Till innehåll på sidan

Stöd för dig som är ledare på ITM

Här kan du som är chef eller en annan typ av ledare hitta råd och information om ledarskap. Vissa saker måste du veta och andra saker kan du som vill utvecklas som chef ta till dig.

Ledarforum – ett stöd till dig som vill bli ännu bättre

ITM-skolans årshjul visar vilka administrativa aktiviteter som sker när. Klicka för syntolkning.
Klicka på årshjulet för att läsa mer om vad som sker månad för månad.

Ledarforum är en plattform på ITM som samlar aktiviteter som ska stötta dig i ditt chefskap. Vissa aktiviteter är mer eller mindre obligatoriska för alla som har en ledarroll, som information kopplad till det administrativa årshjulet. Information som ska nå ut till alla medarbetare paketeras och skickas ut till ledarna inför APT-möten.

Ledarforum erbjuder också utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar. I forumet kan du som chef dela med dig av utmaningar och frågor, kunna bolla med expertis och varandra – och även få hjälp med det svåra samtalet.

Ledarforum på KTH Social  – där hittar du tidigare presentationer och kan chatta med andra ledare. Maila ledarforum@itm.kth.se  för att bli insläppt i gruppen.

Aktiviteter inom ledarforum 

Vi anordnar aktiviteter beroende på var i det administrativa årshjulet vi befinner oss. På hösten pratar vi lönesamtal och budget, medan våren ägnas åt exempelvis arbetsmiljö och upphandling.

Coaching och chefshandelning

Rollen som ledare är komplex, den är av både personlig och professionell karaktär och ditt ledarskap behöver ständigt vara lyhört och situationsanpassat. När nya dilemman eller svåra avvägningar utmanar – eller om du vill utveckla ditt personliga ledarskap genom reflektion – så kan chefshandledning/coaching vara ett bra verktyg för dig.

Du som är chef eller har en ledarroll inom forskning, utbildning eller verksamhetsstöd kan få kompetensutveckling och stöd i form av coachande samtal eller chefshandledning; detta för att utveckla ditt ledarskap utifrån just din arbetssituation och behoven i din verksamhet för tillfället.

Kontakta Anna Blendow eller maila ledarforum@itm.kth.se  för att boka ett samtal.