Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Juridikprofessor utreder kallelseförfarande

  Publicerad 2022-05-24

  Mia Rönnmar, professor i civilrätt vid Lunds universitet, har utsetts till utredare av ärendet som rör ett kallelseförfarande till professor vid KTH.

  Läs artikeln
 • Dekanus slutar sitt uppdrag

  Publicerad 2022-05-23

  Anders Forsgren begärde den 17 maj att få avsluta sitt uppdrag som dekanus med omedelbar verkan, vilket rektor accepterat. Uppdraget innefattar ordförandeskap i olika nämnder och råd, till exempel fak...

  Läs artikeln
 • Styrelsen tillsätter utredning

  Borggård med träd.
  Publicerad 2022-05-18

  KTH:s styrelse beslutade vid ett extrainkallat möte den 16 maj att tillsätta en extern utredning angående ett ärende som rör ett kallelseförfarande till professor.

  Läs artikeln
 • Högt betyg till forskningen i expertutvärdering

  Porträtt på Annika Stensson Trigell.
  De granskande experterna blev imponerade av KTH-forskningens genomslag i samhället, säger Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2022-05-17

  KTH:s forskning håller hög internationell standard med stor relevans för samhället. Samtidigt finns flera förbättringsområden, exempelvis kring interna processer, publiceringsstrategier, hållbar utvec...

  Läs artikeln
 • Rektorskandidat om sina visioner

  En person på ett podium med kameror i förgrunden.
  Under hörandet och presentationen som modererades av Tina Karrbom Gustavsson gav rektorskandidaten Anders Söderholm sin bild av KTH framöver.
  Publicerad 2022-05-16

  Inför drygt 120 personer på plats i Alfvénsalen och med över 200 online berättade rektorskandidaten Anders Söderholm om sina tankar och visioner kring att bli KTH:s nästa rektor.

  Läs artikeln
 • KTH:s styrelse håller extra möte

  Husfasad
  Publicerad 2022-05-11

  KTH:s styrelse har valt att kalla till ett extra möte i nästa vecka med anledning av inkomna skrivelser från KTH:s fem skolkollegier angående ett kallelseförfarande till professor. – Styrelsen ska pr...

  Läs artikeln
 • Han får studenter att växa

  Porträtt på Mark Smith.
  Mark Smith spenderar både vardagar och helger på Kista Mentorspace. (Foto: Marc Femenia)
  Publicerad 2022-05-03

  På Kista Mentorspace finns bara två regler: saknar du kunskap om något, frågar du och har du kunskap om något, lär du ut det. Filosofin kommer från Silicon Valley, tech- och innovationshubben på USA:s...

  Läs artikeln
 • Ny chef synas av Caesar

  Porträttbild: en man i kavaj och skjorta vid ett skrivbord. I förgrunden finns en vit skulpturbyst.
  Fredrik Oldsjö, chef för ledningskansliet och biträdande universitetsdirektör på KTH. Foto: Marc Femenia
  Publicerad 2022-05-03

  Redan efter drygt en månad tycks Fredrik Oldsjö hemmastadd på KTH och i sina dubbla roller. Han är biträdande universitetsdirektör och chef för ledningskansliet inom det gemensamma verksamhetsstödet. ...

  Läs artikeln
 • Med känsla för de små detaljerna

  Porträtt av Ninni Carlsund Levin.
  Ninni Carlsund Levin har försökt behålla undervisningen så normal som möjligt under pandemin. (Foto: Marc Femenia)
  Publicerad 2022-04-29

  Ninni Carlsund Levin, lektor i numerisk analys, brinner för studenters aha-ögonblick. När det de tragglat med plötsligt blir glasklart. Hon vet också att det sker på olika sätt, för alla lär sig annor...

  Läs artikeln
 • Nätverket Unite skapar framtidens Europauniversitet

  EU flag
  Publicerad 2022-04-27

  Studenter kan toppa sin KTH-examen genom utvalda specialkurser från andra europeiska toppuniversitet. Forskare och samhälle kan samverka lättare mellan länderna. Så ser några av visionerna ut för det...

