Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök finansiering för att anställa en gemensam doktorand med ett internationellt partneruniversitet

Publicerad 2024-01-22

Nu har du som forskare vid KTH möjlighet att ansöka om delfinansiering om 500 000 kr per år under en fyraårsperiod för att anställa en doktorand tillsammans med ett av KTH:s internationella partneruniversitet.

Ansökan

Ansökan var öppen från 1 februari till 31 mars 2024. Besked om tilldelade medel lämnas i andra delen av maj 2024. Ansökningarna bereds av en kommitté bestående av Vicerektor för internationella relationer samt tre till fyra representanter från KTH:s skolor.

Nästa ansökningsomgång är första kvartalet 2025.

För att stärka relationerna med vissa partneruniversitet utlyser KTH medel för minst åtta gemensamma doktorander. Finansieringen består av ett centralt bidrag på 500 000 SEK/år för att anställa en doktorand. Den sökande måste säkerställa att resterande finansiering finns (ca 500 000 SEK/år) och skall uppge detta vid ansökan. Finansieringen kan bestå av medel som avsätts från skolan/institutionen eller extern finansiering.

Syftet med finansieringen är främst att anställa en ny doktorand som påbörjar sin anställning under läsåret 2024/25 (senast 2025-06-30).

Mobilitet för doktoranden är ett krav men det är inget krav på examen vid båda universiteten. Doktoranden ska tillbringa totalt minst ett år vid ett av våra partneruniversitet, men tidsperioden behöver inte vara sammanhängande. Handledare på partneruniversitetet måste anges vid ansökan.

Samarbeten med partneruniversitet som också bidrar med finansiering för en doktorand prioriteras.

Universitet som är med i utlysningen är:

  • Nanyang Technological University (NTU), Singapore (avtal om Joint PhD finns)
  • Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Kina (avtal om Joint PhD finns)
  • Technical University of Denmark (DTU), Danmark
  • Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), Indien
  • University of Tokyo (UTokyo), Japan

För att din ansökan ska kunna beviljas krävs:

  • Relevans för KTH:s strategier för forskning och internationellt samarbete 
  • Excellens i samarbetet
  • Potential för ökat framtida forskningssamarbete
  • Att du är anställd på KTH och har rätt att vara huvudhandledare för doktorander (professor eller docent)

Kontaktpersoner för partneruniversiteten

Klicka för att se kontaktpersoner på KTH för respektive partneruniversitet.

Intervju med vicerektor Stefan Östlund

Stefan Östlund

Stefan Östlund, vicerektor för internationella relationer.

Stefan Östlund, vicerektor för internationella relationer vid KTH, svarar på frågor om satsningen.

Vad innebär den här satsningen?

— Det innebär att vi bygger starka band mellan forskare från KTH och partneruniversiteten. Att gemensamt handleda doktorander ökar samverkan och kommer att leda till ökad sampublicering.

Vem kan söka?

— Alla KTH-forskare som har rätt att vara huvudhandledare för doktorander.

Vad kan den enskilda forskaren eller institutionen få ut av detta?

— Utökat internationellt samarbete och möjligheter att därifrån skapa nya forskningsprojekt tillsammans med partnersuniversitetet.

Hur går det hela till rent praktiskt?

— Man måste först ta en initial kontakt med lämplig kollega på ett av partneruniversiteten. Många forskare har redan dessa kontakter då vi i flera fall tidigare haft ”seed-funding"-program. Om man är överens så skriver man en projektbeskrivning och redovisar hur och på vilket sätt samarbetet gynnar KTH. Själva ansökan fylls i som via KTH:s formulärsverktyg.