Dags att nominera hedersdoktorer vid KTH

Du om arbetar på KTH kan nu skicka in förslag på dina favoritkandidater till nomineringskommittén. Fakultetsrådet fattar därefter beslut i juni om hedersdoktorer för 2020. 

Kalender

Sök anställd