Lärarstöd för grund- och avancerad nivå EECS

På dessa sidor hittar du som är programansvarig, kursansvarig, examinator eller lärare information om skolans lokala processer och rutiner samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.

Förutom dessa sidor finns också centrala Teacher Support Web som vänder sig till alla som arbetar med undervisning. Här finns information och stöddokumentation för alla delar i utbildningsprocessen så som kurs-PM, metoder för e-lärande, kursutvärderingar, med mera. Här hittar du också all information om Canvas.  

Teacher Support Web

Funktionsadress för lärare 

Ska användas av lärare för alla ärenden som rör grundutbildning, t.ex. resultatrapportering för kurser på grundnivå och avancerad nivå, studentärenden i Canvas, ärenden angående examensarbeten, lokalbokning i Kista, utlämning av TRITA-serienummer till examensarbeten m.m. Observera att även resultatrapportering för kurser inom forskarutbildning ska skickas till denna e-postadress.

education-support@eecs.kth.se