Nytt ramavtal för tryckeritjänster

Upphandlingen av tryckeritjänster är nu avslutad och ramavtal tecknas med Universitetsservice Us AB (oftast kallat USAB). Avtalsstart beräknas till 2021-11-01 och pågår i 2 år med möjlighet till två förlängningar på ett år vardera.

Kalender

Sök anställd

Planerat systemunderhåll