Till innehåll på sidan

Information till dig som anställd

Här finns kortfattad information som berör anställningen, villkor, arbetsmiljö, förmåner, KTH:s egenrapportering, KTH-RES och KTH för mig.

Inbjudan till Livs- och karriärplanering, LOK våren 2024

Välkommen på informationsmöte om Livs- och karriärsplanering, LOK våren 2024.

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

För mer information läs här: Livs- och karriärprogram

  • Tisdagen den 21 november klockan 15.15 digitalt möte via zoom

  • Torsdagen den 30 november klockan 16.15 digitalt möte via zoom

Informationen beräknas ta ca en timme. Sista ansökningsdag är tisdagen den 5 december.

Anmälan till mötet görs till Karin Eliasson mejl: karelia@kth.se
 

KTH byter löneutbetalande bank

I oktober 2023 byter KTH löneutbetalande bank från Nordea till Danske Bank.
Det innebär att alla medarbetare som ska få lön/ersättning behöver ha registrerat sitt konto hos Danske Bank senast den 1 oktober - men gör det helst så snart du kan.
Läs mer här

Glöm inte att registrera ditt friskvårdskvitton senast 31/10

Registrera ditt digitala eller fysiska kvitto för köp utanför KTH för mig så snart du kan. Kvittot måste registreras senast den 31 oktober.

  • Observera! Ett kvitto som är utställt i oktober eller tidigare som inte registreras senast 31 oktober kommer inte att ersättas. Kvittot/komplettering måste även vara Benify tillhanda senast den 10 november.
  • Kvitton utställda och registrerade 1 november eller senare kommer att belasta nästkommande års bidrag.

Notera: Detta gäller endast köp som görs utanför KTH för mig. I KTH för mig kan du som vanligt göra köp fram till 31 december för att använda innevarande års friskvårdsbidrag eftersom det är ett direktköp.
 

Logga in och läs mer här

Lönebesked via Kivra från och med mars 2023

Nu kan du som får lön eller annan ersättning utbetald från KTH välja att få ditt lönebesked digitalt skickat till Kivra med start mars 2023.
Läs mer: intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon

Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-11