Lyssna på forskning i hängmattan

Hakan Akillioglu har utvecklat ett system som kan lösa ett problem för industriföretag. Ett adaptivt produktionsplaneringssystem som svarar mot kundernas efterfrågan: Demand Responsive Planning.

Bli inspirerad och inspirera andra

I september är det dags att skicka in ditt abstract med förslag på ämnen till konferensen ”Scholarship of Teaching and Learning”.

Canvas ersätter Bilda

Det nya systemet kommer att ge en mer konsekvent och sammanhängande inlärningsmiljö för både elever och lärare.

Testa tekniken i föreläsningssalarna

Under vecka 33 och 34 kan du som lärare testa ny teknik som instalerats i flertalet föreläsningssalar.

Ny adress för STH

Den 1 juli 2016 får Skolan för teknik och hälsa ny adress i Flemingsberg.

Kalender

KTH:s larmnr 7700

(08-790 7700)

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Peter Gudmundson

Rektors veckobrev

Peter Gudmundson skriver om frågor som berör KTH.

Till sidans topp