Två män som står i en korridor

KTH medarbetarpuls ska ta tempen på organisationen

Snart får anställda på KTH den partsgemensamma medarbetarundersökningen i sin e-post.

– Det känns så kul att vi snart är igång igen och vi tror att det nya mätverktyget kommer ge mycket tillbaka till organisationen”, säger Mikael Visén, HR-specialist på verksamhetsstödet.

Två kvinnor som samtalar. Den vänstra har ryggen vänd mot betraktaren.

Science week i Södertälje

Årets Science week i Södertälje närmar sig. Med nästan 60 seminarier kan det vara svårt att välja vilka man ska delta i. Vi bad medarbetare och studenter att se vad som fångade deras uppmärksamhet i programmet.

Porträttfoto: Amelie Eriksson Karlström

Amelie Eriksson Karlström tf skolchef på CBH

Amelie Eriksson Karlström är väl rustad för uppdraget som sträcker sig över ett halvår som längst, till arbetet med att utse en ordinarie skolchef är klart.

– Som vice skolchef har jag haft ansvar för vissa specifika frågor. Nu får jag en bredare överblick av allt som händer på skolan.

Porträttbild: Björn Berggren i ljusblå skjort framför grå bakgrund.

Björn Berggren ny skolchef på ABE

Björn Berggren är ny skolchef på skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad och ska leda skolan under de kommande fyra åren.

– Muriel har lämnat över en otroligt välskött verksamhet. ABE-skolan har en ekonomi i balans och vi står starkt rustade.

Språkcafé för anställda

Arbetar du på KTH och vill öva dig på att tala svenska? Kom till något av våra språkcaféer på campus Valhallavägen eller i Kista. Här får du prata om aktuella ämnen med dina kollegor under ledning av lärare i svenska från KTH Språk och kommunikation.

Språkcafé - datum och tider

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU) för 2022

I ÅBU:n så hittar man information om KTH:s publicering, bibliometriska indikatorer, sampublicering och open access-information. Nytt för i år är bland annat en mappning av enheternas publikationer mot FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). 

Wallenberg Scholars 2023

Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklingspotential håller yppersta internationell klass. KTH får skicka in 9 kandidater och sista dag för nominering är den 31 januari 2023.

Anmäl dig till SoTL-konferens om framtidens lärande

KTH:s kollegiala heldagskonferens för utveckling av undervisning bjuder på presentationer, workshoppar, rundabordssamtal och posterdiskussioner. I år arrangeras den kostnadsfria konferensen tillsammans med Stockholm trio på Campus 7 mars. Huvudtalarna streamas.

KTH SoTL 7 mars 2023: Framtidens lärande

Kalender

Planerat systemunderhåll