Till innehåll på sidan

Checklistor vid olycka och allvarlig händelse

Vi har ett gemensamt ansvar för en tryggare arbetsplats. Säkerhet på KTH ger dig checklistor för hur du ska agera om det sker en olycka eller annan allvarlig händelse på KTH. Här hittar du också viktiga telefonnummer.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-13
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer