Inköps- och upphandlingsfrågor

Här finns information om hur du ska gå tillväga när du behöver köpa en vara eller tjänst.

Med inköp menar vi avrop (beställning) på avtal som KTH eller Kammarkollegiet tecknat via upphandling (eller i vissa fall avtal som andra lärosäten tecknat och där KTH har rätt och ska beställa från)
Med upphandling menar vi det tillvägagångssätt som ska användas, om den vara/tjänst man söker inte finns på avtal enligt ovan.

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Så fort du behöver köpa något, ska du alltid kontakta "din" skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation.

Där får du reda på vilka avtal som gäller, om det finns särskilda rutiner för inköpet och/eller utsedda inköpare/beställare för det du ska ha, med mera.

Allmänt gäller, att du ska använda redan upphandlade avtal när sådana finns, i första hand skolans egna avtal, i andra hand KTH:s ramavtal, i tredje hand de statliga ramavtalen. Detta gäller oavsett belopp. Läs gärna mer om ramavtal - KTH:s och de statliga.

Om det jag söker inte finns på avtal, vad gör jag?

Om den vara/tjänst du söker inte finns på avtal, görs upphandling.

Direktupphandling ska ske om värdet uppgår max. till direktupphandlingsgränsen (för närvarande  534 890 SEK exklusive moms). Även vid direktupphandling ska du ta reda på vad som gäller för "din" skola genom att kontakta din skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation.

Om över direktupphandlingsgränsen, ska upphandling anmälas till upphandlingsavdelningen, se beskrivning under "Upphandling över direktupphandlingsgränsen" i vänstermarginalen.

Webbplatsen för inköp och upphandling - internt och externt

Internwebben för inköp och upphandling består dels av de sidor du hittar här (den centrala upphandlingswebben) men även av lokala sidor på varje skola. Du som arbetar på KTH ska i första hand vända dig till  "din" skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation   när du ska köpa något i tjänsten och/eller har frågor om inköp och upphandling.

Om du är leverantör och vill veta mer om upphandling på KTH kan du gå vidare till sidan

Upphandlarprofil - information till leverantörer

Aktuella tröskelvärden

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling. Från och med 1 januari 2016 år gäller därför följande värden, omräknat till SEK:

Varor och tjänster, statliga myndigheter: 1 233 941.
Byggentreprenader, samtliga upphandlande myndigheter: 47 758 068
Direktupphandling, samtliga upphandlande myndigheter: 534 890.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som: ,
Till sidans topp