Förteckning över de globala hållbarhetsmålen

Ledande i omställningen

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet för klimatomställning och ett klimatneutralt samhälle. Det är ett av de sex mål som ska vara vägledande för KTH:s hållbarhets- och klimatarbete på kort och lång sikt.  

Fotocollage: ung kvinna i laboratorierock och medelålders man i skjorta och fluga.

Temaserie

På plats i pandemin

Omställningen till distansarbete på KTH gäller inte för alla. Möt Björn Nordbäck och Léa Zuili som behöver vara på campus för att kunna utföra sitt arbete. 

Borggården på KTH Campus i vinterskrud

KTH i ord och siffror

KTH:s årsredovisning för 2020 finns nu att läsa. Den ger en god översiktlig bild av vad som hänt inom KTH under året som gått.

Några studenter i en utbildningssal.

Extra basårsutbildningar bidrar till breddad rekrytering

Digital undervisning med campusträffar sju gånger per termin. De nya extra basårsutbildningarna i som lanserades i höstas är en nyckel till breddad rekrytering, menar Sebastiaan Meijer och Svante Granqvist i Flemingsberg.

Skärmdump på rektor och universitetsdirektören i ett videomöte.

”Bra samarbete ger energi”

Delaktighet är en viktig ingrediens för att lyfta KTH - parat med tydliga mål för hela verksamheten. Det är något som både Sigbritt Karlsson, rektor och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, påtalar i ett samtal om verksamhetsplanen för 2021.

Illustration: En stående kvinna som sträcker ut armarna i en gympaövning.

Pausa i hemmakontoret med Pausit

Vid hemarbete är det extra viktigt att ta pauser och röra på sig för att förebygga skador vid stillasittande arbete. Pausit är ett datorprogram som påminner dig om det.

Nominera till GDH:s Lärarpris för hållbar och global utveckling 2021

Det är nu hög tid att nominera till GDH:s lärarpris. Priset uppmärksammar lärare inom KTH som gett stort bidrag till global hållbar utveckling och Global Development Hubs intentioner.

Dags att nominera hedersdoktorer vid KTH

Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid KTH. Anställda vid KTH välkomnas nu att nominera personer. Nomineringsperioden är 11 januari - 31 mars 2021.

SoTL-programmet är publicerat

KTH-konferensen för undervisning och lärande – Scholarship of Teaching and Learning – riktar sig till alla lärare, pedagogiska ledare, ledningsgrupper, personal för utbildningsadministration och studenter vid KTH.

SoTL-konferensen den 10 mars sker i år online och handlar om utbildningsmiljöer. Anmäl dig nu: de 100 som är först till kvarn får en snygg SoTL-vattenflaska!

Workshop – Förbättra din Formasansökan!

Välkommen till en workshop, i två steg, för forskare som planerar att ansöka till Formas öppna utlysning 2021. Vi kommer att fokusera på de kriterier som rör samhällelig relevans; Forskningsfrågans värde för samhället samt Kommunikation med intressenter och användare. RSO och SO anordnar denna workshop den 10 och 24 mars.

Kalender

Sök anställd