Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Per Berglund.

Utbildning

Ny arbetsgrupp ska utveckla livslångt lärande på CBH

Antalet kurser inom Livslångt lärande (LLL) ökar rejält på CBH-skolan inför HT 2022. Nu har en ny arbetsgrupp startats för att kunna hantera och diskutera alla aspekter av LLL. Det finns också en funktionsadress dit du kan mejla om allt som har med LLL att göra.

– Vi har sett en kraftig ökning av antalet LLL-kurser efter vår efterlysning tidigare i höst, vilket är glädjande, berättar Per Berglund, professor och LLL-ansvarig på CBH-skolan.

Fangyuan Chang.

Forskning

Doktorandintervju: Fangyuan Chang

I sin avhandling "Socio-technical Transformations in Care Practices" skriver Fangyuan Chang om digitaliseringen av trygghetslarmsystem på svenska vårdhem.

– Vårt samhälle står inför utmaningarna med en åldrande befolkning och de ökade hälsobehov och kostnader som detta medför. Tekniken ses som en lovande lösning medan misslyckade försök i tekniska implementeringsprojekt är vanliga. Resultaten vi funnit kommer att hjälpa oss att få en djupare och kritisk förståelse för dessa misslyckade försök och därmed mildra ovan nämnda utmaningar.

Två män skriver under ett avtal sittande vid ett bord.

Forskning

CBH-skolan tecknar samarbetsavtal med KNUTE

CBH-skolan har tecknat ett samarbetsavtal med Kyiv National University of Trade and Economics (KNUTE). Målet är att utöka de akademiska kontakterna inom livsmedelsteknik mellan högre utbildningsinstitutioner i Ukraina och Sverige.

Information

Information från personalmöten på CBH

Den 10 och 12 november hölls två personalmöten på CBH-skolan, där skolchef Mikael Lindström delade den senaste informationen från CBH:s verksamhet.

Om du missade möten kan du ta del av en sammanfattning av informationen.

Aktuell information från KTH om coronaviruset

KTH uppmanar alla anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen kring spridningen av covid-19. På KTH:s intranät finns en sida som uppdateras kontinuerligt.

www.kth.se/corona

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Missa inte CBH-nytt

CBH-skolans nyhetsbrev utkommer varje vecka och innehåller en mix av information från ledningen, forskningsnyheter, intervjuer och tips på seminarier och aktiviteter.

Tveka inte att kontakta cbh-nytt@cbh.kth.se  om du inte får CBH-nytt i mejlen eller om du har ett tips!

CBH Kalender