Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

invigning

KTH:s centrum för cyberförsvar är invigt

Den 15 januari invigdes KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS), ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Centrat ska bedriva forskning och bland annat utbilda cybersoldater. Samarbetet är en del i Försvarsmaktens uppdrag att ytterligare stärka Sveriges cyberförsvar och förmåga att verka i cyberdomänen - även kallat det femte slagfältet. 

Friskvård

Nytt år, nytt friskvårdsbidrag

Alla anställda på KTH har rätt till ett friskvårdsbidrag som får användas till aktiviteter som gym, massage, golf, ljusterapi och simning. Du har dessutom rätt till att träna en timme i veckan på arbetstid. Friskvårdsbidraget inkluderar max 3 000 kr per kalenderår, fr o m 2020-01-01.

krisorganisation

EECS nya krisplan

Skolans krisorganisation sammankallas då hela eller delar av skolans organisation drabbas av brott, hot, brand, olycka, dödsfall, inbrott, systemhot eller hot mot pågående verksamhet. Passa på att uppdatera dig om EECS krisorganisation och läs den nya krisplanen. Här hittar du även våra larmnummer. 

EECS krisplan

EECS krisorganisation

Organisationsförändringar

Organisationsförändringar: prefekter 2020

Från och med årsskiftet sker vissa organisationsförändringar på EECS. Dessa leder till att prefektgruppen blir ledningsrådet och nuvarande ledningsgruppen blir det utökade ledningsrådet. Alla institutionsledningsgrupper har nu lämnat in sina förslag till prefekter och proprefekter. 

Kickoff för nya KTH centret NAVET

En kall tisdagskväll i januari invigdes en ny centrumbildning vid KTH – där lärosätet samarbetar med Kungliga Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms...

Läs artikeln

KTH:s centrum för cyberförsvar är invigt

Den 15 januari invigdes KTH Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS), ett samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Centrat ska bedriva...

Läs artikeln

Nyinstallerade professorer i elektroteknik och datavetenskap

På KTH:s akademiska ceremoni i november installerades 19 professorer varav hela sju hör till Skolan för elektroteknik och datavetenskap. De presentera...

Läs artikeln

På gång på skolan

Innehållsansvarig:Maria Malmqvist
Tillhör: EECS
Senast ändrad: 2020-01-14