Campus och lokaler

KTH har fem campus samt flera arbetsplatser. KTH Campus, KTH Kista, KTH Flemingsberg, KTH Haninge och KTH Södertälje.

Lokalserviceavdelningen på KTH Campus på konferens 30-31/5 2018

Onsdagen den 30/5 till och med torsdagen den 31/5 kommer hela Lokalserviceavdelningen att vara på konferens.
Växeln kommer att bemannas som vanligt. Om ärendet är brådskande ring direkt till växeln på 08-790 6000
Ej brådskande ärenden mejla till kthvaxel@kth.se

Gäller det andra brådskande ärenden, exempelvis:
Passerkortsärenden back office (KTH Entré, DKV 4, har öppet som vanligt när det gäller ärenden över disk 08.00-16.30), öppningar av salar mm, ring på servicenummer 08-790 9200, så kopplar de samtalet vidare till rätt enhet.
Ej brådskande ärenden mejla till: 9200@kth.se

Se våra sidor på webben:
Kontaktuppgifter kris
Säkerhet
KTH-växel
KTH-Post
Service på Brinellvägen 8
Hantverkarna
Lokalvården


 

Återvinning och avfall på KTH

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten.

KTH-post

Skicka arbetsrelaterade brev och utskick internt, nationellt och internationellt.

Parkering

För att få parkera till personaltaxa krävs en personaldekal.

Gemensamma lokaler

Boka lokal, Av-teknik och hantverkshjälp

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp