Industriell teknik och management (ITM)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för industriell teknik och management (ITM) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Fortsatt distansarbete under hösten 2020

Mot bakgrund av rektors beslut om om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020, har skolchefen beslutat vad som gäller för ITM-skolans personal.

  • All personal som kan arbeta hemifrån bör fortsätta arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med den närmaste chef som har arbetsmiljöansvar. Chefen ska göra nödvändiga riskbedömningar av arbetsmiljön för att avgöra vilka medarbetare som kan arbeta på plats.
  • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning).
  • Prefekt/linjechef ansvarar för att anpassa av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Läs mer: Administrativa förändringar på ITM på grund av covid-19

Bildkollage med medarbetare på KTH som utför olika aktiviteter.

Friskvård som förenade

Tävlingen KTH Active together engagerade uppemot tusen medarbetare. Nu har vinnarna utsetts bland dem som joggat, promenerat, peppat och umgåtts med varandra.

Studenter som ditter i KTH-biblioteket och pluggar

Alla campus öppnar för studenter igen

I höst öppnar samtliga campus igen. Från och med första augusti görs lokalerna successivt tillgängliga för studenterna. I rektorsbeslutet om höstterminen , som fattades den 4 juni, sätts ramarna för hur utbildningen ska bedrivas - i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skärmpump av en KTH profilsida.

Så skapar du en effektiv profilsida

En genomtänkt KTH-profilsida är ett bra sätt att marknadsföra sig själv och sin forskning - på det sätt du själv önskar. Det är dags att lägga jantelagen på hyllan, en smart profilsida kan göra stor nytta.

Kristina Palm

"Alla ska komma till tals och påverka”

Skolkollegium är ett viktigt forum för att fakultetens röst ska bli hörd, menar Kristina Palm. Hon och 13 kollegor från ITM-skolan tar nu plats i det första skolkollegiet, som har sitt inledande möte i juni.

Skolchefen hälsar

Missa inte Pär Jönssons sommarhälsning som handlar om vad vi har saknat, vad vi har lärt oss och hans bästa erfarenheter av att arbeta med kollegor på distans denna mycket ovanliga vår.

Prästkragar

Semester – glöm inte det här

  1. Koda din telefon .
  2. Slå på out-of-office för din e-post.
  3. Är du ekonomisk attestant? Meddela ekonomistab@itm.kth.se  vem som är din ersättare under semestern.

Sommartider på Servicecenter

ITM's Studentexpeditioner är delvis stängda under sommaren, men du kan nå Servicecenter hela sommaren måndag - fredag kl 8:30-16:30 genom service@itm.kth.se .

Öppettider studentexpeditioner:
Zing-Zing: 22 juni - 2 aug, stängt
Exp Nord:  6 juni - a aug, öppet 8:30-13:00.

På gång på ITM-skolan