Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

KTH:s logga.
Bild: Petter Karlberg, KTH.

Lönerevision

Inför årets lönerevision

Under 2020 sköts de centrala avtalsrörelserna upp pga den rådande pandemin. De centrala och lokala avtalen om löner är nu färdigförhandlade vilket innebär att det är dags för lönerevision.

Du som är anställd vid KTH och ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna revisionsåret (20191001-20200930). Lönesamtalet ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Kommunikationsstöd

Vett och etikett för e-post

E-post är ett viktigt sätt att kommunicera men det är också något som skapar mycket stress och irritation. Med ursprung i 2020:s arbetsmiljöplan har CBH-skolan nu tagit fram en e-postanvisning som kan ge vägledning i hur du smartast och effektivast använder e-post i ditt arbete.

– Mejlen har ersatt telefonen i dag men när vi inte ses ansikte mot ansikte är det lätt att det vi skriver framstår som hårt. Det finns också kvar och kan läsas om och om igen, säger arbetsmiljöspecialist Lena Niemi Birgersdotter. 

Kaffekopp och dator på bord.

Bisysslor

Glöm inte att anmäla bisyssla 2021

Nu är det dags att lämna in blankett gällande bisysslor under 2021. Som offentligt anställd har du skyldighet att redogöra för bisysslor till din arbetsgivare. Skolchefen prövar sedan om anmäld bisyssla är av sådan karaktär att den faller inom ramen för bestämmelserna om anmälningspliktig bisyssla. CBH-skolan samlar in bisysslor från samtliga anställda med undantag för doktorander.

Alla anställda har fått ett mejl från HR-enheten med mer information samt blanketter för rapportering. Svara senast 31/1 2021.

Coronavirus.

Covid-19

Alla som kan ska arbeta hemifrån till och med 24 januari

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 18 december uppmanat alla som inte absolut måste vara på sin arbetsplats att arbeta hemifrån till och med den 24 januari. Ett särskilt uppdrag har i detta fall givits till statliga myndigheter. KTH uppmanar därför alla chefer och medarbetare att i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus, och att övriga arbetar hemifrån till och med den 24 januari. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut.

Aktuell information från KTH om coronaviruset

KTH uppmanar alla anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen kring det nya coronaviruset och spridningen av covid-19. På KTH:s intranät finns en sida som uppdateras kontinuerligt.

www.kth.se/corona

Under vissa omständigheter kan utbildningstiden behöva förlängas för doktorander till följd av covid-19. Läs mer här.

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Missa inte CBH-nytt

Varannan vecka utkommer CBH-skolans rykande aktuella nyhetsbrev där du kan ta del av viktig information, nyhetsartiklar, spännande aktiviteter och nya intervjuer med kollegor.

Tveka inte att kontakta cbh-nytt@cbh.kth.se om du inte får CBH-nytt i mejlen eller om du har ett tips!

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2021-01-18