Till innehåll på sidan

Utbildningsstöd

Stöd för medarbetare som jobbar med KTH:s utbildningsverksamhet.

* betyder att länken leder till annan del av KTH:s webb. 

Kalender

Stefan Östlund i Zoom

Podd #29

Fikasnack med Stefan om den internationella dimensionen i utbildning

Stefan Östlund är vicerektor för internationella relationer och gästade podden för att diskutera den internationella dimensionen i KTH:s utbildningar. KTH är, och vill fortsatt vara, ett globalt ledande tekniskt universitet inom utbildning. Stefan berättade vad det betyder och vilka komponenter som ingår i det arbetet.

Spotify #29  / KTH Play #29

Stefans profil

Mikael Enelund i Zoom

pODD #28

Fikasnack med Mikael från Chalmers om det flexibla utbildningskonceptet Tracks

Mikael Enelund leder Tracks, ett utbildningskoncept på Chalmers som utvecklar både lärandet och lärandemiljöerna. Inom ramen för Tracks finns möjligheter till individualiserad studiegång och samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademin. Han gästade podden för att berätta om konceptet.

Spotify #28  / KTH Play #28

Om Tracks (chalmers.se)

Podd #27

Fikasnack med Anita om utvecklingar i kandidatexjobb-kurs

Anita Kullen är lektor och ansvarig för kandidatexjobb-kursen på program i elektroteknik på EECS. I många år har hon varit ansvarig för kursen och har utvecklat den till att bli en omtyckt kurs både bland studenter och lärare. Hon gästade podden för att prata om arbetet med kandidatexjobb-kursen.

Spotify #27  / KTH Play #27

Tydlighet och deadlines gillas av studenter och handledare (intervju 26 januari 2021)

Anitas profil