Miljö- och arbetsmiljökrav i kemikaliehantering

Välkomna till en grundläggande utbildning på två timmar som behandlar miljö- och arbetsmiljökrav den 27 october.

Kostnadsfritt seminarium om impakt i ansökningar om forskningsmedel

Att tydligt kunna beskriva nyttan (impakt) av din forskning blir mer och mer viktigt i ansökningar om forskningsmedel både hos internationella och nationella forskningsfinansiärer. Detta seminarium utgår från en EU-ansökan, Horizon 2020, men är självklart appliserbar även på andra utlysningar.

Kalender

Peter Gudmundson

Rektors veckobrev

Peter Gudmundson skriver om frågor som berör KTH.

Ny medarbetare på KTH?

Här hittar du översiktlig information om KTH:s organisation, verksamhet och om att vara statligt anställd.

Till sidans topp