Industriell teknik och management (ITM)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för industriell teknik och management (ITM) vid KTH.

Jan Wikander och Kristina Palm omfamnar varandra under avskedsfesten för Jan på Solliden.

Wikanders sista ord…

Tiden är inne, den 1 juli lämnar Jan Wikander uppdraget som skolchef och börjar sitt nya liv som pensionär. I sitt sista blogginlägg tackar han alla medarbetare, avslöjar vilka som kommer att koordinera de fyra gränsöverskridande forskningsområdena och ger några sista boktips.

Film: Pär Jönsson flyttar in

Pär Jönsson är tillförordnad skolchef för ITM-skolan från den 1 juli och vi ställer oss frågan ”Vem är han?” Se filmen där Pär packar upp 7 viktiga saker till sitt nya kontor.

Två vaktmästare poserar på elsparkcyklarna framför ITM-byggnad.

Elsparkcyklar till folket!

Nu kan du låna en elsparkcykel för att ta dig runt på campus. Du kan spontant hämta ut den i någon av expeditionerna, förutsatt att samtliga inte redan är utlånade. Sparkcykeln återlämnas sedan i någon av skolan två expeditioner, under dess öppettider .

Matavfall

Snart blir matavfallet biogas

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall, enligt Stockholm Vatten och Avfall. Snart kan matresterna från ITM-skolans lunchrum sorteras ut och omvandlas till biogas och biogödsel. I juli ska allt vara förberett och klart.

På gång på ITM-skolan