Till innehåll på sidan

Forskningsstöd

Stöd och information för dig som forskar på KTH.

Öppet möte om KTH:s remissvar på utredningen om forskningsfinansiering

Prorektor Mikael Lindström bjuder in till ett öppet möte 18 december om KTH:s remissvar på den statliga forskningsfinansieringsutredningen som lämnades till regeringen i höstas. Mötet är digitalt via Zoom. Välkommen!

Workshop: Skapa en datahanteringsplan

KTH:s bibliotek anordnar en digital workshop där du får lära dig att använda tjänsten DMP online för att skapa din datahanteringsplan (DHP). Ingen föranmälan krävs. Välkommen den 12 december!

Workshop 12 december

En kvinna som arbetar i ett labb för ljudforskning.

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Bättre balans mellan basanslag och extern finansiering, bort med krav på samfinansiering från statliga forskningsfinansiärer och skydda den akademiska friheten i grundlagen. Det är några av flera förslag i KTH:s remissvar till regeringens forsknings- och innovationspolitik.

Pris på 100 000 kronor till forskningskommunikation

Örebro universitet och The Hamrin Foundation delar tillsammans ut ett pris på 100 000 kronor till en person som på nationell eller internationell nivå med stort genomslag under längre tid kommunicerat forskningsresultat inom bredare forskningsområden.

Nyhetsbrev för forskare

Som prenumerant på nyhetsbrevet för forskare får du bland annat läsa ta del av utlysningar, nyheter från forskningsområdet och inbjudan till evenemang - rakt in i din mejlkorg. Brevet är på engelska och skickas varannan vecka.

Prenumerera här

Lokala internsidor

På KTH:s skolor finns verksamhetstöd som hjälper dig med lokalt beslutade rutiner och processer.

Kalender