Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • Scenarier för KTH:s campus utreds vidare

  Kollage av fem bilder från olika campus.
  Genom fem olika scenarier ska KTH:s campus utredas djupare.
  Publicerad 2023-04-03

  Fem olika scenarier som ska utredas och analyseras på djupet. Det är kontentan av den inledande översyn som gjorts av KTH:s verksamhet vid olika campus i enlighet med ett rektorsbeslut.

  Läs artikeln
 • KTH:s anställningsordning ändras

  KTH campus i snö med blå himmel.
  KTH:s universitetsstyrelse har ändrat i anställningsordning rörande kallelse till professor.
  Publicerad 2023-03-28

  KTH:s styrelse beslutade på ett extra sammanträde den 24 mars att ändra KTH:s anställningsordning. Dessutom beslutade universitetsstyrelsen att lämna en redovisning av åtgärder till Universitetskansle...

  Läs artikeln
 • De nya AI-verktygen - hot och möjligheter

  Skärmdump som visar hur en dialog med ChatGPT kan se ut.
  Den som frågar ChatGPT hur verktygen kan stödja universitetslärare i deras undervisning kan svaret se ut så här.
  Publicerad 2023-03-23

  Sedan ChatGPT lanserades 30 november 2022 har debattens vågor gått höga runt riskerna med de nya AI-verktygen. Hur ska det gå med undervisning, hemuppgifter, rapporter och hemtentamen på Sveriges univ...

  Läs artikeln
 • KTH når inte upp till sina hållbarhetsmål

  flygplan som landar på flygplats
  Jämfört med 2019 har CO2-utsläpp från tjänsteresor med flyg ökat med 6,4 procent per årsarbetskraft. Foto: Pascal Meier / Unsplash
  Publicerad 2023-03-16

  KTH har satt upp övergripande hållbarhetsmål, och varje år rapporterar universitetet sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket. När det gäller delmålet för Resor och transporter visar en ny uppfö...

  Läs artikeln
 • Prorektor tror på bredare samarbeten

  Man vid skrivbord.
  I prorektor Mikael Lindströms uppdrag ingår bland annat ett övergripande ansvar för strategisk forskningsfinansiering.
  Publicerad 2023-03-08

  Fler breda strategiska forskningssatsningar och mer samarbete på nationell nivå. Det är några av de saker som står på prorektor Mikael Lindströms att-göra-lista för de kommande sex åren. – Som skolch...

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Val och legitimitet – en svår sak

  Publicerad 2023-02-28
  Läs artikeln
 • Framtidens utbildning - hur ser den ut?

  Tre personer på en balkong.
  Joakim Lilliesköld, Filip Axelsson och Anna Burvall med olika perspektiv på framtidens utbildning på KTH.
  Publicerad 2023-02-28

  Hur ser KTH:s utbildning ut om tio år? Hur blir utbildningar än mer relevanta och står sig i den globala konkurrensen? Finns det ett före och efter pandemin i fråga om nya sätt att undervisa och exami...

  Läs artikeln
 • Årsredovisningen ute nu

  Ljusa höga husfasader, nakna träd, snö på marken och vintersolljus.
  KTH Campus, foto: Fredrik Persson.
  Publicerad 2023-02-27

  Hallå där Åsa Gustafson på ledningskansliet. Du är ansvarig för KTH:s årsredovisning för 2022 som nu är klar. Varför ska man läsa den?

  Läs artikeln
 • Trivseln på jobbet undersöks fortlöpande

  Forträttfoto: En man i glasögon, ljust hår och svart skjorta.
  Mikael Visén, HR-specialist på personalavdelningen. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-02-27

  Hallå där Mikael Visén, HR-specialist på personalavdelningen som arbetar med KTH medarbetarpuls, berätta lite om resultaten från den första mätningen?

  Läs artikeln
 • ”Vi måste väva ihop det centrala och lokala stödet”

  Joakim Palestro och Åsa Ankarcrona stående i ett forskningslabb. Bakom dem ett bord med behållare.
  Joakim Palestro, Åsa Ankarcrona och kommunikatörerna på KTH samlades på SciLifeLab för att i workshop-form arbeta vidare med samgåendet av kommunikationsstödet. Besöket gav samtidigt en liten inblick i den forskning som sker där. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-02-23

  Arbetet med att förverkliga ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd fortsätter. Fokus för stödområde kommunikation är nu den handlingsplan man tagit fram och som pekar på prioriterade områden inom...

  Läs artikeln
 • Ny vicerektor för forskning

  Poträtt på Annika Borgenstam.
  Annika Borgenstam blir KTH:s nya vicerektor för forskning.
  Publicerad 2023-02-20

  Från och med första mars är Annika Borgenstam KTH:s vicerektor för forskning. Hon har sin utbildning på KTH, är prefekt på institutionen för materialvetenskap och professor i legeringars mikro-och nan...

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Arbetet med hållbar utveckling är inte färdigt!

  Publicerad 2023-02-20

  ​I en intervju på KTH:s Intranät om ny organisation kommenterar vår nye rektor Anders Söderholm kortfattat det fortsatta arbetet för hållbar utveckling (HU). Han säger att det nu är starkt integrerat ...

  Läs artikeln
 • Spara energi – ett uppdrag för alla på KTH

  Husfasader av rött tegel i skymningsljus och snö på marken.
  Borggården, KTH Campus. Foto: Fredrik Persson.
  Publicerad 2023-02-17

  KTH behöver spara energi. De energibesparande åtgärder som genomförs och den el som används ska regelbundet redovisas till Energimyndigheten. Så lyder regeringsuppdraget sedan oktober 2022.

  Läs artikeln
 • Operan i Reaktorhallen en stor succé

  Åsa Unander-Scharin härmar roboten Kings dansrörelser på scengolvet med roboten Queen till vänster.
  Robotarna Queen (till vänster) och King (till höger) på scengolvet i Reaktorhallen på KTH tillsammans med den ena av uppsättningens två konstnärliga ledare, Åsa Unander-Scharin, som härmar Kings dansrörelser. Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-02-09

  Sjutton utsålda föreställningar i reaktorhallen i december. Fantastiska recensioner. KTH:s opera The Tale of the Great Computing Machine blev en stor framgång hos både publik och media.

  Läs artikeln
 • Kollegialt inflytande utreds

  Porträtt på Anders Söderholm.
  Rektor Anders Söderholm har beslutat om en inventering av det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet.
  Publicerad 2023-02-08

  En starkare och mer tydlig koppling mellan linjen och den kollegiala organisationen är avgörande för utveckling av KTH:s forskning och utbildning. Det säger KTH:s rektor Anders Söderholm med anlednin...

  Läs artikeln
 • KTH ser över ekonomin

  Collage med KTH:s fem camps.
  KTH ska utreda möjliga besparingar och effektiviseringar. En fråga gäller hur den framtida verksamheten ska se ut på respektive campus. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-02-08

  Inflation, höjda lokalkostnader, energipriser och andra ökade kostnader ger effekter även för KTH som därför behöver vidta åtgärder för en ekonomi i balans. Besparingar och effektiviseringar ska utred...

  Läs artikeln
 • ”Jag kan förbereda en föreläsning ett år i förväg”

  Man håller i en bok
  Tomas Ekholm tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-02-01

  Tomas Ekholm, universitetslektor i matematik vid skolan för teknikvetenskap är övertygad om att kunskapen kommer med lika stora delar slit som glädje. Han tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022 för s...

  Läs artikeln
 • Låt inte lärandet begränsas till klassrummet

  Kvinna sittande i kontorsrum
  Luigia Brandimarte tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Foto: Magnus Glans
  Publicerad 2023-02-01

  ”Var kreativ, korsa disciplinära gränser och låt inte lärandet begränsas till klassrummet.” Det sammanfattar universitetslektor Luigia Brandimartes förhållningssätt till utbildningsmetodik. Ett förhål...

  Läs artikeln
 • Ny organisation för KTH:s ledning

  Porträtt på Anders Söderholm.
  Med en ny ledningsstruktur vill rektor Anders Söderholm bygga KTH för framtiden.
  Publicerad 2023-02-01

  Efter två månader som rektor har Anders Söderholm format några principer för universitetsledningens arbete. – Den här tiden har varit rolig och inspirerande och jag ser att det är ett enormt tryck i ...

  Läs artikeln
 • Skolchef på EECS slutar

  Porträtt på Sonja Berlijn vid tegelvägg.
  Sonja Berlijn, slutar som skolchef för Skolan för elektroteknik och datavetenskap.
  Publicerad 2023-01-31

  Sonja Berlijn, skolchef för Skolan för elektroteknik och datavetenskap slutar på egen begäran sitt uppdrag som skolchef av privata skäl den sista januari.

  Läs artikeln