Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Ny modell ska sätta fart på IT-utvecklingen

  Man framför en datorskärm och en whiteboard.
  Hans Wohlfarth, IT-chef samordnar utvecklingsarbetet, enligt en ny modell- så kallad portföljstyrning. (Foto: Fredrik Persson)
  Publicerad 2022-01-18

  IT-system kan vara hur många och bra som helst i en organisation. Men det hjälper föga om inte IT-utvecklingen i sin helhet styrs på ett långsiktigt, samordnat och systematiskt sätt. Det är några av ...

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Om examination

  Publicerad 2022-01-10

  Examinationen är viktig för kvalitetssäkringen av både undervisningen och studenternas resultat. Men att rätta och granska uppgifter tar mycket tid. Vi måste därför ge våra ambitiösa lärare förtroende...

  Läs artikeln
 • Två skolchefer omförordnas

  Publicerad 2021-12-20

  Skolcheferna Muriel Beser Hugosson, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och Mikael Lindström, Skolan för kemi, bioteknologi går från första januari 2022 in i sin andra skolchefsperiod.

  Läs artikeln
 • Tack för i år!

  Publicerad 2021-12-14

  I årets julhälsning från Sigbritt Karlsson, rektor och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör ser de tillbaka på ett händelserikt år. Och blickar framåt mot KTH:s fortsatta dynamiska utveckling 2022...

  Läs artikeln
 • KTH visar framfötterna i USA

  Siluett av en stad med olika hus och skyskrapor.
  New York är ett stopp på vägen när KTH storsatsar i USA.
  Publicerad 2021-12-10

  Hallå Där, Tina Murray, internationell strateg, som projektleder KTH:s nya USA-satsning. Vad innebär den?

  Läs artikeln
 • Fokus på mer mångfald i teknikbranschen

  Gruppbild på Tonima Afroze, Karin Ask, Tahani Kaldéus, Elina Kabir och Sandra Thengius.
  De fem alumnerna i kampanjen: Tonima Afroze, Karin Ask, Tahani Kaldéus, Elina Kabir och Sandra Thengius.
  Publicerad 2021-12-10

  Vad kan man jobba med och hur kan man påverka samhällsutvecklingen som ingenjör? Varför är det viktigt med mer mångfald i teknikbranschen? Det är frågor som lyfts i den nya KTH-kampanjen Fill the Gap ...

  Läs artikeln
 • Struktur och energi på plats för att utveckla verksamhetsstödet

  Porträtt på Kerstin Jacobsson.
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingsarbetet av KTH:s verksamhetsstöd.
  Publicerad 2021-12-07

  Hallå där, Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, som leder arbetet med att utveckla KTH:s verksamhetsstöd. Arbetet inleddes i april. Hur har det gått?

  Läs artikeln
 • Så ska resultaten från RAE 2021 utveckla KTH

  Publicerad 2021-11-30

  I augusti gästades KTH digitalt av inbjudna internationella experter, vars uppgift var att granska och utvärdera KTH:s forskning. Deras granskning och rekommendationer har samlats i tolv rapporter som...

  Läs artikeln
 • Campus2030 en testbädd för hållbara transportlösningar

  En QR-kod vid KTH-huset på Brinellvägen 8 som man kan scanna för att komma till appen Campus2030.
  Vid KTH-huset på Brinellvägen 8 finns en QR-kod man kan scanna för att komma till appen Campus2030. Foto: David Callahan
  Publicerad 2021-11-24

  En digital tvilling av campus där forskare och studenter samarbetar för att testa hållbara transportlösningar på systemnivå. En app där KTH:s logga visar var det finns olika hologram på campus. I slut...

  Läs artikeln
 • Lättare att anmäla tillbud, risker och arbetsskador digitalt

  Poster som visar anmälningskod för rapportering
  Publicerad 2021-11-01

  Nu förenklas anmälningsprocessen när det gäller risker, tillbud och arbetsskador på KTH. I det nya IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) ersätts det tidigare manuella blankettsystemet med e...

  Läs artikeln
 • Canvaskurser för KTH:s forskare

  screenshot with facts about communication from canvas course
  Såhär ser inledningen av KTH:s canvaskurs om kommunikation ut. Syftet med kursutbildningarna är att skapa större insikter om KTH:s verksamhet i stort och som lärosäte och myndighet. Samverkansledarutbildningen riktar sig till intresserade forskare och ledare för större strategiska forskningsinitiativ på KTH. Illustration: Louise Gustafsson
  Publicerad 2021-10-25

  Nu erbjuds KTH:s forskare att delta i canvaskurser för att utvecklas i sin yrkesroll. Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning, berättar varför KTH väljer att satsa stort på medarbetarutbildn...

