Till innehåll på sidan

Utbildningsstöd

Stöd för medarbetare som jobbar med KTH:s utbildningsverksamhet.

Kalender

15 augusti 2022

Några röster om principerna för framtidens utbildning

I juni 2022 fattade rektor beslut om de 13 principer som utgör ramverket som KTH:s utbildningsnämnd har tagit fram för hur KTH:s utbildningar ska bedrivas i framtiden. 

I en artikel kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning. Principerna gäller från och med 1 juli 2022.

Läs: "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)