Till innehåll på sidan

Kommunikationsstöd

Här finns stöd och verktyg för att kommunicera effektivt både internt och externt. Du hittar bland annat KTH:s grafiska profil, riktlinjer för webb, tips för forskningskommunikation och stöd för att planera ett evenemang.

Tegelfasad med KTH:s logotyp i guld

Varumärke och grafisk profil

Grafisk profil, logotyp, arbetsgivarvarumärke, språk och användningen av KTH:s namn samt riktlinjer för bild och film.

Bilder på ett urval av KTH:s mallar

Mallar och verktyg

Mallar för olika typer av dokument, information om hur man skapar en kommunikationsplan och KTH:s övergripande presentationsmaterial.

En man och en kvinna deltar i ett möte.

Beställa kommunikationstjänster

Information om hur du beställer olika tjänster inom kommunikation, tryck och profilprodukter.

Kvinna sitter med laptop och bildskärm.

Publicera på webb

Stöd och riktlinjer för dig som ska publicera på KTH:s webbplats.