Till innehåll på sidan

Grundutbildningsstöd

På dessa sidor hittar du som är programansvarig, kursansvarig, examinator eller lärare information om skolans lokala processer och rutiner samt hänvisningar till central information och relevanta styrdokument i KTH:s regelverk.

Kompetensutveckling och stöd