Till innehåll på sidan

Här finns KTH i sociala medier

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att bygga relationer och nå ut med kommunikation till önskade målgrupper. Här hittar du riktlinjer och information kring hur du går tillväga om du vill använda sociala medier i ditt arbete.

Här kan du se i vilka kanaler KTH finns närvarande idag.

KTH:s närvaro i sociala medier

Nedan följer en förteckning över de sociala nätverkstjänster utanför KTH där KTH officiellt medverkar.

Länkar till KTH:s övergripande sociala medier
Facebook engelska  | Facebook svenska | YouTube  | LinkedIn  | Twitter

Länkar till bibliotekets sociala medier
Facebook  | Instagram  

Länkar till studentrekryterings sociala medier
nationellt | YouTube | Instagram
internationellt | Weibo  | Renren  | Instagram

Länkar till KTH Alumni i sociala medier
LinkedIn  | Instagram

Länkar till KTH Innovations sociala medier
Facebook  | Twitter  | LinkedIn | Instagram

Länk till sidan för Materialvetenskap
LinkedIn

Länk till sidan för Energi
LinkedIn

Länk till sidan för Digitalisering
Linkedin

Länk till sidan för Stadsplanering
Linkedin

Länk till KTH:s Medieproduktions sociala medier
YouTube

Länk till Skolan för teknikvetenskaps sociala meder
Facebook

Länkar till Arkitekturskolans sociala medier
YouTube  | Twitter

Länk till KTH i Tenstas sociala medier
Facebook

Länk till Samhällsbyggnadsprogrammets sociala medier
Facebook

Länk till Kemivetenskap, kemiteknik, bioteknik och teknisk basutbildnings sociala medier
Facebook

Länk till Erasmus Mundus master programme COSSE's sociala medier
Facebook

Innehållsansvarig:socialmedia@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-19