Till innehåll på sidan

Ekonomi- och upphandling

Ekonomihandboken

Ekonomihandboken hittar du på intranätet.

Universitetsgemensam rutin för utrangering av stöldbegärlig IT-utrustning, AV-utrustning och mobiler finns publicerad på webbsidan "Webb och IT-frågor". Klicka här för att komma dit .