Två personer framför en skärm som visar en simulering i blågröna färgtoner.

Utbildningsutbud ska utvecklas

Vilka utbildningar som ska ges i framtiden är fokus i ett inriktningsbeslut om KTH:s utbildningsutbud.

– 3+2-modellen kan på sikt utgöra en majoritet av våra utbildningar utan att vi gör avkall på fristående kurser och livslångt lärande, säger Anders Söderholm, rektor.

Flagga mot blå bakgrund och grönska.

Introduktionsevent för dig som är ny på KTH

Kom och lyssna på intressanta föreläsningar, mingla och träffa nyckelpersoner på KTH den 23 maj.

Fotocollage på sex kvinnor.

Fakultetsnämnderna är igång

Arbetet i skolornas fakultetsnämnder har startat och engagemanget är stort menar dekanus Sofia Ritzén. Här berättar också några deltagare om vad fakultetsnämnden på den egna skolan diskuterar just nu.

Nya fakultetsorganisationen tar form

Porträttbild på Kerstin Jacobsson

Nytt steg i utvecklingen av VS

Universitetsdirektören Kerstin Jacobsson har i ett beslut slagit fast hur medarbetare inom HR, ekonomi och kommunikation ska organiseras från 1 april som ett led i utvecklingen av VS.

– Avgörande är att vi bygger vår utveckling på samarbete, säger hon.

En klocka som är uppsatt på en vit vägg.

Nya lokala kollektivavtal finns nu på plats

Läraravtalet, flextidsavtalet och TA-avtalet har reviderats i ett partsgemensamt arbete mellan personalavdelningen och facken. Syftet har varit att förtydliga vad som gäller beträffande arbetstiden.

Kalender

KTH:s larmnummer
08-790 77 00

Servicenummer
08-790 9200

Felanmälan

Planerat systemunderhåll