Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke hjälper oss att lyckas med vår kompetensförsörjning. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som potentiella medarbetare på både kort och lång sikt. Våra medarbetare är vår främsta resurs för att KTH ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt internationellt universitet.

Att aktivt stärka vårt arbetsgivarvarumärke

Alla arbetsgivare har ett arbetsgivarvarumärke vare sig de vill det eller inte. Det definieras av vad omgivningen, nuvarande och tidigare medarbetare säger om oss som arbetsgivare. Genom att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med vårt arbetsgivarvarumärke påverkar vi de associationer och uppfattningar som KTH vill förknippas med istället för att dessa definieras av andra.

Strategi för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke

Kommunikationen av arbetsgivarvarumärket utgår från medarbetarresans  olika faser; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera samt avsluta. För att stärka arbetsgivarvarumärket behöver vi skapa relevant kommunikation och aktiviteter som ger en röd tråd genom resans samtliga faser.

Strategin för kommunikation av KTH:s arbetsgivarvarumärke är ett styrdokument som beskriver bakgrund, argument och inriktning för kommunikationen av KTH som arbetsgivare. Innan du börjar kommunicera arbetsgivarvarumärket genom medarbetarresans olika faser bör du ta del av strategin.

Manual för arbetsgivarkommunikation

I manualen för KTH:s arbetsgivarkommunikation får du stöd och vägledning i hur du ska kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke.

Manualen innehåller:

  • KTH:s arbetsgivarerbjudande
  • Vårt huvudbudskap
  • Våra fokusområden
  • Exempeluttag

Ta del av manualens innehåll i vänstermenyn.

Ladda ner manual för arbetsgivarkommunikation (pdf 1,0 MB)