Till innehåll på sidan

Utbildningsstöd

Stöd för medarbetare som jobbar med KTH:s utbildningsverksamhet.

14 januari 2022

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet, men nu med smittskyddsanpassad salsmöblering (d.v.s. samma restriktioner för undervisning som vid inledningen av läsperiod 1, HT21)

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

KTH:s scenarier för utbildning

Kalender