Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Interna sidor för anställda på CBH.

CBH-skolans intranät och skolwebb lanserade

I samband med omorganisationen har KTH:s olika intranät och skolwebbar fått enhetligare och smidigare design.

Nya Ladok är på väg till KTH

Under 11-22 juni 2018 (v24-v25) införs nya Ladok och ersätter nuvarande Ladok på KTH.

Systembytet medför ett antal viktiga verksamhetsförändringar jämfört med hur KTH arbetar med utbildningsadministration idag. Nya Ladok har ett modernt webbgränssnitt med flera nya funktioner.

Till sidans topp