Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Starta sociala medier-konto på KTH

Sociala medier kan vara en kommunikationskanal för att nå ut till vissa målgrupper, och ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att få ut nyheter och information. Det är dock viktigt att det finns en genomtänkt strategi och en plan för hantering och moderering av ett konto på sociala medier, både för att kommunikationen ska nå ut och få önskad effekt och för att kanalen ska kunna underhållas på ett relevant och regelmässigt sätt.

Om du funderar på att starta en kanal i sociala medier med KTH som avsändare så finns det några saker som du behöver göra innan uppstart. Detta finns beskrivet i checklistan nedan. Slutligt beslut om uppstart fattas av Kommunikationsavdelningen.

Checklista för att starta konto i sociala medier

  • Börja med att göra research. Finns behovet av kanalen eller finns det redan liknande?

  • Gör en kortfattad beskrivning av bakgrund och behovet av kontot i sociala medier. Om det gäller LinkedIn, se nedan.
  • Beskriv mål och syfte med kontot. Var så konkret som möjligt och sätt upp mätbara mål.
  • Beskriv målgrupp för kontot utifrån kriterier som till exempel ålder, geografi, intressen och yrke.
  • Gör en plan för behov av resurser och bemanning för att regelbundet uppdatera kontot med innehåll.
  • Gör en plan för moderering och hantering av olämpligt innehåll. Se Användarvillkor för KTH:s konton i sociala medier.
  • Beskriv hur analys och uppföljning av innehåll på kontot ska gå till i förhållande till målen som är satta. Exempelvis kan detta vara engagemang, klick, reaktioner eller kostnad per klick/visning.
  • Beskriv hur KTH:s grafiska profil  kommer att tillämpas.
  • Beskriv och ge exempel på hur Dataskyddsförordningen  kommer att tillämpas på kontot. Beakta då även konsekvenserna av Schrems II-domen .
  • Beskriv och exempel på hur Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service  kommer att tillämpas på kontot.

Sammanfatta punkterna ovan i ett mail eller ett worddokument och skicka ditt underlag till sociala medier-ansvarig genom funktionsmejlen socialmedia@kth.se . Vi kommer därefter att sätta upp ett möte för att gå igenom underlag och förutsättningar. Efter det görs en bedömning av Kommunikationsavdelningen om kraven är uppfyllda för upprättande av ett nytt konto.

På LinkedIn jobbar vi med showcasesidor som baseras på ämnesområden. Besluten om uppstartande tas av arbetsgruppen för kommunikationsansvariga, KOM AG.  

Har du fler frågor eller funderingar, hör av dig till socialmedia@kth.se .