Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Virus.

Information

KTH:s information om covid-19

Distansarbete. Där chef bedömer det möjligt bör tillfälligt arbete från hemmet övervägas fram till och med 31 januari 2022. 

Undervisning och examination. Regeringens skärpta rekommendationer från den 23 december 2021 påverkar inte KTH:s tidigare plan kring undervisning. Scenario låg består och undervisningen fortsätter på plats med ytterligare smittskyddsåtgärder.

Möten och evenemang. KTH:s undervisning och forskning berörs inte, men konferenser, öppna föreläsningar, konserter med mera där allmänheten har tillträde omfattas av utökade restriktioner för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som hålls inomhus från 23 december.

Xuying Wang.

Forskning

Doktorandintervju: Xuying Wang

Xuying Wangs avhandling handlar om att förstå om olika metalliska föremål, metaller och legeringar kan frisätta nickel och kobolt i kontakt med olika kroppsvätskor. En metod har utvecklats för att bestämma mängder av frisatt nickel och kobolt från massiva ytor och pulver av olika metalliska legeringar och rena metaller på ett jämförbart sätt och för olika exponeringsvägar (hudkontakt, inandning, förtäring).

– Mänsklig exponering för metallinnehållande produkter och partiklar med olika exponeringsvägar inklusive hudkontakt, förtäring eller inandning, förekommer oundvikligen i det vardagliga livet och i yrkesverksamhet, säger Xuying Wang.

John Löfblom.

Utbildning

John Löfblom ny programansvarig för Medicinsk bioteknologi

Sedan 1 november 2021 är professor John Löfblom ny programansvarig för masterprogrammet Medicinsk bioteknologi. Han ser fram emot att få vara med i utvecklingsarbetet på programnivå.

– Jag har ett stort intresse för utbildning i allmänhet och hoppas och tror att jag ska kunna passa i rollen som programansvarig och bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av masterprogrammet i Medicinsk bioteknologi, säger John Löfblom.

Per Berglund.

Utbildning

Ny arbetsgrupp ska utveckla livslångt lärande på CBH

Antalet kurser inom Livslångt lärande (LLL) ökar rejält på CBH-skolan inför HT 2022. Nu har en ny arbetsgrupp startats för att kunna hantera och diskutera alla aspekter av LLL. Det finns också en funktionsadress dit du kan mejla om allt som har med LLL att göra.

– Vi har sett en kraftig ökning av antalet LLL-kurser efter vår efterlysning tidigare i höst, vilket är glädjande, berättar Per Berglund, professor och LLL-ansvarig på CBH-skolan.

Aktuell information från KTH om coronaviruset

KTH uppmanar alla anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen kring spridningen av covid-19. På KTH:s intranät finns en sida som uppdateras kontinuerligt.

www.kth.se/corona

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Missa inte CBH-nytt

CBH-skolans nyhetsbrev utkommer varje vecka och innehåller en mix av information från ledningen, forskningsnyheter, intervjuer och tips på seminarier och aktiviteter.

Tveka inte att kontakta cbh-nytt@cbh.kth.se  om du inte får CBH-nytt i mejlen eller om du har ett tips!

CBH Kalender