Inköps- och upphandlingsfrågor

Sidorna om direktupphandling samt upphandling över direktupphandlingsgränsen är för närvarande stängda. Det är bara inköpsansvariga som kommer åt dem för tillfället.

Frågor om dessa om rutiner, besvaras av "din" skolas inköpsansvarig.

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Det första du ska göra är att kontakta "din" skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation.

Där får du reda på vilka avtal som gäller, om det finns särskilda rutiner för inköpet och/eller utsedda inköpare/beställare för det du ska ha, med mera.

Du ska använda redan upphandlade varor/tjänster när sådana finns, i första hand genom skolans egna avtal, om sådant inte finns väljer du KTH:s ramavtal. Om det du behöver varken finns på skolans egna avtal eller KTH:s ramavtal, använder du statligt ramavtal om produkten/tjänsten finns där. Detta gäller oavsett belopp. Läs gärna mer om ramavtal - KTH:s och de statliga.

Om det jag söker inte finns på avtal, vad gör jag?

Om under direktupphandlingsgränsen (för närvarande 586 907 exklusive moms) gör man en direktupphandling på skolan enligt givna rutiner, om över den gränsen anmäls detta årligen till upphandlingsgruppen.

Oavsett vilket ska du först kontakta din skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation.

Webbplatsen för inköp och upphandling - internt och externt

Internwebben för inköp och upphandling består dels av de sidor du hittar här (den centrala upphandlingswebben) men även av lokala sidor på varje skola. Du som arbetar på KTH ska i första hand vända dig till "din" skolas inköpsansvarig/inköpsorganisation   när du ska köpa något i tjänsten och/eller har frågor om inköp och upphandling.

Om du är leverantör och vill veta mer om upphandling på KTH kan du gå vidare till sidan

Upphandlarprofil - information till leverantörer

Aktuella tröskelvärden

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling. Från och med 1 januari 2018 gäller följande värden, omräknat till SEK:

Varor och tjänster, statliga myndigheter: 1 365 782.
Byggentreprenader, samtliga upphandlande myndigheter: 52 620 561
Direktupphandling, samtliga upphandlande myndigheter:586 907.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som
Till sidans topp