Till innehåll på sidan

Övergripande presentationsmaterial

Här hittar du presentationsmaterial som beskriver KTH:s verksamhet samt rådgivning kring användning och information om hur du beställer dem. KTH har en övergripande film, broschyr, mapp, organisationsbeskrivning och campuskarta. Det finns även ett antal KTH-rollups och en större KTH-vägg för utlåning.

Film "Research and education for a brighter tomorrow"

Filmen visades första gången i november 2016. Genom korta klipp från forsknings- och utbildningsverksamheten samt campus ger den en inblick i KTH. Primärt bygger filmen på bilder med vissa korta texter samt musk. Texten i filmen är på engelska. Filmen går att visa från KTH:s YouTube-kanal.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor, representation.

Användningsrättigheter: Filmen får användas i KTH:s kanaler. För ytterligare frågor kring rättigheter gällande filmen och musiken kontakta Tove Guldbrand  på avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan.

Broschyr "Research and education for a brighter tomorrow"

Broschyren ger en övergripande beskrivning av KTH, utifrån områdena utbildning, forskning och samverkan. Den ger också en beskrivning av omgivningen som KTH befinner sig i.

Utöver beskrivande texter är ett antal exempel från KTH:s verksamhet inkluderade i broschyren. Broschyren finns på engelska och uppdaterades i januari 2020.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor.

För att beställa broschyren kontakta vaktmästeriet på Brinellvägen 8.

Mapp "Research and education for a brighter tomorrow"

Mappen använder det grafiska elementet för övergripande material samt en flygbild över hela KTH campus.

Förslag på användningstillfällen:
Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor.

För att beställa mappar kontakta vaktmästeriet på Brinellvägen 8.


 

​Organisationsbeskrivning "Detta är KTH"

Uppdaterad beskrivning av KTH. Den ger en beskrivning av organisationen och verksamheten som bedrivs. Beskrivande text finns på svenska och engelska (producerad årsskiftet 2015/2016).

Förslag på användningstillfällen: Olika tillfällen när beskrivningar av KTH efterfrågas och olika produkter som behöver kortare förklaring av KTH.

Campuskarta

En karta över KTH:s campus produceras varje år. I den finns en stor karta över KTH campus och mindre kartor över de övriga. Den har även en inledande text om KTH och hänvisning till KTH:s kanaler, bilder från KTH:s verksamhet, aktuella rankingsiffror, en karta över Stockholm samt en karta över Stockholms lokaltrafik.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser.

För att beställa kartor kontakta vaktmästeriet på Brinellvägen 8.

Presentation i powerpoint


Presentationen innehåller information om KTH:s värdegrund och de fyra fokusområdena; hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och digitalisering. Den ger en överblick av KTH:s forskning, utbildning och samverkan. Den kan användas som helhet eller genom att välja sidor som är relevanta för det aktuella presentationstillfället.
Bild två innehåller en länk till en film om KTH. För att visa den behövs internetanslutning.

Bild elva har ett antal citat staplade på varandra. I presentationsläget kommer citaten var för sig.

Förslag på användningstillfälle: Olika typer av besök, evenemang som seminarier eller konferenser, vid resor.

Presentationen uppdaterades VT 2021 med en refernsgrupp från organisationen samt en styrgrupp bestående av KTH:s varumärkesansvarig, kommunikationschef, vicerektor för forskning samt vicerektor för utbildning.
PPT:n uppdateras årligen under vårtermin eller vid behov.

Förslag och synpunkter på presentationen kan skickas till Tove Guldbrand  i varumärkesgruppen på CBL.

KTH-rollups 

Roll-ups innehåller KTH:s logga, det engelska namnet samt det övergripande, flerfärgade elementet. 

Förslag på användningsområden: Olika typer av evenemang som event, seminarier och konferenser. Vid fotograferingar eller filminspelningar där KTH-loggan bör synas.

En mindre upplaga av broschyr och mapp finns i lager på KTH. För att beställa exemplar, boka in användning av roll-ups eller KTH-vägg eller för mer information om övergripande KTH-material, kontakta evenemang@kth.se .

Innehållsansvarig:Gunilla Iverfelt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-09