Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Delar av den verksamhet som KTH bedriver, är eller kan komma att bli betydelsefull för Sveriges säkerhet och omfattas därför av regleringen om säkerhetsskydd.

Länsstyrelsen i Stockholm är KTH:s tillsynsmyndighet avseende säkerhetsskydd . I vissa frågor har Säkerhetspolisen tillsynsansvar när det gäller säkerhetsskyddet på KTH.

Ansvar för säkerhetsskyddsverksamheten på KTH

KTH:s säkerhetsskyddschef ansvarar för säkerhetsskyddsverksamheten på KTH. KTH har även en biträdande säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschefen rapporterar till KTH:s rektor i frågor som avser säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddschefen styr och stödjer säkerhetsskyddsarbetet via riktlinjen för säkerhetsskydd, rådgivning och handledning.

Vad innebär säkerhetsskyddsarbetet?

Säkerhetsskyddsarbetet ska säkerställa att verksamhet och information som är av betydelse för Sveriges säkerhet  skyddas. Det är baserat på gällande krav inom följande områden:  

Grunden för KTH:s säkerhetsskydd är skyldigheten att genomföra säkerhetsskyddsanalyser för att identifiera verksamhet eller information som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Detta ska inte förväxlas med skyddsvärden som kan vara viktiga för KTH. I dessa fall handlar det om verksamhetsskydd. Det kan även hända att uppdragsgivare eller forskningsfinansiärer har krav på KTH som avser säkerhetsskydd. I dessa fall är det säkerhetsskyddsorganisationen på Säkerhetsavdelningen (SSD) som ansvarar för att samordna och implementera dessa krav tillsammans med berörd verksamhet på KTH.

Definitioner och lagar

Här finns information om definitioner och lagar inom säkerhetsskydd.