Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Företagshälsovården 2020

  Läkare med stetoskop.
  Foto: Unsplash
  Publicerad 2019-12-20
  Läs artikeln
 • Rätt att kvarstå i anställning till 68 år

  Publicerad 2019-12-20

  Arbetstagares rätt att kvarstå i anställning efter 67 års ålder höjs i två steg: Den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen från 67 till 68 år och 2023 fr...

  Läs artikeln
 • Klimatpotten i praktiken

  Flygplanskabin
  Publicerad 2019-12-17

  Att minska flygresandet och därigenom koldioxidutsläppen är en ständigt aktuell fråga i KTH:s arbete för hållbar utveckling och ett av KTH:s övergripa...

  Läs artikeln
 • Nya skolchefer på ITM och SCI

  Publicerad 2019-12-17

  Pär Jönsson tillträder som skolchef på Skolan för industriell teknik och management (ITM) och Sandra Di Rocco på Skolan för teknikvetenskap (SCI). Båd...

  Läs artikeln
 • KTH:s larm och trygghetsnummer

  Publicerad 2019-12-12

  Som ett led i att öka KTH:s krishanteringsförmåga och centrala stöd vid trygghets- och säkerhetsrelaterade händelser, kommer det från och med den 1 j...

  Läs artikeln
 • Lönerevisionen 2019

  Publicerad 2019-12-10
  Läs artikeln
 • Kvar i stan under jul och/eller nyår?

  Vinterbild på Södermälarstrand, Stockolm
  Foto: Unsplash
  Publicerad 2019-12-06
  Läs artikeln
 • Information om cykelstädning på KTH Campus

  Karta över KTH Campus.
  Rödmarkerat på bilden är de platser på KTH Campus där uppmärkning av cyklar sker.
  Publicerad 2019-12-03
  Läs artikeln
 • ”Det roliga är att göra det svåra”

  Susann Boij samspråkar med några studenter i föreläsningssalen
  Susann Boij vill att studenterna tillsammans reflekterar och göra rimlighetsbedömningar av problem. De får gärna bryta in i föreläsningen med frågor, vilket skapar dialog. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2019-12-02

  Susann Boij, lektor och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik på SCI-skolan tilldelas KTH:s pedagogiska pris 2019. Hon får utmä...

  Läs artikeln
 • Han prisas för gröna laborationer

  Peter Dinér samspråkar med två studenter i laboratoriet.
  Peter Dinér gillar att vara i kurslaboratoriet och föra diskussioner med studenterna. Foto: Fredrik Persson
  Publicerad 2019-12-02

  Peter Dinér, lektor vid institutionen för kemi på CBH-skolan är mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2019. Han får utmärkelsen bland annat för att ha i...

  Läs artikeln
 • Hantera dina avtal i god tid före lång julledighet

  Publicerad 2019-11-26

  I år är det många röda dagar på vardagar vilket innebär att KTHs affärsjuridiska enhet är bemannad t.o.m. den 20 december 2019 och öppnar igen den 7 j...

  Läs artikeln
 • Tillfälligt ändrade öppettider på registratorskontoret

  Publicerad 2019-11-14
  Läs artikeln
 • Angående oroligheterna i Hongkong

  Publicerad 2019-11-14

  Här är information om de åtgärder KTH har vidtagit med anledning av de 22 KTH-studenter som bedriver studier i Hongkong just nu. Då oroligheterna har ...

  Läs artikeln
 • Styrelseuppdraget ger goda kunskaper om KTH

  Anna-Karin Tornberg sittandes framför fönstret på sitt arbetsrum.
  Anna-Karin Tornberg är avgående lärarrepresentant i universitetsstyrelsen, efter två mandatperioder. Hon är också med i nomineringskommittén vars uppgift är att ta fram nya kandidater inför valet av lärarrepresentanter som sker i mars 2020.
  Publicerad 2019-11-14

  Hallå där Anna-Karin Tornberg, professor i numerisk analys vid matematiska institutionen på Skolan för teknikvetenskap (SCI) och lärarrepresentant i u...

  Läs artikeln
 • Giants-kampanjen ger resultat

  Ung tjej testar VR-glasögon.
  På Giants får tjejer och ickebinära i gymnasieåldern bland annat pröva på olika typer av teknik.
  Publicerad 2019-11-07

  Nu på lördag 9 november är det dags för Giants, KTH:s kampanj för att få fler tjejer och ickebinära att söka till teknisk utbildning. Och satsningen g...

  Läs artikeln
 • Jämställdhet gynnar verksamheten på alla nivåer

  Muriel Beser Hugosson
  Muriel Beser Hugosson, skolchef på ABE-skolan får rektors jämställdhets- och mångfaldspris 2019.
  Publicerad 2019-11-07

  Som fakultetsförnyelseansvarig har hon integrerat jämställdhetsperspektivet i rekryteringen av ny personal. Som skolchef har hon initierat en genomgri...

  Läs artikeln
 • Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

  Publicerad 2019-11-04

  Enligt högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan...

  Läs artikeln
 • UKÄ:s andra platsbesök vid KTH

  Publicerad 2019-10-29

  Snart gästas KTH åter av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska hur väl vårt system för kvalitetssäkring av all utbildning fungerar. Den hä...

  Läs artikeln
 • Karriärveckan hjälper forskare ta nästa steg

  Publicerad 2019-10-28

  KTH har samlat ett antal matnyttiga seminarier och workshops under en och samma temavecka, ”Karriärveckan” som infaller första veckan i november. Even...

  Läs artikeln
 • Datahanteringsplanen skapar ordning och struktur

  Rosa Lönneborg framför en vägg av röda höstlöv.
  Rosa Lönneborg är samordningsansvarig för forskningsdatakontoret, den stödgrupp som har bildats på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Foto: Marianne Norén
  Publicerad 2019-10-22

  Ett virtuellt forskningsdatakontor har bildats inom Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Avsikten med satsningen är att koppla samman den kompetens inom K...

  Läs artikeln