  Läs artikeln
 • Hallå där KTH:s ceremonimästare Hanna Sundelin!

  Porträttbild: Kvinna med brunt hår, runda glasögon och blå halsduk mot en grön bakgrund.
  KTH:s ceremonimästare Hanna Sundelin
  Publicerad 2021-10-19

  Nu har KTH:s rektor beslutat om tre förändringar för KTH:s ceremonier. Den största förändringen gäller den akademiska högtiden i november – kan du beskriva vad som blir skillnaden?

  Läs artikeln
 • Skolkollegier på KTH visar stort engagemang för KTH:s utveckling

  Bilden visar KTH:s fem campus.
  KTH:s fakultet är spridd på fem campus. Även skolorna finns på flera campus. Att mötas digitalt är en effektiv lösning.
  Publicerad 2021-10-12

  För ett och ett halvt år sedan ersattes fakultetskollegiet av två andra forum för kollegialt inflytande: fem självständiga skolkollegier och KTH kollegialt forum. Under pandemin har möten hållits digi...

  Läs artikeln
 • Nytt centrum forskar på klimatomställningen

  Publicerad 2021-09-27

  KTH kraftsamlar inom klimatområdet. KTH Climate Action Centre har precis påbörjat sitt arbete med att kartlägga befintlig forskning inom klimatomställningen som finns på KTH och håller en informations...

  Läs artikeln
 • Ergonomi - en stötesten vid hemarbete

  Man tittar ut genom fönster.
  Att arbeta hemifrån är lockande för många - enligt en KTH-enkät om den digitala arbetsplatsen. (Foto: Unsplash)
  Publicerad 2021-09-24

  Hallå där, Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH. Det gjordes en enkät om att arbeta hemifrån under pandemin på försommaren. Vad blev resultatet?

  Läs artikeln
 • Lärarnas nya arbetstidsavtal – såhär ser förändringarna ut

  En väggklocka mot grå vägg
  Publicerad 2021-09-21

  Nu har det gamla arbetstidsavtalet för lärare som gällt sedan 1999 uppdaterats och moderniserats. – Vi i förhandlingsgruppen har hoppats kunna enas om ett nytt avtal som ska bidra till både verksamhe...

  Läs artikeln
 • När restriktionerna hävs

  Många människor samlade framför en tegelbyggnad.
  Lokalerna återställs och deltagartaket tas bort när restriktionerna hävs 29 september. (Foto: Petter Karlberg)
  Publicerad 2021-09-20

  Från och med den 29 september avvecklar myndigheterna ytterligare covid-restriktioner. För KTH:s del innebär det bland annat att begränsningar för hur många som kan vara i lokalerna tas bort. Utbildni...

  Läs artikeln
 • Enklare och modernare KTH-RES

  Publicerad 2021-09-07

  Resehanteringssystemet KTH-RES har uppgraderats till en helt ny version. Därmed har systemet fått ett nytt och modernare användargränssnitt och användare har nu tillgång till flera nya och smarta funk...

  Läs artikeln
 • Rekrytering av nästa rektor startar

  Porträtt på Pia Sandvik.
  Pia Sandvik, vd på Rise, leder arbetet med rekrytering av nästa rektor. Hon är ordförande i såväl universitetsstyrelsen som nomineringskommittén. (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)
  Publicerad 2021-09-01

  Nu börjar rekryteringen av en ny rektor för KTH, som ska vara på plats i december 2022. - Sigbritt Karlsson har bestämt sig för att inte fortsätta ytterligare tre år. Tråkigt eftersom hon verkligen g...

  Läs artikeln
 • Tillbaka på jobbet – tänk på det här

  Person in front of computer seen through a window
  Olika personer i en arbetsgrupp har olika känslor inför att komma tillbaka till jobb på plats. Dessutom har alla upplevt pandemiperioden på många olika sätt, och det är enligt psykolog Margareta Kucera viktigt att medarbetare respekterar varandras olikheter.
  Publicerad 2021-08-23

  Medan en del har uppskattat att arbeta hemifrån har andra vantrivts. Och medan några ser fram emot att komma tillbaka till arbetsplatsen upplever andra en ökad stress. – Alla behöver vara medvetna om...

  Läs artikeln