Interna nyheter

 • Porträttbild av Susanne Odung och Christina Carlsson med vy från takterassen på Brinellvägen 8 på KT
  Nulägesanalysen av det ekonomiadministrativa området har genomförts under ledning av ekonomichef Susanne Odung och Christina Carlsson, administrativ chef på ITM. Foto: Mikael Sjöberg.
  ”Vi ser en stor utvecklingspotential inom ekonomiområdet”
  22 jun 2022
  Som en del i det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal administrativa områden. Först ut i vår artikelserie är ekonomiområdet vars arbete ska leda till e...
 • Tre ungdomar framför en stor bildskärm som visar en virtuell person.
  Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)
  Principer för KTH:s utbildning på plats
  22 jun 2022
  Hur ska KTH:s utbildningar fortsätta vara relevanta och attraktiva i en allt hårdare konkurrens? Det är en av frågorna i det omfattande utvecklingsarbetet för Framtidens utbildning som utbildningsnämn...
 • Porträtt på Sofia Ritzén.
  Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, är ny dekanus för KTH till och med juni 2023. Foto: Susanne Kronholm.
  Ny dekanus för KTH
  22 jun 2022
  Rektor har utsett Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, till ny dekanus. Samtidigt har rektor utsett Anna Finne Wistrand, professor i polymerteknologi, till prodekanus. Uppdragen gäl...
 • Tegelfasad med KTH:s logotype.
  Kallelseförfarandet vid KTH har utretts.Det utgör underlag för ett yttrande till Universitetskanslersämbetet.
  Kallelseprocess på KTH belyst
  20 jun 2022
  Den särskilda utredningen av kallelseprocessen vid KTH har presenterats för KTH:s universitetsstyrelse. – Vi har fått frågeställningar kring kallelseförfarande belysta av en juridisk expert. Nu har v...
 • Porträtt på Anders Söderholm.
  KTH:s styrelse föreslår regeringen Anders Söderholm som KTH:s nästa rektor.
  KTH:s styrelse föreslår Anders Söderholm som ny rektor
  17 jun 2022
  KTH:s styrelse föreslår regeringen att utse Anders Söderholm, professor i företagsekonomi och för närvarande generaldirektör på Universitetskanslersämbetet, som ny rektor för KTH.

Internkalender