Till innehåll på sidan

Evenemang och konferens på KTH

Varje år arrangerar KTH ett stort antal konferenser, kongresser och events på campus. Events av olika slag samt mindre konferenser och kongresser genomförs året runt, större konferenser och kongresser företrädesvis under sommarmånaderna. Evenemangen vänder sig till olika målgrupper och har KTH som avsändare. På följande sidor hittar du information om hur du kan få hjälp att bjuda hit en kongress, vad du bör tänka på när du arrangerar ett evenemang och vilka speciella förutsättningar som gäller på KTH.

Event

Ett event är en kanal för live-kommunikation. En upplevelse i form av ett evenemang som genomförs mot uppsatta mål där ett innehåll och struktur tagits fram för en passande målgrupp. Exempel på event som genomförs regelbundet på KTH är invigningar, öppna föreläsningar, plattformsdagar, KTH-global med mera.

Konferens och kongress

Konferenser som arrangeras på KTH bygger på ett vetenskapligt innehåll och riktar sig till en specifik målgrupp som är aktuell för ämnet. Konferenser och kongresser blandar ofta plenarsessioner med mindre workshops, de bygger till stor del på deltagarnas egen forskning och har ofta inslag av olika utställningar. Målsättningar för vetenskapliga konferenser och kongresser är ofta att skapa diskussion, lösa problem och få fram nya fakta.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-02