Till innehåll på sidan

Forskningsstöd

Solros. Foto: Olof Holdar

Horisont Europa workshops

2021 lanseras det nya ramprogrammet för forskning och innovation inom EU, Horisont Europa. RSO anordnar tematiska workshops löpande:

Workshop - Integrera medborgarforskning
i projekt inom Horisont Europa

Onsdag 15 september 10.00-12.00 Läs mer

Kalender