Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

CBH-student studerar med en vän.

Utbildning

Extra basårsutbildningar bidrar till breddad rekrytering

Digital undervisning med campusträffar sju gånger per termin. De nya extra basårsutbildningarna som lanserades i höstas är en nyckel till breddad rekrytering, menar Sebastiaan Meijer och Svante Granqvist i Flemingsberg.

– Med den här distansvarianten får vi i kanske ännu högre utsträckning in studenter från studieovana miljöer som annars kanske inte hade tänkt sig att söka till oss, säger Sebastiaan Meijer.

Tuuli Lappalainen.

Forskning

Hon blir ny föreståndare för NGI

KTH och National Genomics Infrastructure, NGI, vid SciLifeLab rekryterar genetikforskaren Tuuli Lappalainen från New York Genome Center som ny föreståndare för NGI.

– Jag är förväntansfull. Forskargemenskapen där är fantastisk – vid SciLifeLab, KTH och på institutionen. Det bedrivs förstklassig forskning inom genomik och genetik och fantastiska metoder och teknologi utvecklas, som för ämnesområdet framåt. Det finns också en större forskargemenskap som är spännande, säger Tuuli Lappalainen.

Coronavirus.

Covid-19

Fortsatt uppmaning till hemarbete till och med den 31 mars

Uppdaterad information från KTH gällande fortsatt hemarbete. Chefer och medarbetare ska i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus. Övriga ska arbeta hemifrån. Detta gäller till och med 31 mars 2021. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut.

KTH:s logga.
Bild: Petter Karlberg, KTH.

Lönerevision

Inför årets lönerevision

Under 2020 sköts de centrala avtalsrörelserna upp pga den rådande pandemin. De centrala och lokala avtalen om löner är nu färdigförhandlade vilket innebär att det är dags för lönerevision.

Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Aktuell information från KTH om coronaviruset

KTH uppmanar alla anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen kring det nya coronaviruset och spridningen av covid-19. På KTH:s intranät finns en sida som uppdateras kontinuerligt.

www.kth.se/corona

Under vissa omständigheter kan utbildningstiden behöva förlängas för doktorander till följd av covid-19. Läs mer här.

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Missa inte CBH-nytt

Varannan vecka utkommer CBH-skolans rykande aktuella nyhetsbrev där du kan ta del av viktig information, nyhetsartiklar, spännande aktiviteter och nya intervjuer med kollegor.

Tveka inte att kontakta cbh-nytt@cbh.kth.se om du inte får CBH-nytt i mejlen eller om du har ett tips!

CBH Kalender

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2021-02-19