Till innehåll på sidan

KTH:s pågående upphandlingar

KTH annonserar pågående upphandlingar i databasen Mercell Tendsign. Upphandlingar över tröskelvärdet annonseras i Europeiska Gemenskapernas elektroniska databas (TED).

KTH annonserar pågående upphandlingar i Mercell Tendsign, se Mercell Tendsigns databas

Upphandlingar över tröskelvärdet återfinns även i Europeiska Gemenskapernas elektroniska databas (TED)