Till innehåll på sidan

Utbildningsstöd

Stöd för medarbetare som jobbar med KTH:s utbildningsverksamhet.

Kalender

12 maj 2023

Stöd om generativ AI för lärare

3 exempel på hur du kan förhålla dig till generativ AI och examination

Grundutbildningsutskottet gav en arbetsgrupp och E-lärande i uppdrag att ta fram förslag på hur du som lärare på KTH kan ta dig an utmaningarna med generativ AI. Resultat innehåller bland annat tre bedömningsexempel.

Generativ AI – hur påverkas du som lärare?

AI-uppdaterad rapport: "Att främja lärande och förebygga fusk"

PriU-gruppen för bedömnings- och examinationsmetoder har uppdaterat rapporten "Att främja lärande och förebygga fusk" med en AI-del, samt översatt rapporten till engelska.

Uppdaterad rapport! Att främja lärande och förebygga fusk

Storträffen om AI och omedgörliga problem

Den 26 maj samlas lärare, studenter och administratörer kring det övergripande temat Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem. Du kan fortfarande anmäla dig till konferensen (men efterminglet till reaktorhallen är nu fullsatt).

Se program och anmäl dig till Storträffen 

Blå-vit grafik: I lökformade lager är principnamnen klustrade i områden.

Bli medskapare till ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning  är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​ Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Vi hoppas att du som lärare, anställd eller student vill bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket.

Jag vill medskapa till ramverket