Till innehåll på sidan

Nyheter

 • ”Alla på KTH ska få det HR-stöd de behöver”

  Kvinna i vit blus och glasögon bredvid en korthårig kvinna i svart.
  I arbetet för ett gemensamt verksamhetsstöd fokuserar Annica Fröberg och Johanna Stellan på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2022-10-24

  Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. Under våren utfördes en genomlysning av sju verksamhetsområden och nu sker fördjupat arbete inom respektive gruppering och för HR ligger fokus p...

  Läs artikeln
 • Ny delegationsordning för forskningsavtal

  Leende kvinna tittar in i kameran.
  Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning har jobbat med både den gamla och nya delegationsordningen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-10-18

  Delegationsordningen för forskningsavtal på KTH upplevdes tidigare vara otydlig, främst av forskare och stödpersonal men även av beslutsfattare. Men efter en översyn kommer den nya ordningen att skapa...

  Läs artikeln
 • Nya riktlinjer för centrumbildningar fastställda

  Kvinna i blå blus utomhus.
  Uppdraget att se över riktlinjerna för centrumbildningar har letts av Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning vid KTH. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-10-18

  Efter ett intensivt arbete har nya riktlinjer för centrumbildningar godkänts. Ett arbete som ska ge ett tydligare ramverk för att stärka centrumbildningarna på KTH. I samband med detta har KTH även ta...

  Läs artikeln
 • Ny strategi driver KTH:s digitalisering

  Kvinna framför en stor skärm som håller en mobiltelefon i handen.
  Digitaliseringsstrategin visar vägen för KTH:s digitala transformation de kommande åren. (Foto: Mario Romero Vega)
  Publicerad 2022-10-05

  Att digitalisering är detsamma som verksamhetsutveckling är en bärande tanke i KTH:s digitaliseringsstrategi. Strategin är ett övergripande dokument som visar vägen för KTH:s digitala utveckling de ko...

  Läs artikeln
 • Nytänk nödvändigt inom livslångt lärande

  Porträtt av Anders Johansson
  Prata med dina kollegor och chefer om hur ni kan utveckla kurser för livslångt lärande uppmanar samordnaren Anders Johansson KTH:s lärare. (Foto: Privat)
  Publicerad 2022-10-04

  Med snabbare samhällsförändringar och teknikutveckling växer behovet av kompetensutveckling. Alltfler behöver fort- och vidareutbilda sig under arbetslivets gång. Hur kan KTH svara upp mot omvärldens ...

  Läs artikeln
 • Så kan KTH påverkas när hyror och elpris ökar kraftigt

  Susanne Odung framför ett fönster
  Vad blir effekterna av att KTH:s samlade hyres- och elkostnader beräknas öka med drygt 90 miljoner kronor under det kommande året? – Bland annat kan det bli aktuellt att lämna hyresavtal, förtäta arbetsplatser i kontorsmiljöer och minska investeringar i nybyggnationer, säger KTH:s ekonomichef Susanne Odung.
  Publicerad 2022-09-30

  KTH:s hyreskostnader beräknas öka med 80 miljoner kronor inför 2023, till följd av den kraftiga inflationen. Dessutom går elpriserna upp och beräknas öka med runt 14 miljoner under kommande år. En arb...

  Läs artikeln
 • Vilka kvalifikationer är viktiga för meritering som forskare och lärare?

  Publicerad 2022-09-28

  Den 3 oktober anordnar Fakultetsrådet det tredje kollegiala forumet för 2022, denna gång med fokus på hur kvalifikationer för forskare och lärare bedöms, och om vi gör rätt bedömningar på det sätt vi ...

  Läs artikeln
 • Strategi för framgång i Horisont Europa

  Annika Stensson Trigell med KTH:s campus i bakgrunden.
  Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning.
  Publicerad 2022-09-21

  Efter ett år med KTH:s nya EU-strategi verkar det redan ge resultat inom EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa (2021-2027). – Genom ett aktivt och starkt deltagande kan ...

  Läs artikeln
 • Ny visselblåsarfunktion på KTH

  Två leende kvinnor tittar in i kameran.
  Maria Palma-Hakim och Maria Östman har tillsammans med kollegor i en arbetsgrupp jobbat med upprättandet av visselblåsarfunktionen på KTH. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-16

  I juli fick KTH en intern visselblåsarfunktion. En kanal för rapportering av interna oegentligheter för dig som är verksam på KTH. – Det blir en trygghet för organisationen för att lyfta allvarliga mi...

