Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frågor och svar om protesterna på KTH Campus

Just nu pågår propalestinska protester på KTH Campus kopplat till kriget mellan Israel och Hamas. De som protesterar har ställt en rad krav, däribland att KTH ska ta ställning mot kriget. Många kontaktar KTH med frågor om kriget och protesterna.

Sammanställning av svar på de vanligaste frågorna

Vilken är KTH:s hållning i kriget mellan Israel och Hamas?

Kriget är fruktansvärt för alla som drabbats och drabbas. KTH är en myndighet och som sådan har vi att följa regeringens linje i utrikespolitiska frågor och tar inte politisk ställning.

Varför tar inte KTH ställning?

Som myndighet gör vi inte det (se svar ovan). Studenter och anställda har givetvis rätt att uttrycka åsikter och campus är en plats där alla ska känna sig bekväma och välkomna.  

Rektors blogg: Akademins roll i orolig tid

Har KTH samarbeten med israeliska universitet?

KTH har ett avtal om studentutbyte med ett israeliskt universitet, Hebrew University of Jerusalem, men under kriget så sker inget utbyte. Enskilda forskares personliga relationer har vi inte kännedom om.

KTH står också bakom det uttalande som Sveriges universitet och högskoleförbund, SUHF , skriver med anledning av kriget mellan Israel och Hamas.

Gör KTH skillnad på vad som hände i Ukraina och i Gaza?

KTH som myndighet tar inte politisk ställning utan vi följer regeringens linje i utrikespolitiska frågor, som varit olika vid dessa två konflikter.

Hur ser KTH på protesterna i form av tältlägret som funnits på borggården sedan den 14 maj?

Alla har rätt att uttrycka sina åsikter, men det får inte gå ut över KTH:s verksamhet och människor ska inte behöva känna sig rädda på campus. Enligt polisen kategoriseras det som icke tillståndsgiven allmän sammankomst.

Hur ser KTH på de demonstrationer som hållits på KTH Campus?

Anställda och studenter har givetvis rätt att uttrycka sina åsikter, men tyvärr har det skett en omfattande störning av KTH:s verksamhet i samband med demonstrationerna. Det är dock oklart vem eller vilka som står bakom det. KTH ser mycket allvarligt på det, eftersom det inneburit att KTH:s verksamhet inte kunnat bedrivas på ett tryggt och säkert sätt. KTH har därför intensifierat arbetet med att minimera skadegörelse och störningen på verksamheten. Polisen, som bedömer och hanterar situationen, har tät kontakt med KTH.

Protesterna har väl varit fridfulla, varför reagerar KTH så starkt på dem?

Tyvärr har de inte varit så fridfulla utan det har skett en hel del förstörelse med till exempel röd sprayfärg, högljudda protester och andra typer av störningar av KTH:s verksamhet. Det innebär stora kostnader och många reagerar med oro och olust.

Varför skickar KTH polisen på fredliga demonstranter?

Sedan protesterna började har KTH en löpande kontakt med polisen som bedömer och hanterar situationen och gör bedömningar självständigt när de ska ingripa. Varje individ som på något sätt känner att den befinner sig i en hotfull situation har rätt att ringa polisen. Polisen bedriver också egen övervakning. Det är sedan polisen som beslutar om vad som ska göras eller inte göras i den enskilda situationen. En och samma situation kan upplevas väldigt olika.

Varför använder polisen hundar?

Hur polisen hanterar uppkomna situationer är en fråga som bara polisen kan besvara.

Är det inte olagligt att dölja ansiktet vid demonstrationer som vissa gör?

Det finns en lag om förbud mot maskering. Vad som betraktas som olagligt eller inte är en bedömning som görs av polisen.

Vilka åtgärder vidtar KTH med anledning av ockupationen av kårhuset den 7 juni?

Det är fortfarande polisen som bedömer hur situationen ska hanteras. KTH har löpande kontakt med polisen.

Varför talar inte KTH med studenterna som protesterar?

KTH har sedan i höstas haft kontakt med studenterna vid ett flertal tillfällen, via e-post och vid några fysiska möten. Studenterna har framfört sina krav på KTH och KTH har förklarat sin ståndpunkt i frågan.

Ni pratar om att skydda medarbetare och studenter, gäller det även de som finns i tältlägret och medverkar i demonstrationer?

Man ska inte behöva känna sig otrygg som student eller medarbetare på KTH:s campus. Men alla medarbetare och studenter har också ett ansvar för att inte bidra till att skapa otrygghet för andra.

Varför är vissa dörrar låsta?

För att försäkra sig om en trygg och lugn studie- och arbetsmiljö för alla har säkerhetsavdelningen beslutat om stängning av ytterdörrar på en del byggnader på KTH Campus. Detta till följd av högljudda protester och vandalisering som skett i KTH:s lokaler. Under ordinarie öppettider kommer studenter och medarbetare in med passerkort och kod. De skolor som har disputationer hjälper till att ta emot respektive publik.

Vilka regler gäller för studenters passerkort?

För studenters passerkort gäller samma säkerhetskrav som alltid. Passerkortet är en personlig handling, och det är inte tillåtet att låna ut sitt passerkort, släppa in personer i KTH:s lokaler eller ställa upp dörrar. För allas trygghet och säkerhet genomför väktare behörighets- och identitetskontroller av personer som vistats i KTH:s lokaler. Studenter ska på begäran visa upp giltig ID-handling, giltigt passerkort och styrka behörighet genom att blippa passerkortet i berörd kortläsare. Om du inte kan uppvisa dessa handlingar kommer väktare uppmana dig att lämna lokalerna.

Passerkort på KTH:s campus

Jag har sett en falsk KTH-webbsida, känner ni till den?

Det förekommer falska webbsidor som uppger KTH som avsändare och som påstår att KTH:s styrelse haft ett extrainsatt möte gällande Israel-Palestinafrågan. Detta stämmer inte, informationen är falsk. Inget extrainsatt möte har hållits eller är planerat.