Interna nyheter

 • På plats i pandemin, del tre
  1 mar 2021
  I ett år har vi levt med pandemin som hastigt förändrade arbetsvardagen för många. Det dagliga arbetet på campus byttes till hemmakontor och undervisn...
 • Karta över FN:s globala hållbarhetsmål.
  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
  KTH:s nya mål för hållbarhet
  26 feb 2021
  Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.
 • På plats i pandemin, del två
  23 feb 2021
  I ett år har vi levt med pandemin som hastigt förändrade arbetsvardagen för många. Det dagliga arbetet på campus byttes till hemmakontor och undervisn...
 • Vinterbild: tegelbyggnader på KTH Campus
  Borggården på KTH Campus.
  Senaste årsredovisningen ute nu
  19 feb 2021
  KTH:s årsredovisning för 2020 finns nu att läsa. Den innehåller en omfattande beskrivning av KTH:s verksamhet under det gångna året som delvis präglat...
 • Bilden föreställer två KTH-studenter som pluggar tillsammans.
  Studenter på KTH pluggar tillsammans.
  Tekniskt basår på distans främjar breddad rekrytering
  18 feb 2021
  Drygt en termin har gått av de nya extra basårsutbildningarna i Flemingsberg och Södertälje som KTH tog fram på kort tid på uppdrag av regeringen. Båd...

Internkalender