Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Semester

KTH:s semesterregler styrs av lokalt avtal om semester, villkorsavtalen och semesterlagen. KTH har två metoder för att rapportera semester, antingen följer man blankettmetoden eller så följer man schablonmetoden. Blankettmetoden görs nu via egenrapporteringssystemet.

Allmänt om semester

  • Alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester juni-augusti
  • Du måste ta ut minst 20 semesterdagar under ett år
  • Du får ha max 30 sparade semesterdagar (endast vid blankettmetoden)
  • Semesterår och intjänadeår är detsamma som kalenderår
  • Arbetsgivaren är ansvarig för förläggningen av semestern

Antal dagar

Hur många semesterdagar du har bestäms av din ålder enligt nedan:

Till och med det år du fyller 29 år har du 28 dagar
Från och med det år du fyller 30 år har du 31 dagar
Från och med det år du fyller 40 år har du 35 dagar

Semestermetoder

Alla anställda följer en av följande två semestermetoder. Metoderna skiljer sig åt bland annat när det gäller hur man ansöker och om man får spara semesterdagar.

Schablonmetoden

Du som har schablonmetoden ska normalt förlägga din semester under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid, och du ska meddela skolchefen/motsvarande om när du vill vara ledig. Semesterdagar som tas ut under annan tidsperiod måste godkännas av skolchefen/motsvarande. Semestertillägget betalas ut i december varje år. Du kan inte spara semesterdagar om du har denna metod, och du ska inte använda egenrapporteringssystemet för att ansöka eller registrera din semester.

Blankettmetoden

Du som har blankettmetoden rapporterar och ansöker om semester i egenrapporteringssystemet. Semestertillägget betalas ut vid varje uttagstillfälle av semester. Har du blankettmetoden har du möjlighet att spara semesterdagar. Detta gör du genom att senast den 15 maj registrera ditt önskemål i egenrapporteringssystemet.

Semestertillägg

För dig som har schablonmetoden utbetalas semestertillägget (0,49%) i december varje år. För dig som har blankettmetoden betalas semestertillägget ut vid varje uttagstillfälle.

Du som har blankettmetoden ansöker om semester i egenrapporteringssystemet.

Sparade dagar

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under ett år kan du spara överskjutande dagar till ett senare år. Detta gäller dig som har blankettmetoden, och under förutsättning att minst 20 semesterdagar kommer att förläggas under året. Önskemål om att spara semester anmäls senast den 15 maj via egenrapporteringssystemet. Från och med 2018-01-01 får man ha högst 30 dagar sparade. Sparad semester kan inte användas förrän innevarande års semesterdagar är förbrukade.

Du som är nyanställd

På KTH sammanfaller intjänandeår och uttagsår, så om du är nyanställd så kommer du att tjäna in semesterdagar i förhållande till din anställning under året.

Om du blir sjuk under din semester

Om du blir sjuk under din semester så måste du kontakta din skola redan första sjukdagen.

Vid sjukdom som varar längre än 14 dagar kan du ha semester och få semesterlön både vid hel- och deltidssjukskrivning fr o m 15:e dagen.