Skärmdump av AI -verktyget chet GPT

ChatGPT - så påverkar AI universitetsvärlden

Det har varit en het debatt om AI-verktyg i universitetsvärlden allt sedan ChatGPT släpptes i november förra året. Två KTH-professorer resonerar runt risker och möjligheter med den nya tekniken.

En blond kvinna och en logotyp för Marie Curie Actions

Bli handledare inom MSCA och locka ny kunskap till KTH

Genom att handleda en postdoktor inom Marie Skłodowska-Curie Actions kan du öka kunskapen i din forskargrupp och skapa nya starka samarbeten. Forskningsrådgivaren Mia Brandelius kan hjälpa dig att lyckas med ansökan.

Bildcollage: två kvinnor och en man.

Nya lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Nicole Kringos, Ulrica Edlund och Wouter Metsola van der Wijngaart är de nya lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Deras uppdrag startar den 1 maj 2023.

Ett flygplan som flyger en bit ovanför marken.

Resorna skulle minska - ökar istället

Målet var att KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor skulle minska med 25 procent till år 2022. En uppföljning visar att klimatpåverkan istället ökat med cirka 11 procent per årsarbetskraft.

Lönebesked via Kivra från och med mars 2023

Nu kan du som får lön eller annan ersättning utbetald från KTH välja att få ditt lönebesked digitalt skickat till Kivra med start mars 2023.
 

Bidra till ramverket för Framtidens utbildning

Vi hoppas att du som lärare, anställd eller student vill bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket. Tillsammans kan vi börja fylla ramverkets principer med innehåll så var och en av oss kan bli medskapare till vårt gemensamma varför, vad och hur.

Medskaparutställningen står för närvarande i KTH Biblioteket, på väg till Ångdomen. 

Bli medskapare till ramverket

Förhöjd säkerhetsnivå för inloggning i Ladok

Från och med 1 juli 2023 måste alla Ladokanvändare på KTH ha minst säkerhetsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Har du inte redan det behöver du uppgradera ditt konto så snart som möjligt genom att besöka KTH Entré, alternativt Service centret i Södertälje, Kista eller lokal IT-support i Flemingsberg, och visa din legitimation. Här kan du kontrollera säkerhetsnivån på ditt KTH-konto.

Kalender