Till innehåll på sidan

Omprövning av betyg

Här hittar du skolans rutin för att hantera en begäran om omprövning av betyg.

Begäran om omprövning 

Studenter som vill ansöka om omprövning av betyg ska fylla en i särskild blankett för detta. Instruktioner och blankett finns på studentexpeditionens hemsida, www.kth.se/eecs/studentsupport.

Omprövningsrutin för salstentamen 

När skolans utbildningskansli eller servicecenter tagit emot blanketten, hämtar en utbildningsadministratör studentens skannade tentamen från Windream och skickar blanketten tillsammans med den utskrivna tentan till examinator. 

Efter bedömning fyller examinatorn i beslut om nytt betyg alternativt att ingen ändring ska göras, längst ned på blanketten och signerar denna.

Ifylld blankett samt eventuella kommentarer (t.ex. kommentarer direkt på studentens tentapapper) skickas eller mejlas sedan till utbildningsadministratören som ser till att beslutet kommer till studentens kännedom.

Vid beslut om nytt betyg ser utbildningsadministratören till att det ändrade betyget rapporteras in i Ladok. Observera att vid ändring av betyg så ska det ursprungliga betygsdatumet inte ändras. 

Omprövningsrutin för annan examinationsform

Inkommen blankett från studenten skickas vidare till examinator för vidare behandling. Examinatorn ansvarar för att ta fram studentens examination. Examinator fyller i beslut på blanketten och skickar tillbaka till education-support.