Administrativt stöd

Webbtexter och publicering

När du ska skriva nya webbtexter eller arbetar om en gammal sida behöver du planera ditt innehåll.

Dokumenthantering

Vad gäller vid diarieföring, arkivering och klassificering och utlämnande av allmän handling?

Inköp och upphandling

När du ska köpa varor och tjänster ska du använda redan upphandlade avtal när sådana finns, i första hand skolans egna avtal, i andra hand KTH:s ramavtal, i tredje hand de statliga ramavtalen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp