Inköp och upphandling

KTH är en statlig myndighet. För upphandling följer då, att vi är skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Kopplat till det har KTH tagit fram rutiner för inköp och upphandling.

Översikt inköp och upphandling på KTH

Översikten finns också att ladda ned som ppt här (pptx 42 kB)  

Sidorna om direktupphandling samt upphandling över direktupphandlingsgränsen kommer enbart inköpsansvariga åt. Därför ska du kontakta skolans inköpsansvarig vid frågor om dessa rutiner.

Policies och riktlinjer om upphandling på KTH finns på https://intra.kth.se/styrning/regelverk/ekonomi-och-upphandling-1.661453

Köpa vara eller tjänst? Gör så här!

Kontakta inköpsansvarig på skolan , som vet vad som gäller.

Om det finns ett ramavtal för den vara/tjänst du behöver, ska du alltid använda ramavtalet. Det ska användas oavsett belopp och oavsett hur/var avropet (beställningen) görs, Wisum eller annat. Om KTH saknar ramavtal för det du behöver, ska du använda statliga ramavtal. I vissa fall har skolan egna avtal.

KTH:s ramavtal läggs löpande upp i avtalsdatabasen . (Under en övergångsperiod finns de även kvar i vänstermarginalen, rubriken Inköp av varor och tjänster, men det är informationen i avtalsdatabasen som gäller).

Information om ramavtal samt inköp finns också på KTH:s sidor om e-handel, med länk till e-beställningssystemet Wisum .

Statliga ramavtal finns på avropa.se

Om det jag söker inte finns på avtal?

Om den beräknade kostnaden för det du söker ligger under direktupphandlingsgränsen (för närvarande 586 907 exklusive moms) ska man göra en direktupphandling enligt skolans rutiner.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen är det enbart upphandlingsgruppen som får genomföra. Dessa upphandlingar anmäls genom inköpsansvarig vid två tillfällen per år (december och juni) som informerar inom skolan om vad som gäller.

Information till leverantörer

Om du är leverantör och vill veta mer om upphandling på KTH kan du gå vidare till sidan

Upphandlarprofil - information till leverantörer

Aktuella tröskelvärden

Vartannat år ser EU över tröskelvärdena för offentlig upphandling. Från och med 1 januari 2018 gäller följande värden, omräknat till SEK:

Varor och tjänster: 1 365 782.
Byggentreprenader: 52 620 561.
Direktupphandling: 586 907.