Industriell teknik och management (ITM)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för industriell teknik och management (ITM) vid KTH.

Pär Jönsson

Pär Jönsson ny ordinarie skolchef – se hela utfrågningen

Pär Jönsson, professor i tillämpad processmetallurgi, blev ordinarie skolchef på ITM den 1 januari 2020. Under den hearing som hölls 10 december dit alla ITM-anställda var välkomna presenterade Pär sig själv och svarade på frågor om de utmaningar och möjligheter han såg för skolan framgent.
Här kan du se inspelningen från hearingen.

Illustration of a ballot box

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Tre nya lärarledamöter ska väljas till universitetsstyrelsen för mandatperioden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Innan valet genomförs ska en lista på vilka som är röstberättigade granskas och fastställas. Listan hålls tillgänglig fram till 21 januari. Detta för att de som vill ska kunna kontrollera vilka som finns med på listan och framföra synpunkter. Efter den 21 januari fastställs listan på röstlängder av skolchef. Synpunkter på listan mailas senast 21 januari till infomaster@itm.kth.se
Om valet

Welcome back to a new decade!

Skolchef Pär Jönsson skriver i sin blogg om den årliga ledningskonferensen som i år fokuserar på genusfrågor, om behovet av fler hälso- och säkerhetsansvariga på institutionerna och den kommande forskningsutvärderingen RAE 2020.

Snabel-a på blå botten.

Har du missat det?

Varannan vecka dimper
ITM Scoop ner i din inkorg – skolans skyltfönster för anställda. Där hittar du:

  • viktig information
  • nyhetsartiklar
  •  spännande aktiviteter
  • verktyg och stöd
  • kollegor att uppmärksamma. 

Miljö och hållbar utveckling

ITM-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

På gång på ITM-skolan