Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s grafiska profil

KTH:s grafiska profil hjälper oss att skapa enhetlighet och igenkänning i vår kommunikation. Genom att konsekvent använda vår logotyp, teckensnitt, färger och bilder på rätt sätt bidrar vi till att stärka KTH:s identitet och varumärke.

Text.

Mallar och verktyg

Mallar för olika typer av dokument, information om hur man skapar en kommunikationsplan och KTH:s övergripande presentationsmaterial.

Grafisk manual

KTH:s grafiska manual beskriver hur vi på ett konsekvent och tydligt sätt synliggör KTH. Manualen beskriver vår grafiska profil och ger information om användningen av KTH:s logotyp, profilfärger, typsnitt och grafiska element. Den innehåller även anvisningar och designexempel av annonser, flyers, roll-ups med mera.

Ny uppdaterad grafisk profil

Från och med september 2023 gäller en uppdaterad grafisk profil. Implementeringen av den grafiska profilen kommer att ske gradvis fram till år 2027.

Vid frågor kontakta:  grafiskprofil@kth.se

I manualen finns anvisningar för KTH:s varumärke:

Ladda ner KTH:s grafiska manual

Vit text med orden grafisk manual oh vit krona som är KTH.s logotyp mot blå bakgrund.

KTH:s grafiska manual (pdf 6,0 MB)