Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter

 • Utlysning inom Stockholm trio för tvärvetenskapliga samarbeten 2025-2026

  Publicerad 2024-05-21

  Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten ...

  Läs artikeln
 • Förändring av dataset i DiVA

  Publicerad 2024-03-28

  Från den 15 maj går det inte längre att registrera forskningsdataset i publikationsdatabasen DiVA.

  Läs artikeln
 • Vill du rekrytera framstående internationella forskare till ditt team på KTH?

  info graphic
  Publicerad 2024-03-11

  Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) erbjuder finansiering för att rekrytera postdoc-forskare till ditt team på KTH för att bedriva forskning inom valfritt vetenskapligt område i upp till två år. EU:...

  Läs artikeln
 • Sök finansiering för att anställa en gemensam doktorand med ett internationellt partneruniversitet

  Publicerad 2024-01-22

  Nu har du som forskare vid KTH möjlighet att ansöka om delfinansiering om 500 000 kr per år under en fyraårsperiod för att anställa en doktorand tillsammans med ett av KTH:s internationella partneruni...

  Läs artikeln
 • Kursen som lär forskare etisk medvetenhet

  forskare som håller i ett provrör
  Den nya kursen i forskningsetik består i huvudsak av videor, korta texter, verktyg och länkar till mer information. ”Det är en självstudiekurs men den går att använda som en del i en universitetskurs med lärare om man lägger till examinationsuppgifter och diskussionspunkter”, säger forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson. Foto: Elias Sado
  Publicerad 2023-12-05

  Den är översiktlig och bred med syfte att få upp alla på en miniminivå. Så beskriver KTH:s forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson den nya kursen i forskningsetik. – Ibland ser man kunskapsluckor gä...

  Läs artikeln
 • Material, AI och autonoma system i kombination säkrade projektmedel för KTH

  Publicerad 2023-12-04

  När Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) öppnade sin första gemensamma utlysning, som kombinerade de två ä...

  Läs artikeln
 • KTH:s förslag till regeringen

  Forskare står i laboratorium.
  KTH:s inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen innehåller olika förslag. (Foto: Jann Lipka)
  Publicerad 2023-11-08

  Höj basanslagen! Det är ett av de bärande budskapen i KTH:s inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitik. – Det är ju inget nytt, men likväl viktigt att påtala även fortsatt där vi ger ...

  Läs artikeln
 • Ny vision visar vägen

  Anders Söderholm på KTH:s campus.
  KTH:s nya vision och övergripande mål visar väg och riktning för KTH:s utveckling menar Anders Söderholm, rektor på KTH.
  Publicerad 2023-11-08

  Vilka vi är och vilka vi vill vara. Så sammanfattar rektor Anders Söderholm det nya mål och visionsdokumentet för KTH:s utveckling de kommande fem åren 2024-2028. – Det är en kompass som visar väg oc...

  Läs artikeln
 • Ansiktslyft för forskarsidor på intranätet

  Publicerad 2023-11-06

  Delen av KTH:s intranät som riktar sig till forskare har fått ett ansiktslyft. Ingången har fått ett uppdaterat innehåll och nya funktioner, och blir en knutpunkt för information, stödmaterial och kon...

  Läs artikeln
 • Sök internationella forskarstipendier

  Publicerad 2023-10-26

  Via stipendier från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) kan du som forskar på KTH få spendera ett till två år på ett internationellt framstående universitet. Just nu finns tre öppna utlysningar...

  Läs artikeln
 • Medel till KTH:s nationella forskningsinfrastrukturer

  Publicerad 2023-10-25

  Nyligen fattade Vetenskapsrådet beslut för sin utlysning för Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Av de 21 beviljade bidragen medverkar KTH i tio, antingen som huvudman ell...

  Läs artikeln
 • “Your Friendly Nuclear Physicist” demystifies nuclear science

  Elina Charatsidou in a lab
  Elina Charatsidou, Photo: Victor Ajayi
  Publicerad 2023-10-20

  What does it take to be an effective science communicator and why is it vital for researchers to participate in public outreach? Elina Charatsidou, a Ph.D. candidate at the Department of Physics, beli...

  Läs artikeln
 • Forskare laddar inför kommande Forskar Grand Prix

  Publicerad 2023-09-26

  I Forskar Grand Prix tävlar unga forskare om att på fyra minuter förmedla sin forskning på det mest lättillgängliga och övertygande sättet, samtidigt som de bedöms av en jury.

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Den tredje uppgiften måste bli meriterande

  Publicerad 2023-09-06

  Samverkan och genomslag är nödvändiga för att uppnå KTHs vision. Samtidigt vet vi att incitamenten för detta är svaga. Vi uppmanar rektor och dekanus att ta samverkansuppgiften på allvar och att göra ...

  Läs artikeln
 • Fakultetsnämnder byggs för framtiden

  Människor samarbetar i ett laboratorium.
  Från första januari nästa år ska de nya fakultetsnämnderna vara på plats för ökat kollegialt inflytande och ansvarstagande. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-09-06

  Från och med den 1 januari nästa år ska nya fakultetsnämnder vara på plats och i gång på respektive skola. – Vi hoppas att många tar chansen att vara med och påverka sin skolas utveckling både i var...

  Läs artikeln
 • Särskilda forskningssatsningar ses över

  Forskare i ett laboratorium.
  Under hösten görs en översyn av särskilda forskningssatsningar på KTH. (Foto: Elias Saldo)
  Publicerad 2023-09-05

  Forskningscentrum, plattformar, strategiska partnerskap, forskningsinfrastrukturer och strategiska forskningsområden. De ingår alla i KTH:s flora av särskilda forskningssatsningar. Nu ska dessa ses öv...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Stockholm Trio för tvärvetenskapliga samarbeten

  Publicerad 2023-07-05

  Den 1 juli öppnade Stockholm trio en utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH, KI och SU. För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre lärosäten, koppla mot FN:s glo...

  Läs artikeln
 • Nya LinkedIn-sidor ökar synligheten för forskarnas nyheter

  Martina Frick Isberg och Ulrika Georgsson i samtal framför en vit tavla med anteckningar
  – I sociala media är LinkedIn KTH:s starkaste sida, med flest följare. Vi når alumner, näringsliv och studenter, och med över 200 000 följare känns det helt rätt att bygga vidare på den här plattformen, säger Martina Frick Isberg, ansvarig för KTH:s sociala medier, här tillsammans med initiativtagare Ulrika Georgsson, kommunikatör på KTH Skolan för industriell teknik och management (ITM).
  Publicerad 2023-06-19

  För att hjälpa forskare att kommunicera sin forskning externt till en smal, specialiserad målgrupp kom Ulrika Georgsson på idén att skapa ämnesspecifika så kallade showcase-sidor på LinkedIn. Först ut...

  Läs artikeln
 • 76 biljoner kvar i Horisont Europa

  Publicerad 2023-05-26

  Är du intresserad av att få finansiering från Horisont Europa? Då har vi goda nyheter - nära 80 procent av medlen finns kvar att söka.

  Läs artikeln
 • Behöver din forskning etikprövas?

  Publicerad 2023-05-23

  Måste mina studier av människors rörelsemönster på gångbanor etikgodkännas? Med en checklista blir det enklare att förstå när du som forskare behöver göra en etikprövning.

  Läs artikeln