Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s varumärke

KTH:s varumärke är en viktig symbol för vår identitet och förmedlar värderingar, vision och verksamhet inom utbildning och forskning. På denna sida hittar du länkar till verktyg för att spegla KTH:s varumärke.

Grafisk profil

En grafisk profil omfattar typografi, färger, grafiskt element och bildspråk. Den är utformad för att vara enhetlig och konsekvent i all vår kommunikation, oavsett om det är i tryckt material, digitala plattformar eller evenemang. Genom att följa riktlinjerna för vår grafiska profil hjälper du till att stärka och bevara KTH:s visuella identitet.

Grafisk profil

Logotyp

Vår logotyp är en symbol för vår institution och representerar våra värderingar, historia och framtid. Det är viktigt att använda logotypen korrekt för att säkerställa att vi upprätthåller en stark och enhetlig varumärkesidentitet.

Logotyp

Språk och KTH:s namn

Rätt användning av språk och KTH:s namn är avgörande för att förmedla vår institution korrekt och konsekvent. I den här sektionen hittar du riktlinjer för skrivning och användning av KTH:s namn i olika sammanhang, inklusive akademiska dokument, pressmeddelanden och webbsidor. Vi betonar betydelsen av tydlighet och enhetlighet i vår kommunikation.

Språk och KTH:s namn

Bild och film

Bilder och filmer är kraftfulla verktyg för att visa upp KTH:s forskning, utbildning och campusliv. Här kan du ta del av riktlinjer och tips för att skapa engagerande och professionella visuella material. 

Bild

Arbetsgivarvarumärke

Som en av de främsta tekniska universiteten strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare för både studenter och medarbetare. Här kan du ta reda på mer om KTH:s arbetsgivarvarumärke, vår karriärvägledning, förmåner och vår arbetsmiljö. 

KTH:s arbetsgivarvarumärke