Till innehåll på sidan

Campus och lokaler

KTH har fem campus samt flera arbetsplatser och lokaler. Våra fem campus är: KTH Campus, KTH Kista, KTH Flemingsberg, KTH Södertälje och KTH Solna.

Byggnad i tegel där det står KTH Entré.
KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4.

Passerkort

Besök KTH Entré  för alla ärenden som gäller passerkort, såsom byte av pinkod, ersättning av förlorat kort eller utlämning av nytt kort.

Av säkerhetsskäl lämnas inga passerkortsnummer eller pinkoder ut via telefon eller mejl.

Servicenummer: 9200

(08-790 9200)

Ring numret vid akuta ärenden.

För övriga ärenden: skapa en felanmälan  

Pågående byggarbeten på KTH Campus

Tunnelborrning

Nu pågår borrning av en tunnel för högspänningskablar under KTH Campus. Under våren 2024 ska ett ventilationsschakt etableras i närheten av IVL. Detta kommer att medföra vissa störningar.
Svenska kraftnät äger och driver projektet. För mer information: Pågående byggarbeten

Passerkort för studenter

Studenter behöver registrera sig för kommande termin för att förlänga sin behörighet: Kursregistrering

Hänvisa din anknytning

Hänvisa gärna din anknytning vid frånvaro exmpelvis vid semester, konferenser eller möten.

Ett tips är att använda KTH:s mobilapp . Smidigt och enkelt!

Parkering

För parkering med personaltaxa hämtar du ut dekal vid respektive skola

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-27