Expertråd om kommunikation för forskare

Det blir vanligare att finansiärer och andra intressenter vill se kommunikationsinsatser från stora projekt och forskningssamverkan. Att ha en plan för kommunikation redan i ansökan gör det lättare att lyckas. RSO ordnar en praktisk workshop den 11 december med erfarna kommunikatörer och en vetenskapsjournalist.

Peter Dinér tilldelas KTH:s pedagogiska pris 2019

Del av prismotiveringen:

"Peters förmåga att utvecklar pedagogiken också i den laborativa undervisningen har lett till att koncept som grön kemi och hållbar utveckling inkluderas och integreras i befintliga laborativa kurser som naturliga delar av dem".

Susann Boij tilldelas KTH:s pedagogiska pris 2019

Del av prismotiveringen:

”Susanns öppenhet för nya idéer kring undervisning och lärande skapar inspirerande och dynamiska lärandemiljöer både på kurs- och programnivå och bidrar till utvecklingen av utbildningen vid KTH”.

Kalender

Sök anställd

Planerat systemunderhåll