Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • ”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”

  Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
  Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-06-26

  Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

  Läs artikeln
 • KTH tar över ordförandeklubban i Stockholm trio

  Portträtt på man framför stenbyggnad.
  KTH och Anders Söderholm tar över det roterande ordförandeskapet för Stockholm trio i ett år från 1 juli. (Foto: Mikael Sjögren)
  Publicerad 2023-06-22

  Hallå där, Anders Söderholm, rektor på KTH. Den 1 juli övertar KTH ordförandeskapet för universitetsalliansen Stockholm trio. Vad innebär det? – Att vi på KTH ansvarar för Stockholm Trios mötesagenda...

  Läs artikeln
 • Anonym examination kan införas nästa år

  Studenter i sal skriver tentamen.
  Från och med nästa år inför KTH anonym examination. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-06-22

  Från och med vårterminen nästa år kan det blir aktuellt för KTH att anonymisera provsvar vid tentamen. Det är målsättningen i ett rektorsbeslut som kom i slutet av maj.

  Läs artikeln
 • Amelie Eriksson Karlström ny skolchef på CBH

  Poträtt på Amelie Eriksson Karlström.
  Amelie Eriksson Karlström är skolchef för CBH från och med första juli 2023 i enlighet med ett rektorsbeslut.
  Publicerad 2023-06-21

  Amelie Eriksson Karlström har utsetts till skolchef på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH). Hon har varit tillförordnad skolchef sedan den första januari 2023.

  Läs artikeln
 • Nya LinkedIn-sidor ökar synligheten för forskarnas nyheter

  Martina Frick Isberg och Ulrika Georgsson i samtal framför en vit tavla med anteckningar
  – I sociala media är LinkedIn KTH:s starkaste sida, med flest följare. Vi når alumner, näringsliv och studenter, och med över 200 000 följare känns det helt rätt att bygga vidare på den här plattformen, säger Martina Frick Isberg, ansvarig för KTH:s sociala medier, här tillsammans med initiativtagare Ulrika Georgsson, kommunikatör på KTH Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Publicerad 2023-06-19

  För att hjälpa forskare att kommunicera sin forskning externt till en smal, specialiserad målgrupp kom Ulrika Georgsson på idén att skapa ämnesspecifika så kallade showcase-sidor på LinkedIn. Först ut...

  Läs artikeln
 • Campusöversynen går in i nästa fas

  Porträtt på man vid skrivbord.
  Mikael Lindström, prorektor, leder arbetet med campusöversynen.
  Publicerad 2023-06-19

  Campusöversynen går in i nästa fas. Den sista maj lämnade skolan för industriell teknik och management och skolan för elektroteknik och datavetenskap in sina respektive SWOT-analyser där möjligheter o...

  Läs artikeln
 • Service på KTH Campus under sommaren

  Publicerad 2023-06-15

  Här ser du när de olika servicefunktionerna på KTH Campus har öppet under sommaren.

  Läs artikeln
 • Nytt masterprogram inom Stockholm trio

  Tre personer som skriver på avtal.
  Annika Östman Wernerson, KI, Astrid Söderbergh Widding, SU och Anders Söderholm, KTH signerar överenskommelse om nytt masterprogram. (Foto: Anna Riddarström)
  Publicerad 2023-06-09

  En överenskommelse om utbildningssamarbete inom ett nytt internationellt masterprogram i biostatistik och datavetenskap mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har ingåtts.

  Läs artikeln
 • KTH ser över sina rutiner

  Borggården på KTH:s campus.
  KTH ser över sina rutiner och ska tydliggöra hanteringen bland annat rörande ärenden till personalansvarsnämnden.
  Publicerad 2023-06-07

  KTH ska utveckla och tydliggöra sina rutiner i enlighet med sitt arbetsgivaransvar. Det blir konsekvensen av att en extern utredning funnit brister i hanteringen av en framställan till Statens ansvar...

  Läs artikeln
 • Så bygger hon KTH:s nya säkerhetsavdelning

  Christina Boman gestikulerar
  Det tog åtta månader innan Christina Boman bestämde sig för att lämna SVT och anta utmaningen att organisera KTH:s nya säkerhetsavdelning. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-06-07

  Christina Boman är sedan 17 april ny säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH. Uppdraget: formera en helt ny avdelning, identifiera verksamhetens behov och utveckla säkerhetsarbetet. – Det jag anst...

  Läs artikeln
 • Frukostsamtal med fakulteten

  Porträtt på Anders Söderholm
  Anders Söderholm, rektor för KTH hoppas på dialog och möten. (Foto: Mikael Sjöberg)
  Publicerad 2023-06-02

  Hallå där, Anders Söderholm, rektor för KTH. Nu startar ni något som heter Faculty Breakfast. Vad är det?

  Läs artikeln
 • KTH fortfarande bland världens 50 mest hållbara universitet

  Foto: Jann Lipka
  Foto: Jann Lipka.
  Publicerad 2023-06-01

  KTH sjunker fem platser på Times Higher Education Impact Ranking. Resultatet är trots det bra, eftersom fler universitet deltar nu och konkurrensen därmed har ökat. Det är viktigt att vi fortsätter at...

  Läs artikeln
 • Sensorer ska ge KTH ökad kunskap om lokalanvändningen

  Porträttfoto: En blond kvinna med glassögon utanför en gul byggnad med grön port.
  Maria Granath, biträdande chef för KTH:s fastighetsavdelning och ansvarig på KTH för sensorprojektet. Foto: Marianne Norén.
  Publicerad 2023-05-30

  Akademiska Hus ska förse KTH med data över lokalanvändningen på KTH Campus via sensorer som sätts upp i olika utrymmen. Därigenom kommer KTH få bättre insikter i hur det faktiska lokalbehovet ser ut.

  Läs artikeln
 • Modell för ökat kollegialt inflytande

  Personer samtalar i ett laboratorium.
  Hur det kollegiala inflytande ser ut och kan komma att se ut i framtiden framgår av en nyligen gjord kartläggning. (Foto:KTH)
  Publicerad 2023-05-23

  – Nu har vi en utvecklad modell som ger en bra grund att bygga vidare på för att öka det kollegiala inflytandet och ansvarstagandet. Det säger Anders Söderholm, rektor på KTH, om den utredning av kol...

  Läs artikeln
 • Från handlingsplan till verkstad

  Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
  Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-05-11

  Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

  Läs artikeln
 • KTH går med i Coara

  Portätt på två kvinnor.
  Annika Borgenstam och Sofia Ritzén har ingått i arbetet för KTH:s anslutning till Coara.
  Publicerad 2023-05-05

  KTH har anslutit sig till Coara, Coalition for Advancing Research Assesment. Organisationen, som drivs av olika europeiska aktörer, har som syfte att förbättra forskningens kvalitet, effektivitet och ...

  Läs artikeln
 • KTH tar nya steg i USA-satsning

  Långsmal byggnad med torn i bakgrunden.
  Stanford University är ett av lärosätena som ska besökas av KTH:s delegation. På bilden syns några av de äldsta byggnaderna på campus. (Foto: Ken Wolter/Mostphotos)
  Publicerad 2023-05-02

  KTH vill stärka banden med universitet i USA. I maj åker rektor och ett tjugotal forskare i väg för att underhålla samarbeten, knyta kontakter och inleda partnerskap. Vi frågade två forskare som delta...

  Läs artikeln
 • Rapportera riskobservationer för förbättrad arbetsmiljö

  En informationsaffisch uppsatt på en vägg av glas.
  Publicerad 2023-04-24

  Anmälningarna av risker och tillbud i arbetsmiljön bedöms vara alltför få inom KTH, trots att ett nytt system för enkel och effektiv anmälan infördes 2021. Nu är förhoppningen att fler ska upptäcka o...

  Läs artikeln
 • Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

  Porträtt på Kerstin Jacobsson
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)
  Publicerad 2023-04-11

  Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

  Läs artikeln
 • Utbyte med Tokyo universitet för ökat forskningssamarbete

  En rödbrun hög husfasad med en stor klocka. Framför huset finns en öppen grönyta.
  Tokyo universitet. Foto: Sira Anamwong
  Publicerad 2023-04-03

  KTH satsar på ökat samarbete med Tokyo universitet i Japan. Bland annat uppmuntras forskningsvistelser vid universitetet under en till fyra månader. Yngre personer i fakulteten är högst prioriterade i...

  Läs artikeln