Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utbildning

Här finns styrdokument som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt behörighetsgivande utbildning. Det kan också finnas utbildningsrelaterade styrdokument på övriga styrdokumentssidor.

Under utbildningen
Dokumentnamn Ändrad från och med Kontakt
Riktlinje om utbildning på forskarnivå (pdf 342 kB) 2024-04-17 Ledningskansliet

Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer (pdf 277 kB)

2024-05-01 Ledningskansliet
Riktlinje om kursvärdering och kursanalys (pdf 213 kB) 2019-08-01 Ledningskansliet
Riktlinje om studentinflytande (pdf 175 kB) 2019-07-01 Ledningskansliet
Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning (pdf 227 kB) 2019-08-01 Avdelningen för utbildningsstöd

Riktlinje om skriftlig examination i sal (pdf 238 kB)

2023-08-29 Avdelningen för utbildningsstöd
Handläggningsordning för ärende om indragning av handledledning och andra resurser (pdf 225 kB) 2023-11-01 Ledningskansliet

Riktlinje för hantering av plagiering inom KTH:s utbildning (pdf 206 kB)

2010-12-01 Ledningskansliet
Anvisning om tolkning av begreppet avstängning (av student) (pdf 258 kB) 2015-09-22 Ledningskansliet
Riktlinje om stipendier och bidrag till studerande på grundnivå och avancerad nivå (pdf 335 kB) 2009-01-01 Personalavdelningen
Handläggningsordning för validering (pdf 173 kB) 2021-07-01 Avdelningen för utbildningsstöd

Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning) (pdf 262 kB)

2023-07-01 Avdelningen för utbildningsstöd
Särskild behörighet i kursplaner för examensarbetskurser ( beslut 1 (pdf 694 kB) ) ( beslut 2 (pdf 73 kB) ) 2018 Ledningskansliet
Examensarbete för studenter som påbörjar studier fr o m 1 juli 2015 (pdf 347 kB) 2015-07-01 Ledningskansliet
Examensarbete för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2015 (pdf 774 kB) 2007-07-01 Ledningskansliet
Intern riktlinje för studie- och karriärvägledning för studenter (pdf 154 kB) 2018-04-01 Avdelningen för utbildningsstöd
Uppförandekod för studenter (pdf 92 kB) 2018-01-01 Avdelningen för utbildningsstöd