Till innehåll på sidan

KTH:s varumärke

Vår kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss. Den bidrar också till att stärka KTH:s varumärke. Genom varumärket skapar vi en tydlig och enhetlig bild av KTH hos våra olika intressenter. En nyckel till att lyckas är att vara så konsekventa som möjligt för att tydliggöra KTH som avsändare.

Det är framförallt i de dagliga kontakterna som vi har med våra olika intressenter som bilden av KTH förmedlas – i brev, e-post, genom presentationer, foldrar och digitala kanaler etc. Därför är det en stor fördel om alla bidrar till att förmedla en enhetlig bild. Att ha en gemensam grafisk profil är en del i att bidra till att bygga KTH:s varumärke, att vi alla ger en sann och rättvisande bild av KTH i våra kontakter är en annan.

Här hittar du information, vägledning och inspiration till hur du kommunicerar med omvärlden som anställd på KTH. Vår grafiska profil är en värdefull tillgång och styrka när vi vill skapa synlighet för KTH hos våra intressenter och såväl logotyp som namn är varumärkesskyddat och måste därför användas enligt gällande riktlinjer. Med placering av logotyp, typsnitt, färger och grafiska element bygger vi igenkänning hos mottagaren, vare sig vi kommunicerar i tryck, rörlig bild eller digitala kanaler.

Här får du även tips på hur du kan komma igång med att kommunicera i sociala medier, ta fram kommunikationsplaner för det du vill få sagt och gjort och hur vi skriver vårt namn på svenska och engelska. Glöm inte att sätta dig in i vad de du vänder dig till behöver eller vill veta.

Lycka till!

Åsa Ankarcrona
Kommunikationschef KTH
E-post: Åsa Ankarcrona

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-05