Luncha till musik

Kom och lyssna på en rik variation av musikaliska framträdanden under hösten. Platsen är Sing-Sing på KTH Campus. Värd för lunchkonserterna är KTH:s Director Musices, Mats Janhagen.

KTH implementerar EU:s stadga för forskare

KTH har beslutat att ställa sig bakom de allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter utifrån EU:s Charter & Code.

Ansök om centralt finansierad sabbatsperiod

Sabbatsperioden erbjuder dig som är lärare på KTH en exklusiv möjlighet till personlig meritering och stärker förnyelse i verksamheten. Ansökningsperioden är öppen 1–30 september.

Interna nyheter

Kalender

Sök anställd