Till innehåll på sidan

Publicering av personuppgifter i sociala medier

Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR behöver vi följa gemensamma riktlinjer när vi publicerar personuppgifter i sociala medier. Nedan följer frågor och svar kring olika publiceringar. Informationen nedan gäller publiceringar av personer över 18 år.

FAQ

Publicera preview-länkar  

Fråga:

Jag har publicerat en webbsida på kth.se med en eller flera identifierbara personer (medarbetare och/eller externa personer). Jag vill sedan publicera webbsidan på sociala medier så att det blir en så kallad förhandsvisning av länken (preview). Det innebär att bilden på webbsidan kommer att synas även på sociala medier.

Vad ska jag informera om?

Svar:
Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Personen som medverkar på webbsidan behöver även informeras om att bilden kommer att publiceras på sociala medier i samband med publiceringen på kth.se.

Fråga först om den medverkande önskar bli fotograferad, respektera ett nej. Om den medverkande vill bli fotograferad, informera då om följande:

 • Syftet med fotograferingen och publiceringen av bilden.
 • Bilden kommer att publiceras på kth.se samt i KTH:s sociala medie-kanaler.
 • KTH är personuppgiftsansvarig för bilden.
 • Att bilden kommer att publiceras i sociala medier innebär överföring av personuppgifter till tredje land då kanalen ägs av ett företag som är etablerat utanför EU.
 • Om bilden kommer att arkiveras i KTH:s bildbank tillsammans med den medverkandes namn och organisation, ska detta framgå.
 • Om den medverkande har ytterligare frågor om bildrättigheter och avtal, kontakta KTH:s dataskyddsombud. Kontaktuppgifter .

Informationen ovan skickas till berörd person via e-post och personen ska skriftligt bekräfta att den tagit del av informationen.

Publicera bilder av medarbetare  

Fråga:

Jag vill fotografera en medarbetare på KTH (forskare, student, alumner och/eller samarbetspartners) och publicera bilden/bilderna direkt i sociala medier.

Vad bör jag informera om?

Svar:
Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Eftersom bilden/bilderna ligger publicerade i sociala medier-kanalen är det viktigt att informera om att personuppgifterna delas där.

Fråga först om den medverkande önskar bli fotograferad, respektera ett nej. Om den medverkande vill bli fotograferad, informera då om följande:

 • Syftet med fotograferingen och publiceringen av bilden.
 • Bilden kommer att publiceras i KTH:s sociala medie-kanaler.
 • KTH är personuppgiftsansvarig för bilden.
 • Att bilden kommer att publiceras i sociala medier innebär överföring av personuppgifter till tredje land då kanalen ägs av ett företag som är etablerat utanför EU.
 • Om bilden kommer att arkiveras i KTH:s bildbank tillsammans med den medverkandes namn och organisation, ska detta framgå.
 • Om den medverkande har ytterligare frågor om bildrättigheter och avtal, kontakta KTH:s dataskyddsombud. Kontaktuppgifter .

Informationen ovan skickas till berörd person via e-post och personen ska skriftligt bekräfta att den tagit del av informationen.

Publicera bilder på extern person

Fråga:

Jag vill fotografera en pristagare (eller annan extern person) som inte är anställd på KTH och vill sedan publicera bilden/bilderna i sociala medier. Vad bör jag informera om?  

Svar:

Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. Eftersom bilden/bilderna ligger publicerade i sociala medier-kanalen är det viktigt att informera om att personuppgifterna delas där.

Fråga först om den medverkande önskar bli fotograferad, respektera ett nej. Om den medverkande vill bli fotograferad, informera då om följande:

 • Syftet med fotograferingen och publiceringen av bilden.
 • Bilden kommer att publiceras i KTH:s sociala medie-kanaler.
 • KTH är personuppgiftsansvarig för bilden.
 • Att bilden kommer att publiceras i sociala medier innebär överföring av personuppgifter till tredje land då kanalen ägs av ett företag som är etablerat utanför EU.
 • Om bilden kommer att arkiveras i KTH:s bildbank tillsammans med den medverkandes namn och organisation, ska detta framgå.
 • Om den medverkande har ytterligare frågor om bildrättigheter och avtal, kontakta KTH:s dataskyddsombud. Kontaktuppgifter

Informationen ovan skickas till berörd person via e-post och personen ska skriftligt bekräfta att den tagit del av informationen.

Publicera film på medarbetare eller extern person


Fråga:
Jag vill producera en film med en eller flera medverkande (medarbetare eller externa personer), som jag sedan ska publicera på sociala medier. Vad bör jag göra innan produktionen startar?

Svar:

Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal. De medverkande behöver informeras om att deras personuppgifter publiceras i sociala medier.

Det är i detta fall extra viktigt att säkerställa att de medverkande är medvetna om att deras personuppgifter delas på sociala medier, då filmen ska kunna ligga publicerad i kanalen under en längre tid. Det krävs då ett avtal där de medverkande godkänner sitt deltagande. Se avtal för medverkan .

Dessa avtal ska diarieföras enligt rutin .

Publicera bilder från evenemang

Fråga:

Jag har tagit bilder på ett evenemang som jag vill publicera på eller i sociala medier. På bilderna förekommer en eller flera identifierbara personer. Vad ska jag säkerställa?

Svar:

Du behöver säkerställa att de som har deltagit i evenemanget har fått information om att fotografering kommer att ske på plats och att bilderna kan komma att publiceras i sociala medier. Informationen ska framgå redan vid anmälan till evenemanget.

För frågor kontakta evenemang@kth.se

Innehållsansvarig:socialmedia@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-24