Till innehåll på sidan

Upphandling

KTH är en statlig myndighet. Därför är vi skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). KTH har tagit fram rutiner för upphandling.

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Kontakta inköpsansvarig och/eller din skolas inköpsorganisation

Om det finns ett ramavtal för den vara/tjänst du behöver, ska du alltid använda ramavtalet. Information om ramavtal finns i avtalskatalogen . Här står det hur man avropar (beställer) och vem som får avropa.

Information om ramavtal samt inköp finns också på KTH:s sidor om e-handel,

med länk till e-beställningssystemet Wisum .

Om KTH saknar ramavtal för det du behöver, ska du använda statliga ramavtal om varan/tjänsten finns där. Statliga ramavtal finns på avropa.se  I vissa fall har skolan egna avtal.

Om det jag söker inte finns på avtal?

Kontakta inköpsansvarig på din skola . Du ska också kontakta inköpsansvarig om:

  •  för information om direktupphandling (dvs köp upp till 615 312 SEK exkl. moms). Observera t ex, att direktupphandlingar från och med 100 000 ska annonseras. Detta hjälper inköpsansvarig till med.
  • du har frågor om upphandling över direktupphandlingsgränsen (köp över 615 312 SEK exkl. moms)

Avtal och Corona

Så här i Corona-tider kommer en del frågor p g a svårigheter att uppfylla åtaganden i avtal. Affärsjuridiska gruppen och upphandlingsgruppen har därför tagit fram en vägledning (pdf 379 kB)  i frågan.

Aktuella tröskelvärden inom LOU (Lagen om offentlig upphandling)

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling.

Från 1 januari 2020 gäller följande tröskelvärden, i SEK,  för statliga myndigheter som KTH, enligt följande:
Direktupphandlingsgränsen: 615 312 (samtliga varor och tjänster)
Varor och tjänster: 1 424 377
(förutom sociala och andra särskilda tjänster):
Sociala och andra särskilda tjänster (förutom välfärdstjänster): 7 701 675
Byggentreprenader: 54 938 615

Vill du veta mer, se upphandlingsmyndighetens sida om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser