Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Operan i Reaktorhallen en stor succé

  Åsa Unander-Scharin härmar roboten Kings dansrörelser på scengolvet med roboten Queen till vänster.
  Robotarna Queen (till vänster) och King (till höger) på scengolvet i Reaktorhallen på KTH tillsammans med den ena av uppsättningens två konstnärliga ledare, Åsa Unander-Scharin, som härmar Kings dansrörelser. Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-02-09

  Sjutton utsålda föreställningar i reaktorhallen i december. Fantastiska recensioner. KTH:s opera The Tale of the Great Computing Machine blev en stor framgång hos både publik och media.

  Läs artikeln
 • Kollegialt inflytande utreds

  Porträtt på Anders Söderholm.
  Rektor Anders Söderholm har beslutat om en inventering av det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet.
  Publicerad 2023-02-08

  En starkare och mer tydlig koppling mellan linjen och den kollegiala organisationen är avgörande för utveckling av KTH:s forskning och utbildning. Det säger KTH:s rektor Anders Söderholm med anlednin...

  Läs artikeln
 • KTH ser över ekonomin

  Collage med KTH:s fem camps.
  KTH ska utreda möjliga besparingar och effektiviseringar. En fråga gäller hur den framtida verksamheten ska se ut på respektive campus. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-02-08

  Inflation, höjda lokalkostnader, energipriser och andra ökade kostnader ger effekter även för KTH som därför behöver vidta åtgärder för en ekonomi i balans. Besparingar och effektiviseringar ska utred...

  Läs artikeln
 • ”Jag kan förbereda en föreläsning ett år i förväg”

  Man håller i en bok
  Tomas Ekholm tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-02-01

  Tomas Ekholm, universitetslektor i matematik vid skolan för teknikvetenskap är övertygad om att kunskapen kommer med lika stora delar slit som glädje. Han tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022 för s...

  Läs artikeln
 • Låt inte lärandet begränsas till klassrummet

  Kvinna sittande i kontorsrum
  Luigia Brandimarte tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-02-01

  ”Var kreativ, korsa disciplinära gränser och låt inte lärandet begränsas till klassrummet.” Det sammanfattar universitetslektor Luigia Brandimartes förhållningssätt till utbildningsmetodik. Ett förhål...

  Läs artikeln
 • Ny organisation för KTH:s ledning

  Porträtt på Anders Söderholm.
  Med en ny ledningsstruktur vill rektor Anders Söderholm bygga KTH för framtiden.
  Publicerad 2023-02-01

  Efter två månader som rektor har Anders Söderholm format några principer för universitetsledningens arbete. – Den här tiden har varit rolig och inspirerande och jag ser att det är ett enormt tryck i ...

  Läs artikeln
 • Skolchef på EECS slutar

  Porträtt på Sonja Berlijn vid tegelvägg.
  Sonja Berlijn, slutar som skolchef för Skolan för elektroteknik och datavetenskap.
  Publicerad 2023-01-31

  Sonja Berlijn, skolchef för Skolan för elektroteknik och datavetenskap slutar på egen begäran sitt uppdrag som skolchef av privata skäl den sista januari.

  Läs artikeln
 • Dags för medarbetarundersökning med ny mätmetod

  Två män tittar in i kameran.
  Erik Edstam och Mikael Visén, ser positivt på de nya verktyget för medarbetarundersökningen. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2023-01-23

  Snart kommer första universitetsövergripande medarbetarundersökningen på länge att landa i allas inkorgar. ”Det känns så kul att vi snart är igång igen och vi tror att det nya mätverktyget kommer ge m...

  Läs artikeln
 • Nästa fas i översyn av anställningsordning

  Del av KTH campus.
  Förslag till reviderad anställningsordning ska vara klar i slutet av mars. (Foto: Fredrik Persson)
  Publicerad 2023-01-17

  Arbetet med översynen av KTH:s anställningsordning startade i september och de första resultaten av arbetet börjar nu ta form.

  Läs artikeln
 • Sömlös övergång till ett verksamhetsstöd

  Porträtt på Kerstin Jacobsson.
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingen av KTH:s Verksamhetsstöd.
  Publicerad 2022-12-21

  Från och med årsskiftet har KTH ett Verksamhetsstöd, VS. Den nya organisationen är ett avstamp för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I slutet av mars ko...

  Läs artikeln
 • Brysselbesök gav viktiga insikter

  Personer utanför byggnad
  Från KTH reste sex forskare tillsammans med en forskningsrådgivare från RSO till Bryssel för "EU-kursen". Foto: privat
  Publicerad 2022-12-20

  I november genomfördes den första ”EU-kursen” för Stockholm trio där universitetsalliansens Brysselkontor stod värd för 18 forskare från de tre lärosätena. Från KTH reste sex forskare tillsammans med ...

  Läs artikeln
 • ”Vi vill nå ut bredare med forskningsstödet”

  Tre kvinnor stående i en trappa
  För Lisa, Maria och Maria handlar vägen mot ett samordnat verksamhetsstöd bland annat om att hitta gemensamma nämnare och en tydligare kommunikation inom organisationen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-12-20

  I det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal stödområden, bland annat inom forskning. – Vi hoppas att arbetet ska leda till ett fördjupat stöd och sama...

  Läs artikeln
 • God jul och gott nytt år!

  Publicerad 2022-12-13

  Det tillönskas alla på KTH av Anders Söderholm, rektor och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, i årets julhälsning.

  Läs artikeln
 • Ny rektor installerad

  Man i talarstol.
  Anders Söderholm håller tal efter att just blivit installerad som rektor.
  Publicerad 2022-12-06

  Anders Söderholm är KTH:s tjugonde rektor, men den förste att installeras i sitt ämbete. Under högtidliga former firades övergången från en rektor till en annan i biblioteket på KTH Campus.

  Läs artikeln
 • Bokslut efter sex år som rektor

  Kvinna i trappan bakom ett konstverk av stål och plats.
  Sigbritt Karlsson bakom en ny skulptur som tillägnats henne i biblioteket.
  Publicerad 2022-11-29

  De senaste sex åren har det nästan gått att ställa klockan efter Sigbritt Karlsson. Varje morgon oavsett väder och pandemi har hon kommit gående uppför Drottning Kristinas väg cirka 7.30. Som rektor o...

  Läs artikeln
 • Nästa steg i KTH:s digitalisering

  Flicka framför stor skärm.
  Användaren är ett fokus i KTH:s digitaliseringsstrategi.
  Publicerad 2022-11-29

  KTH:s digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren är beslutad av rektor och ska nu sättas i verket. – För att minska den administrativa bördan och driva verksamhetens utveckling måste vi ha en v...

  Läs artikeln
 • Mikael Lindström blir KTH:s prorektor

  Porträtt på Mikael Lindström.
  Mikael Lindström har utsetts till prorektor för KTH och tillträder 1 januari. (Foto: Jon Lindhe)
  Publicerad 2022-11-29

  KTH:s styrelse har utsett Mikael Lindström, professor i massateknologi och skolchef för CBH, till prorektor för KTH. Han tillträder 1 januari. – Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få f...

  Läs artikeln
 • Ny verksamhetsplan visar vägen

  Bild på KTH:s alla campus.
  Verksamhetsplanen, som rektor beslutade 22 november, stakar ut riktningen för KTH de närmaste åren.
  Publicerad 2022-11-23

  KTH:s verksamhetsplan för 2023-25 pekar ut såväl riktning som strategiskt fokus för KTH de närmaste åren. – Vi knyter ihop säcken genom att slutföra och fullfölja olika satsningar och lägger samtidig...

  Läs artikeln
 • Lättare att göra rätt

  Broschyren är tänkt att underlätta i knepiga situationer kring etik och beteenden.
  Publicerad 2022-11-22

  Vad gör du om en leverantör absolut vill bjuda dig på julbord? Eller om en student vill visa sin uppskattning för dig som lärare genom ett vackert paket med te? Broschyren Korruption och oetiskt hand...

  Läs artikeln
 • ”Det känns fantastiskt att vi kunde hjälpa studenter och forskare så snabbt”

  Man med blåskjorta och halsduk framför en avbild av KTH Campus.
  Fredrik Oldsjö började jobba med Ukrainagruppen sin första dag på KTH. Foto: Marc Femenia.
  Publicerad 2022-11-15

  Många har engagerat sig i de forskare och studenter som kommit från Ukraina och idag är en del av KTH. Ett tillsammansarbete som många på KTH är stolta över.

  Läs artikeln