Till innehåll på sidan

Utbildningsstöd

Stöd för medarbetare som jobbar med KTH:s utbildningsverksamhet.

Kalender

Scholarship of Teaching and Learning logo - 2023 Framtidens Lärande

SoTL-konferens 2023 – Framtidens lärande – lärande för framtiden

KTH:s femte SoTL-konferens hålls den 7 mars på KTH i samarbete med Stockholm Universitet och Karolinska Institutet (Stockholm Trio). Konferensen är kostnadsfri.

Information om KTH SoTL 2023

Anmäl dig här

Support och FAQ

För tekniska frågor kring examinationsverktyg, kontakta it-support@kth.se .

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola. De hjälper även till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka.

För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se .

För pedagogiskt stöd angående digital examination, kontakta e-learning@kth.se .

FAQ för lärare: Vanliga frågor och svar kring examination .