Till innehåll på sidan

Upphandling

KTH är en statlig myndighet. Därför är vi skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). KTH har tagit fram rutiner för upphandling.

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Kontakta inköpsansvarig och/eller din skolas inköpsorganisation

Om det finns ett ramavtal för den vara/tjänst du behöver, ska du alltid använda ramavtalet. Information om ramavtal finns i avtalskatalogen . Här står det hur man avropar (beställer) och vem som får avropa.

Information om ramavtal samt inköp finns också på KTH:s sidor om e-handel,

med länk till e-beställningssystemet Wisum . För frågor om behörigheter i systemet och/eller rena användarfrågor ska du kontakta din skolas inköpsansvarig.

Om KTH saknar ramavtal för det du behöver, ska du använda statliga ramavtal om varan/tjänsten finns där. Statliga ramavtal finns på avropa.se  I vissa fall har skolan egna avtal.

Om det jag söker inte finns på avtal?

Kontakta inköpsansvarig på din skola . Du ska också kontakta inköpsansvarig om:

  •  för information om direktupphandling (dvs köp upp till 700 000 SEK exkl. moms). Observera t ex, att direktupphandlingar från och med 100 000 ska annonseras. Detta hjälper inköpsansvarig till med.
  • du har frågor om upphandling över direktupphandlingsgränsen (köp över 700 000 SEK exkl. moms)

Aktuella tröskelvärden inom LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling.

Från 1 januari 2022 gäller följande tröskelvärden, i SEK exkl moms,  för statliga myndigheter som KTH:

Varor och tjänster: 1 456 467
(förutom sociala och andra särskilda tjänster):
Sociala och andra särskilda tjänster (förutom välfärdstjänster): 7 802 550
Byggentreprenader: 55 991 099
Direktupphandling: 700 000 SEK (från 1 februari 2022)