Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH INTRANÄT

Borggården på KTH Campus

Sommaröppet på KTH

Se öppettiderna under sommaren för KTH:s centrala serviceavdelningar.

Personer med regnbågsflaggor på ett lastbilsflak med texten Academic Pride.

Academic Pride för inkludering

KTH:s rektor Anders Söderholm deltar i årets Prideparad tillsammans med nätverket Academic Pride den 3 augusti.

– Att stärka och visa vikten av inkluderade och jämställda arbets- och studiemiljöer inom akademin är viktigt, säger han.

Stefan Östlund, en man med glasögon och vitt hår.

Ny inriktning för internationella samarbeten

– Tanken är framförallt att stärka befintliga samarbeten. Det säger Stefan Östlund, vicerektor för internationella relationer, om inriktningen för KTH;s internationella och utbildnings- och forskningssamarbeten för perioden 2024-2028.

Nina Wormbs

Ser över stöd till riskutsatta forskare

KTH är medlem i Scholars at Risk, som nu ser över möjligheterna att stötta riskutsatta forskare i Gaza.

– Eftersom det är ett pågående krig är situationen utomordentligt svår, och den har också varit utmanande även tidigare, säger Nina Wormbs, ansvarig för SAR på KTH.

Fotocollage:porträttbilder på tre kvinnor och tre män.

Förändring på agendan

Vad ska KTH satsa på och prioritera de närmsta åren för att bli ännu bättre? Det står att läsa i verksamhetsplanen för 2024-2026, som innehåller såväl skolornas som verksamhetsstödets och KTH:s agendor för förändring.

Såddfinansiering för projekt inom undervisning och lärande

Unite! lanserar nu den tredje ansökningsomgången för såddfinansiering, denna gång på temat "Teaching and learning in Unite! Focus Areas". Du som arbetar med undervisning har möjlighet att söka finansiering till innovativa samarbetsprojekt fram till den 31 augusti.

Mentorprogram för KTH-forskare

I KTH Innovations mentornätverk finns över hundra personer som vill hjälpa idéer och forskning från KTH att nå en marknad och skapa nytta. Nu har du chansen att få en mentor som kan guida dig på vägen från forskning till impact genom kommersialisering.  

Sök till KTH Innovations mentorprogram senast 16 augusti

Protesterna på KTH Campus - FAQ

Under försommaren har det pågått protester mot kriget mellan Israel och Hamas på KTH Campus. Många har kontaktat KTH med frågor om kriget och protesterna.

Pågående byggarbeten

Svenska kraftnät etablerar ett ventilationsschakt vid KTH Campus som en del av ett större infrastrukturprojekt. I samband med detta arbete kan vissa störningar i form av buller förekomma.

Ventilationsschakt vid KTH Campus

Kalender

På gång inom VS

Kerstin Jacobsson

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör skriver i ett inlägg om semester, vision och mål och att klura på hur KTH kan bli ännu smartare som myndighet.

Med semestern i sikte

Planerat systemunderhåll