Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Logotyp

Vår logotyp har ett starkt symbolvärde och visar att det är KTH som är
avsändare. KTH:s logotyp ger tyngd och trovärdighet åt ditt budskap. Genom att
använda logotypen på ett konsekvent sätt stärker du igenkänningen av KTH.

Vem får använda logotypen och när?

Logotypen får endast användas under förutsättningar där KTH visar att något tillhör, ägs, produceras eller drivs av KTH.

  • Logotypen ska användas i all extern kommunikation.
  • Medarbetare har rätt att använda logotypen i sitt arbete.
  • Studenter får endast använda logotypen i examensarbeten  och avhandlingar.

Så använder du logotypen

I KTH:s grafiska manual (pdf 6,0 MB)  på sidan 5-9 finns regler för hur logotypen ska användas med färger, storlek och placering. Dessa ska alltid följas när logotypen används.

  • KTH:s logotyp. Den marinblå och vita kransen är våra primära logotyper. Den marinblå kransen placeras mot våra ljusa primärfärger . Den vita kransen placeras mot våra mörka primärfärger. Båda primärlogotyperna kan läggas mot bildbakgrunder.
  • Logotypen placeras centrerad, antingen i överkant eller i underkant av uttaget.
  • Vid liggande format kan logotypen centreras vertikalt eller läggas i hörn (se s. 9 i manualen).
Text.

Mallar och verktyg

Mallar för olika typer av dokument, information om hur man skapar en kommunikationsplan och KTH:s övergripande presentationsmaterial.

KTH:s primära logotyper

Blå och vit logotyp 

En marinblå och en vit krans är primära logotyper.

  • Den blå kransen kan placeras mot alla ljusa primärfärger
  • Den vita kransen kan placeras mot alla mörka primärfärger
  • Båda primära logotyper kan även läggas mot bildbakgrunder
KTH:s logotyper mot olika bakgrunder
Exempel på hur KTH:s logotyp används mot ljusa och mörka primärfärger och mot bild.

Sekundär logotyp och specialuttag

Utöver KTH:s primära logotyper finns en sekundär logotyp med svart krans och ett specialuttag i form av en guldfolierad logotyp.

Den svarta logotypen kan användas när våra primära logotyper inte går att använda.
Detta gäller framförallt vid samprofilering  eller om det finns trycktekniska skäl.

Vid särskilda tillfällen kan KTH:s logotyp folieras i guld.
Denna variant ska dock användas restriktivt och med godkännande av grafiskprofil@kth.se .

KTH:s logotyp i svart och i guld
KTH:s logotyp i svart och i guld. Svart används vid samprofilering och guldfolie vid specialtryck.

Frizon och minsta storlek

Runt logotypen finns en frizon som är lika med kronans bredd. Frizonen är det minsta avståndet som ska hållas till annan grafik eller text. Syftet är att säkra igenkänning av logotypen och att eventuella tillägg eller dekorer inte ska uppfattas som en del av logotypen. 

Logotypen får inte vara mindre än 15 mm eller 40 px bred.

Blå krona med krans mot vit bakgrund med orden 'KTH vetenskap och konst' med röda pilar.
Runt KTH:s logotyp finns en frizon, som är minimiavståndet till annan grafik eller text.