bemötande.

Kalender

KTH:s larmnummer
08-790 77 00

Servicenummer
08-790 9200

Felanmälan

På gång inom VS

Porträttbild på Fredrik Oldsjö.

Fredrik Oldsjö, chef för ledningskansliet och biträdande universitetsdirektör, uppmuntrar till läsning av årsredovisning och budgetunderlag för att få bra bild av KTH idag och i morgon.

Årsredovisningen ger en fantastisk överblick