Campus och lokaler

KTH har fem campus samt flera arbetsplatser. KTH Campus, KTH Kista, KTH Flemingsberg, KTH Haninge och KTH Södertälje.

Kortexpeditionen Back office DKV 48 informerar:

Passerkort
Från och med 2:a oktober kommer grundläggande ärenden gällande passerkort, såsom byte av pinkod, ersättning av förlorat kort eller uthämtning av nytt kort samt fotografering för anställda att ske i KTH-Entré. Hanteringen gäller ALLA kortärenden (som tidigare hanterats på IT-Support och DKV 48), för studenter och anställda.

För snabb hantering mejla ditt kortärende till: kortexp@kth.se

Kortansvariga på respektive skola/avdelning mejlar som förut till: kortexp@kth.se  eller

ringer på servicenummer 9200 och begär kortexpeditionen.

Återvinning och avfall på KTH

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten.

KTH-post

Skicka arbetsrelaterade brev och utskick internt, nationellt och internationellt.

Parkering

För att få parkera till personaltaxa krävs en personaldekal.

Gemensamma lokaler

Boka lokal, Av-teknik och hantverkshjälp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp