Sigbritt Karlsson med en skulptur  i stål och runda former i förgrunden.

”Lagarbete avgörande för att lyckas”

Efter sex år som rektor tackar Sigbritt Karlsson för sig. Omorganisation av skolor, ökat fokus på jämställdhet, bättre rankingplaceringar är några av de saker som genomförts och drivits under hennes period.

Mikael Lindström framför en stor tegelbyggnad.

Ny prorektor på KTH i januari

Mikael Lindström har utsetts till prorektor för KTH och tillträder 1 januari. Han är professor i massateknologi och har de senaste elva åren varit skolchef för CBH.

– Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få förtroendet att vara med och leda KTH de närmaste åren, säger han.

Fotocollage över fem olika husfasader.

Ny verksamhetsplan visar riktningen

KTH:s verksamhetsplan för 2023-25 pekar ut den väg KTH ska gå de kommande åren inom forskning, utbildning och samverkan.

– Vi knyter ihop säcken genom att slutföra och fullfölja olika satsningar och lägger samtidigt grunden för KTH:s fortsatta utveckling, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Per Berglund i blå skjorta stående i en korridor.

Nominera lärarkollega till universitetsstyrelsen

Nu är det dags nominera lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen. Till och med den 2 december kan alla anställda på KTH nominera sin favoritkandidat.

Användare i fokus

– Fokus och utgångspunkt måste ligga på människorna som använder verktygen och inte på vad verktygen klarar av. 

Det säger KTH:s rektor Sigbritt Karlsson om den nyligen beslutade digitaliseringsstrategin.

Lär dig om innovation i vår

Vad betyder egentligen impact, kommersialisering och samhällsnytta? Hur gör man för att ta sin forskning från labbet till marknaden, och hur vet jag om det är något för mig? Det här korta programmet från KTH Innovation ger dig svaren.

Stöd i knepiga situationer

Broschyren Korruption och oetiskt handlande vänder sig till alla anställda. Den är tänkt som ett stöd och ett samtalsunderlag i knepiga situationer.

–Tanken är att alla ska veta hur man gör rätt, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

Kalender

Porträttbild: en leende kvinna med ljust långt hår.

Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson om verksamhetsstödet och dess roll i KTH:s utveckling som ett ledande lärosäte.

Planerat systemunderhåll