Till innehåll på sidan

Viktiga telefonnummer

Här listas viktiga telefonnummer för mer eller mindre akuta ärenden.

SOS Alarm 112
KTH:s larmnummer (dygnet runt) 08-790 7700

Övriga viktiga telefonnummer

Sjukvårdsrådgivningen 11 77
SOS Alarm (informationsnummer) 113 13
Polis (vid mindre akuta ärenden) 114 14
Arbetsmiljöverket (arbetsskadeanmälan) 010-730 90 00
Arbetsmiljöverkets jour (arbetsskadeanmälan) 08-737 15 55
SOS International +45 70-10 50 50

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-10
Olycka eller allvarlig händelse
Telefonhot och bombhot
Misstänkt farliga försändelser eller gåvor
Åtgärder vid hot och våld
Obehöriga på arbetsplatsen
Instruktioner vid brand
Skada på person eller hastigt insjuknande
Råd vid attentat
Viktiga telefonnummer