  Läs artikeln
 • Populärvetenskap som lockar många

  Två kvinnor står i ett kontorslandskap
  Dekanus Sofia Ritzén och projektledare Tove Guldbrand samordnar KTH:s öppna föreläsningar. Foto: Theresia Köhlin
  Publicerad 2022-09-07

  Under hösten bjuder KTH in till två öppna föreläsningar. Den första äger rum redan den 8 september. Även denna termin hålls de digitalt, efter succén under pandemin.

  Läs artikeln
 • Anställningsordning ses över

  Två kvinnor står bredvid varandra.
  Sofia Ritzén och Sigbritt Karlsson leder översynen av KTH:s anställningsordning.
  Publicerad 2022-09-07

  Rektor Sigbritt Karlsson och dekanus Sofia Ritzén ska leda arbetet med att se över KTH:s anställningsordning- i enlighet med ett rektorsbeslut.

  Läs artikeln
 • KTH lämnar yttrande till UKÄ

  Flygfoto: Tegelbyggnader som omgärdar en stor öppen gräsyta.
  KTH:s styrelse har lämnat ett yttrande till Universitetskanslersämbetet. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2022-08-31

  KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 augusti om det yttrande som styrelsen ska lämna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med anledning av handläggningen av en kallelseprofessur...

  Läs artikeln
 • Förtroende är viktigt för årets handledare

  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata med fyra av sina mentorselever.
  Årets handledare Rafael Eduardo Guedez Mata, med sitt pris och fyra av sina mentorselever. Foto: Privat.
  Publicerad 2022-08-19

  Årets handledare för läsåret 2021/22 är Rafael Eduardo Guedez Mata, forskare vid EKV Kraft- och värmeteknologi vid ITM-skolan. För andra gången utser doktorandsektionen vid THS priset Årets handledare...

  Läs artikeln
 • ”Vi ser en stor utvecklingspotential inom ekonomiområdet”

  Porträttbild av Susanne Odung och Christina Carlsson med vy från takterassen på Brinellvägen 8 på KT
  Nulägesanalysen av det ekonomiadministrativa området har genomförts under ledning av ekonomichef Susanne Odung och Christina Carlsson, administrativ chef på ITM. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-06-22

  Som en del i det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal administrativa områden. Först ut i vår artikelserie är ekonomiområdet vars arbete ska leda till e...

  Läs artikeln
 • Principer för KTH:s utbildning på plats

  Tre ungdomar framför en stor bildskärm som visar en virtuell person.
  Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)
  Publicerad 2022-06-22

  Hur ska KTH:s utbildningar fortsätta vara relevanta och attraktiva i en allt hårdare konkurrens? Det är en av frågorna i det omfattande utvecklingsarbetet för Framtidens utbildning som utbildningsnämn...

  Läs artikeln
 • Ny dekanus för KTH

  Porträtt på Sofia Ritzén.
  Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, är ny dekanus för KTH till och med juni 2023. Foto: Susanne Kronholm.
  Publicerad 2022-06-22

  Rektor har utsett Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, till ny dekanus. Samtidigt har rektor utsett Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, till prodekanus. Uppdragen gäl...

  Läs artikeln
 • Kallelseprocess på KTH belyst

  Tegelfasad med KTH:s logotype.
  Kallelseförfarandet vid KTH har utretts.Det utgör underlag för ett yttrande till Universitetskanslersämbetet.
  Publicerad 2022-06-20

  Den särskilda utredningen av kallelseprocessen vid KTH har presenterats för KTH:s universitetsstyrelse. – Vi har fått frågeställningar kring kallelseförfarande belysta av en juridisk expert. Nu har v...

  Läs artikeln
 • KTH:s styrelse föreslår Anders Söderholm som ny rektor

  Porträtt på Anders Söderholm.
  KTH:s styrelse föreslår regeringen Anders Söderholm som KTH:s nästa rektor.
  Publicerad 2022-06-17

  KTH:s styrelse föreslår regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH.

  Läs artikeln
 • Utvecklingen av verksamhetsstödet går in i nästa fas

  Porträtt på Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör.
  Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör leder arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2022-06-15

  Utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd går nu in i nästa fas. Det innebär bland annat att verksamhetsstödet vid KTH:s fem skolor går samman med de tolv avdelningar som i dag utgör GVS. Tillsammans bild...

  Läs artikeln
 • Röster från Unite! Summer Community Event

  En leende man i ljus skjorta och mörka byxor som står i en tom föreläsningssal
  Mirko Varano är övergripande administrativt ansvarig samt ansvarig för samordning lokalt och inom Unite! foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-06-15

  Framtidens universitet kommer att behöva nya och mer flexibla utbildningsformer. Detta behov ligger till grund för det EU-finansierade universitetssamarbetet Unite! Mellan den 13-15 juni stod KTH värd...

  Läs artikeln