Till innehåll på sidan

Utbildning

Här finns styrdokument som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt behörighetsgivande utbildning. Det kan också finnas utbildningsrelaterade styrdokument på övriga styrdokumentssidor.

Under utbildningen
Dokumentnamn Ändrad från och med Kontakt
Riktlinje om utbildning på forskarnivå (pdf 404 kB) 2023-11-01 Ledningskansliet
Kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (pdf 310 kB) 2021-07-01 Ledningskansliet
Kursvärdering och kursanalys (pdf 213 kB) 2019-08-01 Ledningskansliet
Studentinflytande (pdf 175 kB) 2019-07-01 Ledningskansliet
Stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning (pdf 227 kB) 2019-08-01 Avdelningen för utbildningsstöd

Riktlinje om skriftlig examination i sal (pdf 238 kB)

2023-08-29 Avdelningen för utbildningsstöd
Ärende om indragning av handledning och andra resurser (pdf 225 kB) 2023-11-01 Ledningskansliet

Hantering av plagiering (pdf 206 kB)

2010-12-01 Ledningskansliet
Avstängning av student (pdf 258 kB) 2015-09-22 Ledningskansliet
Tilldelning av stipendier (pdf 335 kB) 2009-01-01 Personalavdelningen
Validering (pdf 173 kB) 2021-07-01 Avdelningen för utbildningsstöd

Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning) (pdf 262 kB)

2023-07-01 Avdelningen för utbildningsstöd
Särskild behörighet i kursplaner för examensarbetskurser ( beslut 1 (pdf 694 kB) ) ( beslut 2 (pdf 73 kB) ) 2018 Ledningskansliet
Examensarbete för studenter som påbörjar studier fr o m 1 juli 2015 (pdf 347 kB) 2015-07-01 Ledningskansliet
Examensarbete för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2015 (pdf 774 kB) 2007-07-01 Ledningskansliet
Studievägledning (pdf 154 kB) 2018-04-01 Avdelningen för utbildningsstöd
Uppförandekod för studenter (pdf 92 kB) 2018-01-01 Avdelningen för utbildningsstöd