Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som jobbar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller.

Så gör du ett inköp

Om du skall köpa en vara eller en tjänst, skall du följa denna arbetsordning (i nummerordning):

  1. Du skall använda varor och tjänster som är upphandlade via KTH:s ramavtal, börja med att titta i WISUM  och avtalsdatabasen . Här kan ITM Servicecenter  hjälpa till. Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 2.
  2. Om det du söker inte finns på KTH:s avtal skall du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .
  3. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling. Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och inköp som överstiger direktupphandlingsgränsen, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Mer information om inköp och upphandling på kth.se

Inköp av datorer, mobila enheter, licenser och teleabonnemang

Behöver du köpa in en ny dator, mobil, programvara eller annan IT-tjänst gör du det via ett särskilt formulär eller via ”Beställningsportalen” för ITA-produkter. 

Mer information om IT-inköp på ITM-skolan

Inköp av catering

Servicecenter hjälper till med inköp av catering.

Gör din cateringbeställning via formulär

Miljökrav vid inköp

Miljökrav ställs vid upphandling av såväl enstaka föremål som vid ramavtal som används vid KTH.

Vid avrop från ramavtal skall beställaren välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt (där sådana val är möjliga) utifrån exempelvis de miljömärkningar som finns på de varor som ingår i KTH:s ramavtal.

Miljömärkning

De oberoende miljömärkningarna som används i Sverige kan du hitta på Naturskyddsföreningens sida Få koll på miljömärkningarna (Bramiljoval.se) .

Tips för att minska miljöpåverkan från inköp:

  • Välj produkter med miljö- och/eller hållbarhetsmärkning.
  • Samordna beställningar för att minska antalet transporter.
  • Återanvänd produkter.
  • Reparera produkter.
  • Välj energisnåla produkter.
  • Välj bort engångsartiklar när det är lämpligt.

Fakturaadress

När du gör ett inköp och ska faktureras, ska fakturan skickas till:

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Det är viktigt att använda ditt KTH-id som referens i fakturan, t ex DITTID KTHITM

Kontakta inköpsansvarig

Inköps- och upphandlingsansvarig på KTH: inkopsansvarig@itm.kth.se