Porträttbild på Fredrik Karlsson

Etikfrågor högt på agendan

Fredrik Karlsson är etikexpert på KTH och arbetar på Research Support Office (RSO). Han ger rådgivning och stöd i etikfrågor kopplade till forskning. Det är ett viktigt område där lagstiftningen har skärpts och lärosätenas ansvar har blivit tydligare.

Porträttbild: Man i mörk kostym och röd slips framför en betongvägg

Debattartikel

Vi behöver fler lärare

KTH behöver göra mer för lärarna som har en ansträngd arbetssituation under pandemin, anser Johan Silfwerbrand, professor och lärare vid ABE. I sin debattartikel presenterar han fem förslag för att hjälpa lärarna och därmed också studenterna.

Foto: Man i jacka och halsduk utomhus stående i ett valv. Tegelbyggnader i bakgrunden.

”Tillsammans kan vi utveckla arbetet med hållbar utveckling”

Per Lundqvist har arbetat med hållbarhetsfrågor i olika roller på KTH de senaste decennierna. Från och med den första april kommer han göra det på halvtid i rollen som vicerektor för hållbar utveckling.

Illustration: En bildskärm som visar en man och en kvinna som har ett digitalt möte.

Hur uppför du dig på Zoom?

Vi är många som sitter i ändlösa Zoom-möten. Ibland med ovetande partners som dyker upp i bild, sjuka barn som hörs i bakgrunden och möteschattar som löper amok. EECS har tagit fram en guide med tips för bra möten i Zoom.

Foto: Öppen plats utomhus omgiven av höga byggnader i glas och stål.

Gå en kurs inom arbetsmiljö

Ergonomiavdelningen vid CBH erbjuder flera kurser inom arbetsmiljö och hälsa riktade till bland annat chefer med arbetsmiljöansvar, skyddsombud och fackliga ombud. Kurserna kan läsas vid sidan av jobbet och är inom ramen för KTH:s satsning på livslångt lärande.

KTH:s konstförening välkomnar nya medlemmar

Som medlem i KTH:s konstförening kan du delta i guidade visningar av utställningar, miljöer och byggnader, göra ateljébesök hos konstnärer och lyssna till föreläsningar. I den årliga utlottningen av konstverk har alla medlemmar chans att vinna ett alster.

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU) 2020 lanserad

ÅBU innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. Syftet med ÅBU är att öka förståelsen för den forskning som KTH publicerar.

Examinationsrum får ett slutdatum

För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla examinationsrum i Canvas införas under våren 2021. Examinationsrum kommer att få ett slutdatum och avaktiveras 60 dagar efter examinationstillfället.

Läs om vad det innebär för studenter respektive lärare: Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge

Kalender

Sök anställd