Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ämnessidor på LinkedIn

I anslutning till KTH:s centrala LinkedIn-sida finns ett antal ämnesbaserade sidor, som fokuserar på strategiskt viktiga ämnen på KTH.

I dagsläget finns sidorna Energy at KTH , Material Science at KTH , Digitalisation at KTH , Cities at KTH  och Life Science at KTH  på LinkedIn. De ligger som showcasesidor i anslutning till KTH:s centrala LinkedIn-sida .

Syftet med sidorna är att nå ut med ämnen där det finns en samlad kompetens på KTH, samt att sprida informationen till nischade målgrupper som är intresserade av det specifika ämnet.

Målgrupperna vi vill nå i dessa kanaler är bland annat industriföretag i Sverige och globalt, beslutsfattare i Sverige och världen, forskare och finansiärer.

Sidorna drivs av KTH:s kommunikatörer som samlar in information och tips till sidan sker från olika delar av organisationen.

Posterna på ämnessidorna kan till exempel handla om:

 • Puplikationer
 • Pengar till nytt projekt
 • Disputation, licentiat och befordran
 • Event för allmänheten
 • Kurs eller utbildning för allmänheten
 • Ny labbutrustning
 • Nya samarbetspartners
 • Nya medarbetare
 • Utmärkelser/pristagare
 • Nyhetsartiklar och forskarporträtt inom forskningsområdet
 • Jobbannonser

Vill du lämna in tips på innehåll till någon av dessa sidor hör av dig till:
Energy at KTH: energy-linkedin@kth.se  
Material Science at KTH: material-linkedin@kth.se
Digitalisation at KTH: digitalisation-linkedin@kth.se  
Cities at KTH: infomaster@abe.kth.se
Life Science at KTH: ls-linkedin@kth.se