  Läs artikeln
 • Skolchef aktuell som rektor i Skövde

  Porträtt på Muriel Beser Hugosson.
  Muriel Beser Hugosson är aktuell för posten som rektor för Högskolan i Skövde. (Foto: Josefin Backman)
  Publicerad 2022-04-13

  Hallå Där, Muriel Beser Hugosson, skolchef på ABE-skolan. Du har blivit kallad till hörande för rollen som rektor för Högskolan i Skövde. Vad innebär det?

  Läs artikeln
 • Arbetsgrupp för Ukraina

  Blå och gul flagga.
  En arbetsgrupp för Ukraina bildades på KTH för några veckor sedan.
  Publicerad 2022-04-04

  KTH har sedan några veckor tillbaka en Ukrainagrupp. Den arbetar med frågor som rör hur KTH kan stötta studenter och forskare som flytt från kriget i Ukraina.

  Läs artikeln
 • Hur hantera krigsoro på jobbet

  Illustrated picture of worried persion
  Publicerad 2022-03-31

  När beredskapen stiger i samhället på grund av krigshot, hur hanterar man sin egen och andras oro i yrkesvardagen på bästa sätt? Psykolog Margareta Kucera på Avonova, KTH:s företagshälsovård, delar me...

  Läs artikeln
 • Nästa steg när stödet samordnas

  Poträtt på Kerstin Jacobsson.
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder arbetet mot ett samordnat verksamhetsstöd.
  Publicerad 2022-03-30

  ­­­­­­­Efter rektorsbeslutet om ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd i förra veckan sätter arbetet med att inventera dagens verksamhetsstöd nu i gång med full kraft.

  Läs artikeln
 • Nytt nyhetsflöde ger fler forskare på KTH möjlighet att nå ut

  Redaktörerna för Forskarnas Anslagstavla fotograferade i KTH-Biblioteket.
  Sabina Fabrizi, Maria Malmqvist, Josefin Backman, Daniel Sellgren och Anna Gullers är redaktörerna för Forskarnas Anslagstavla. Foto: Håkan Soold.
  Publicerad 2022-03-29

  Nu lanseras ett nytt nyhetsflöde på kth.se. På Forskarnas Anslagstavla får KTH-forskare möjlighet att nå ut med forskningsnyheter som inte tas upp i det centrala nyhetsflödet.

  Läs artikeln
 • KTH rustar för att ta emot ukrainska forskare

  Porträtt på Nina Wormbs.
  Det akuta säkerhetsläget kräver att vi tar till nya metoder, enligt Nina Wormbs, kontaktperson för Scholars at Risk (SAR). (Foto: Viktoria Davidsson)
  Publicerad 2022-03-28

  KTH stärker resurserna för att ta emot ukrainska forskare på flykt. Höjda anslag till organisationen Scholars at Risk (SAR) och en insamlingskampanj för stipendier ger möjlighet att ta emot de som fly...

  Läs artikeln
 • Ny organisation för KTH:s verksamhetsstöd

  Fem olika byggnader.
  Verksamhetsstödet på KTH:s skolor och GVS ska samordnas.
  Publicerad 2022-03-23

  Ett enhetligt, effektivt och tillgängligt verksamhetsstöd. Det är målet när det gemensamma verksamhetsstödet och stödet på skolorna ska bli ett. Den första januari 2023 ska den nya organisationen var...

  Läs artikeln
 • Designforskare får Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

  Madeline Balaam
  Publicerad 2022-03-08

  Mottagare av Rektors jämställdhets- och mångfaldspris till anställd 2021 är KTH-lektor Madeline Balaam. Inom det nyetablerade forskningsfältet interaktionsdesign, Women’s Health, leder hon arbetet kr...

  Läs artikeln
 • ”Vi ska stötta dem som drabbats”

  Porträtt på KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.
  KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.
  Publicerad 2022-03-07

  Regeringen uppmanade i förra veckan alla lärosäten att avbryta sina samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner. Hur ser det ut på KTH?

  Läs artikeln
 • Om en situation känns hotfull på jobbet – vad gör jag?

  Woman holds up a hand with the word Stop written on it
  Publicerad 2022-02-28

  Vilka situationer som kan upplevas som hotfulla i mötet med andra varierar från person till person. – Det övergripande rådet är att om du känner dig hotad ska du inte bara låta det passera. Att inte ...

  Läs artikeln