Lärarstöd för grund- och avancerad nivå EECS

På dessa sidor hittar du som är programansvarig, kursansvarig, examinator eller lärare information om skolans lokala processer och rutiner samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.

Kontakt

Utbildningskansliet har hand om all administration kring skolans grundutbildning.

Kontakta utbildningskansliet

Studentsupport

Kontaktuppgifter till skolans student support finns på alla våra programwebbar och även på KTH:s studentwebb.

www.kth.se/eecs/studentsupport