Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation av utbildning på KTH

Här ges en översikt av de huvudsakliga organ som utgör organisation av utbildningsverksamheten på central nivå på KTH.

Beslut om KTH:s utbildningsverksamhet är främst organiserat under fakultetsrådet och skolornas fakultetsnämnder. Delportfölj utbildning ansvarar för digitaliseringssatsningar för utbildning.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet har ett KTH-övergripande ansvar för att utveckla kvaliteten i utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Fakultetsrådets ansvar och uppgifter relaterat till utbildning är bland annat att:

  • Förvalta och utveckla KTH:s kvalitetssystem
  • Fungera som en länk mellan KTH:s ledning och lärare
  • Skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte

Fakultetsrådet

Fakultetsnämnder

Fakultetsnämnderna har ett skolspecifikt ansvar för att utveckla kvaliteten i utbildning inom respektive skola. Fakultetsnämndernas ansvar och uppgifter relaterat till utbildning är bland annat att:

  • Långsiktigt utveckla utbildning i förhållande till KTH:s vision och mål
  • Följa upp och utveckla kvalitet inom ramen för KTH:s kvalitetssystem
  • Etablera former för kollegial förankring och utbyte över skolans verksamhetsområden och ämnen

Fakultetsnämnder

Delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning är en av tre delportföljer i KTH:s organisation för IT-portföljstyrning. Delportföljen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH.

Delportfölj utbildning

Systemstöd för utbildning på KTH

KTH-övergripande arenor och nätverk för utbildningsutveckling

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling.

Arenor för pedagogisk utveckling och nätverkande