Till innehåll på sidan

Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. Alla som jobbar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller.

Så gör du ett inköp

Om du skall köpa en vara eller en tjänst, skall du följa denna arbetsordning:

  1. Du skall använda varor/tjänster som är upphandlade genom , börja med att titta i WISUM . I WISUM finns produkter som ingår KTH:s ramavtal (tex kontorsmaterial, IT/telefoni, laboratorieprodukter, fruktkorgar, litteratur, KTH:s profilprodukter). Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 2.
  2. , här finns avtalsinformation, produktinformation för samtliga avtal. Hittar du inte det du söker fortsätt med punkt 3.
  3. Om det du söker inte finns på KTH:s avtal skall du kontrollera om varan/tjänsten finns på de statliga ramavtalen, dessa kan du hitta på avropa.se .
  4. Om det du söker inte finns på något avtal så måste du göra en upphandling. Det finns två typer av upphandlingar, direktupphandling och inköp som överstiger direktupphandlings gränsen, det vi i dagligt tal kallar upphandling.

Lathund för miljö- och hållbarhetsaspekter vid inköp och upphandling

Mer information om inköp och upphandling på kth.se

Inköp av datorer, mobila enheter, licenser och teleabonnemang

Behöver du köpa in en ny dator, mobil, programvara eller annan IT-tjänst gör du det via ett särskilt formulär eller via ”Beställningsportalen” för ITA-produkter. 

Mer information om IT-inköp på ITM-skolan

Fakturaadress

När du gör ett inköp och ska faktureras, ska fakturan skickas till:

Kungliga Tekniska högskolan
Fakturaservice
Box 24075
104 50 Stockholm

Det är viktigt att använda ditt KTH-id som referens i fakturan, t ex DITTID KTHITM

Kontakta inköpsansvarig

Kontakta alltid skolans inköpsansvarig vid frågor som rör inköp, Wisum och beställningar. Du kan även påverka vad som skall tas upp på inköpssidorna genom att kontakta inköpsansvarig.

Inköps- och upphandlingsansvarig för ITM-skolan: