Borggården på KTH Campus

KTH:s styrelse tillsätter extern utredning

KTH:s styrelse beslutade vid ett extrainkallat möte den 16 maj att tillsätta en extern utredning angående ett ärende som rör ett kallelseförfarande till professor. Planen är att utredningen ska vara klar till den 17 juni.

Rektorskandidat Anders Söderholm

Hörande av rektorskandidat

Anders Söderholm berättade om sin vision för ett framtida KTH där han är aktuell som rektor från 1 december. Han betonade bland annat vikten av ett bra samspel mellan linje och kollegium.

Vicerektor Annika Stensson Trigell

Hög forskningskvalitet med förbättringsområden

De internationella, granskande experterna blev imponerade av forskningens höga standard och samhällsgenomslag, enligt Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskningen, som lett arbetet.

Professor utreder kallelseförfarande

Mia Rönnmar, professor i civilrätt, ska utreda ärendet om rektors beslut om att kalla en person till professor vid KTH. Utredaren ska även analysera hur KTH har använt kallelseförfarande sedan det infördes år 2011.

Mentorprogram för KTH-forskare

I KTH Innovations mentornätverk finns nästan hundra personer som vill hjälpa idéer och forskning från KTH att nå en marknad och skapa nytta. Nu har du chansen att få en mentor som kan guida dig på vägen från forskning till impact genom kommersialisering.  

Dekanus lämnar sitt uppdrag

Anders Forsgren har begärt att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan, vilket rektor accepterat.

Dekanus slutar sitt uppdrag

Digital tillgänglighet – nu och i framtiden på KTH

Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn med Jan Gulliksen och Stefan Johansson, forskare inom människa-datorinteraktion, som introducerar varför digital tillgänglighet är viktigt, vad KTH har gjort hittills och vad som planeras framöver.

Digital tillgänglighet – nuläget och framtiden på KTH

Kalender

Universitetsdirektören startar ny blogg

Porträttbild: en leende kvinna med ljust långt hår.

Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson om verksamhetsstödet och dess roll i KTH:s utveckling som ett ledande lärosäte.