Till innehåll på sidan

Föräldraledighet och VAB

Här kan du läsa om vad som gäller vid vård av barn (VAB)/ tillfällig föräldrapenning. Föräldraledighet och KTH:s avtal om föräldralön.

Ska du vara föräldraledig?

  • Du bör ansöka om föräldraledighet senast två månader i förväg.
  • Du rapporterar själv din frånvaro i egenrapporteringssystemet.

Föräldralön

Arbetstagare, som är ledig för barns födelse eller vård av adoptivbarn, har rätt till föräldralön från KTH om föräldrapenning utgår från Försäkringskassan. Föräldralönen betalas ut av KTH tills barnet är 36 månader och under högst 360 dagar i förhållande till ledighetens omfattning. För adoptivbarn beräknas de 36 månaderna från det att barnet kommit i adoptivförälderns vård.

  • Föräldralönen utgår med 10 procent av den aktuella kalenderdagslönen på lönedelar upp till basbeloppstaket. På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av den aktuella kalenderdagslönen.
  • Ledighet med föräldralön är semestergrundande.

Tillfällig föräldrapenning/ Vård av barn (VAB)

När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, så kallad tillfällig föräldrapenning. OBS Just nu finns tillfälliga regler, se länk nedan:

  • Anmäl till din arbetsplats och till Försäkringskassan samma dag ditt barn är sjukt.
  • Vid TFP/VAB betalar KTH 77,6% av lönedelar över basbeloppstaket högst 10 dagar per år.

Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption

  • I samband med barns födelse har den andra föräldern rätt till tillfällig föräldrapenning under 10 dagar.
  • Dessa måste tas ut inom 60 dagar från barnets födelse. Vid adoption räknas 60 dagar sedan du fick barnet i din vård.
Innehållsansvarig:Camilla Carlbom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-28