Till innehåll på sidan

Information till dig som anställd

Här finns kortfattad information som berör anställningen, villkor, arbetsmiljö, förmåner, KTH:s egenrapportering, KTH-RES och KTH för mig.

Lönerevision 2022

Förhandlingarna gällande årets lönerevision är nu avslutade. Den nya lönen utbetalas i samband med löneutbetalningen den 23 december, med retroaktivitet från 2022-10-01.
Mer information:
Lönerevision

Semester 2023

2023 års semesterdagar syns i din egenrapportering efter semesteromställningen den 20:e januari.

Flextidsrapport 2023

Nu finns flextidsrapporten för 2023 publicerad på intranätets blankettarkiv.
Personal-, löne- och anställningsärenden

Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-22