Till innehåll på sidan

Sprida nyheter och information

Om KTH:s egna kanaler och sociala mediekanaler, kontaktvägar och tillvägagångssätt för att sprida nyheter och information till KTH:s olika målgrupper.

Sociala medier

Om KTH:s närvaro i sociala medier, publicering av personuppgifter och en checklista för vad som gäller om du vill starta en kanal i sociala medier med KTH som avsändare.

Sociala medier

Nå ut med din nyhet

Om KTH:s övergripande nyhetsarbete och hur du tipsar om nyheter att skriva om, för olika målgrupper. Här finns kontaktvägar för att sprida din nyhet i KTH:s kanaler och instruktioner för debattinlägg.

Nå ut med din nyhet

När du möter media

Bra saker att tänka på om du blir kontaktad av en journalist för en intervju.

När du möter media

Forskningskommunikation

Tips på hur du själv kan kommunicera din forskning om lära dig mer om det. Kontaktvägar till forskningskommunikatörer på KTH och information om centrumkommunikation.

Forskningskommunikation

Utskick med e-post

Regler och kontaktväg för att sprida din information via ett stort e-postutskick, eller som ett massmail genom IT-avdelningen.

Utskick med e-post

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-22